19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

March 12,2019

สำรวจ‘สถานพระนารายณ์’ หารากฐาน‘โคราช’พันปี กรมศิลป์อนุมัติเริ่มขุดเดือนนี้

        ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๑๐ เผยพบหลักฐานประวัติศาสตร์ เตรียมขุดสำรวจ ‘สถานพระนารายณ์’ ตามร่องรอยรากฐานเดิมเมืองโคราช เชื่อมีอายุเก่าแก่กว่าปราสาทหินพิมาย เกิดมาแล้วนับพันปี เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

        เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหอสมุด แห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมชี้แจงความคืบหน้าการขออนุญาตกรมศิลปากรขุดค้นสถานพระนารายณ์ เพื่อหาร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา 

        นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เปิดเผยว่า ประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช ในความเป็นจริง เมืองโคราชไม่ได้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพียงแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ามาบูรณะเพิ่มเติม ปัจจุบันวัดพระนารายณ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองโคราช ในอดีตโคราชเป็นเมืองที่สำคัญและจะต้องปกป้องดูแลเมืองบริเวณที่ราบสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราพบ “สถานพระนารายณ์” ที่พบทับหลังนารายณ์ และเทพนพเคราะห์ บริเวณปราสาทขอมเก่าก่อสร้างด้วยอิฐ อายุ ๑,๐๐๐ ปี เป็นปราสาทอิฐรุ่นแรกๆ ที่คนโคราชอาจจะไม่ค่อยรู้ มีอายุประมาณปี พ.ศ.๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ นำทับหลังไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย และยังได้ค้นพบพระพุทธรูปหินพันปีด้วย

        “โดยข้อมูลยืนยันจากหน่วยศิลปากรที่ ๖ ในขณะนั้น ได้เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุเหล่านี้มาจากสถานพระนารายณ์ ภายในวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งสถานพระรายณ์อยู่ใกล้กับโบสถ์กลางน้ำของวัดพระนารายณ์ บริเวณต้นโพธิ์ ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า กลางเมืองโคราชเป็นศาสนสถานของปราสาทขอมโบราณ ก่อด้วยอิฐอายุประมาณ ๑,๐๐๐ ปี เก่าแก่กว่าปราสาทหินพิมาย และถือว่าเป็นปราสาทอิฐรุ่นแรกๆ ที่พบในจังหวัดนครราชสีมา” ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ กล่าว

        นายจารึก วิไลแก้ว เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้งบประมาณจากทางจังหวัด ๕ แสนบาท ในการขุดค้นพื้นที่ตรงบริเวณสถานพระนารายณ์ ภายในวัดพระนารายณ์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่กว่าปราสาทหินพิมาย เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานเดิมที่ถูกสิ่งก่อสร้างทับไปจนหมด ซึ่งแนวฐานที่อยู่ใต้ดินจะทำให้พบร่องรอยหลักฐานของรากฐานเดิมว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดพระนารายณ์มหาราชให้สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์อายุเก่าแก่กว่า ๑,๐๐๐ ปีของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป คาดว่าถ้ากรมศิลปากรอนุญาตจะเริ่มทำการขุดสำรวจภายในเดือนมีนาคมนี้ 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 881