22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

March 18,2019

พายุถล่ม‘อนุทิน-ศักดิ์สยาม’ ฝอยเรื่อง‘กัญชา’เพลิน ยังมั่นใจได้ส.ส.ยกโคราช

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ลานกิจกรรมตลาดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค, พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย คณะผู้บริหารพรรค ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงทีมยุทธศาสตร์ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ แนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.พร้อมกล่าวย้ำนโยบายในช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียง ท่ามกลางประชาชนกว่า ๑ หมื่นคน
 
 
บรรยากาศก่อนการปราศรัย ประชาชนทั้ง ๓๒ อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา เดินเข้าจับจองที่นั่งตามเขตเลือกตั้งของตนเองที่พรรคจัดเตรียมไว้ โดยมี เต๋อ เชิญยิ้ม และ น้ากล้วย เชิญยิ้ม ๒ นักแสดงตลกชื่อดังหนึ่งในสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ร่วมสร้างสีสันและเสียงหัวเราะ ท่ามกลางอากาศที่อบอ้าว
 
จากนั้น นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรค ขึ้นเวทีกล่าวแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นายอดุลย์ อยู่ยืน เขต ๑ เบอร์ ๗, นายลบพาล ธีระบุตร เขต ๒ เบอร์ ๘, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ เขต ๓ เบอร์ ๙, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล เขต ๔ เบอร์ ๑๐, นายพิเชษฐ์ ชัยศรี เขต ๕ เบอร์ ๕, นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ เขต ๖ เบอร์ ๑๐, นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ เขต ๗ เบอร์ ๑๐, นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เขต ๘ เบอร์ ๑, นายอภิชา เลิศพชรกมล เขต ๙ เบอร์ ๑๖, นายพรชัย อำนวยทรัพย์ เขต ๑๐ เบอร์ ๓, นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจน กุล เขต ๑๑ เบอร์ ๘, นายมิชา พงษ์สว่าง เขต ๑๒ เบอร์ ๑, นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ เขต ๑๓ เบอร์ ๑๑, นายไพศาล เกียรติชัยพัฒน เขต ๑๔ เบอร์ ๖
 
ส่วนชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมี ๑๑ คน คือ ๑.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ๒.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ๓.นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ๔.พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ๕.นายมนัส ศรีบงกช ๖.นายมานิธ จันทรวราภร ๗.นายพีรพร สุวรรณฉวี ๘.นายจักรกฤษณ์ วัชรมาลีกุล ๙.นายสาทิช บวชสันเทียะ ๑๐.นายซ้าย ผลกระโทก และ ๑๑.นายคำผอง ตรีราษ
 
ก่อนขึ้นเวที ด.ช.สรวิชญ์ ใจปิง อายุ ๑๑ ชั้น ป.๕ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ อ.สูงเนิน นำภาพวาดนายอนุทิน ซึ่งวาดด้วยตัวเองมามอบให้ และกล่าวว่า ที่บ้านเชียร์ภูมิใจไทย เมื่อรู้ว่านายอนุทินมาจึงตั้งใจวาดภาพให้ โดยใช้เวลา ๓ วันหลังเลิกเรียน
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทยมาปราศรัยใหญ่ ที่โคราช สำหรับพรรคการเมืองที่มีฐานคะแนนในภาคอีสาน ส่วนใหญ่ต้องมาปราศรัยใหญ่ที่โคราช เพราะโคราชเป็นประตูสู่อีสาน และมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง ๑๔ คน เราจึงมีความจำเป็นที่ต้องมาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวโคราช นำนโยบายมาเสนอ ขอคะแนน ขอเสียงจากพี่น้องประชาชน 
 
 
“พรรคภูมิใจไทยเลือกบุคลากรที่มีผลงาน ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่ลงสมัครจังหวัดโคราช เกิดที่โคราชทั้งหมด เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ แต่ละคนแต่ละเขต ไม่มีข้ามเขต มีความคุ้นเคยกับพี่น้องประชาชน ในแต่ละพื้นที่ เป็นคนที่มีความนิยมจากพี่น้องประชาชน มีประวัติการทำงานที่รับใช้พี่น้องประชาชนชาวโคราชมานาน หลายยุคหลายสมัย ต้องบอกว่าเราสู้เต็มที่ทุกเขต นำเสนอนโยบาย ลงพื้นที่ จัดปราศรัย เคาะประตูบ้าน ไม่ส่งไปเล่นๆ หวังว่าทุกคนที่พรรคส่งลงโคราช จะมีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคน”
 
นายอนุทิน กล่าวต่อไปว่า ความมั่นใจมาจากที่พี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจในวันนี้ คนที่มาฟังปราศรัยของพรรคมากจากทุกอำเภอในจังหวัดนคร ราชสีมา พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เฉพาะชาวโคราช แต่เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน มีนโยบายที่ทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนดีขึ้น มั่นคงขึ้น การทำมาหากินสามารถมีความยั่งยืน มีเงินเก็บ โดยที่ไม่ได้ใช้วิธีประชานิยม ไม่ใช่ไปเที่ยวไล่แจกเงิน หรือให้สัญญาลมๆ แล้งๆ แล้วก็ทำไม่ได้ หรือว่าการไปให้สัญญาแล้วเอางบประมาณของแผ่นดินมาใช้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พรรคภูมิใจไทยเสนอนโยบายที่พี่น้องประชาชนสามารถมีเงินเก็บ เงินออม จากสิ่งที่ตนเองทำ จะเป็นนโยบายแบบปันผลกำไร ของข้าว และ สินค้าเกษตรทุกอย่าง เปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องสามารถทำมาหากินได้ตามที่เราต้องการ อะไรที่เป็นข้อจำกัดของภาครัฐ พรรคภูมิใจไทยจะไปทลายข้อจำกัดตรงนั้น ความสะดวกรวดเร็วในการทำมาหากิน ที่ถูกกฎหมาย 
 
ต่อข้อถามที่ว่า กระแสที่ภูมิใจไทยจะไปจัดตั้งรัฐบาลกับลุงตู่ จะทำให้ภูมิไทยถูกลงบทบาทหรือไม่ เพราะประชาชนคาดหวังในพรรคภูมิใจไทยเป็นจำนวนมาก นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้ว่าจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับใคร เพราะภูมิไทยใจเป็นเอกเทศ เป็นพระเอกที่สาวๆ ต้องมาตามจีบ ส่วนพรรคอื่นที่อยากร่วมจัดตั้งรัฐบาลต้องเข้ามาคุยว่า จะทำดีกับพี่น้องประชาชนอย่างไรให้ภูมิใจไทยเชื่อว่าทำได้
 
“เราจะยืนกอดอก ให้พรรคอื่นมาพรีเซนต์ แต่ผมขอบอกข้อสอบล่วงหน้า ๔ ข้อว่า พรรคที่จะมาต้องมีคุณสมบัติ ๑.ไม่ขัดแย้ง ๒.รักประชาชน ๓.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ๔.ทำประเทศไทยให้เจริญ ใครทำได้แบบนี้ เอานายกรัฐมนตรีไป แต่ถ้าทำไม่ได้ ภูมิใจไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรีเอง” นายอนุทิน กล่าว
 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ปัญหาของประเทศไทยขณะนี้คือ เรื่องความยากจนและหนี้สิน พรรคภูมิไทยเราเสนอนโยบายเรื่องกัญชาเสรีมาโดยตลอด แต่จะโดนหลายกลุ่มปิดบังความจริง กัญชาในโลกนี้ไม่ใช่ทำได้แค่ยา สามารถผสมอาหาร ทั้งกินทั้งขาย ผสมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ นำมาอัดลมผสมกัญชาขาย ทำเบียร์ขาย มีคุณสมบัติในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจากมีสารอยู่ในกัญชากว่า ๕๐๐ ชนิดที่ถูกวิจัยและพัฒนา ถึงขนาดที่ว่ามะเร็งชนิดใดต้องใช้กัญชาพันธุ์ไหนเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีที่สุด 
 
“นโยบายการปลูกกัญชาของพรรคภูมิใจไทยประกอบไปด้วย ๓ ด้าน คือ ๑.ใช้ทางการแพทย์ ๒.ใช้ในเชิงพาณิชย์ และ ๓.ใช้สันทนาการที่บ้าน เช่น ใช้ในการประกอบอาหาร อย่างไรก็ดี ที่ทางพรรคภูมิใจไทยเสนอให้ครอบครัวมีการปลูกได้ ๖ ต้น ที่เสียค่าใบอนุญาตต้นละ ๓๐ บาท และวิสาหกิจชุมชน ปลูกร่วมกันมากกว่า ๖ ต้น ซึ่งโครงสร้างนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยได้ทำมาหมดแล้ว เหมือนแคลิฟอร์เนียโมเดลทั้งหมด เช่น ปลูกใช้ในบ้านได้ หรือจะปลูกรวมกันเป็นเชิงพาณิชย์ เพื่อที่จะขายให้กับรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องเป็นพี่เลี้ยง เรื่องกัญชาก็จะไม่ต่างกับเรื่องเหล้าและเบียร์ ที่มีนายทุนผูกขาด และประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าปล่อยให้นายทุนผูกขาดแต่ผู้เดียวแบบนี้ถือว่า ประเทศนี้แย่มากๆ กับความคิดแบบนี้ ถือเป็นการเอาเปรียบประชาชน” นายศักดิ์สยาม กล่าว
 
ทั้งนี้ ระหว่างที่นายศักดิ์สยามปราศรัยเรื่องกัญชาอยู่นั้น ฉากเวทีขนาดความสูง ๓ เมตร ล้มลงไปด้านหลังด้วยแรงลม ทำให้ป้ายถล่มล้มทับรถยนต์ที่มาจอดร่วมฟังการปราศรัยจำนวน ๓ คัน ประกอบด้วย รถตู้ยี่ห้อโฟล์ค สีดำ ป้ายทะเบียน ฮย ๔๙๙๗ กทม. ซึ่งเป็นรถของนายศักดิ์สยาม, รถตู้ยี่ห้อโฟล์คสีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียน นข ๑๑๑๑ นครราชสีมา เป็นรถของนายมนัส ศรีบงกช ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ป้ายแดง เลขทะเบียน ณ ๘๒๔๒ กทม. รถคณะติดตาม แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยนายอนุทินและนายศักดิ์สยาม กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า แสดงถึงความร้อนแรงของภูมิใจไทย “และอยากบอกว่า ถึงเวลาที่พรรคภูมิใจไทยจะทำงานเพื่อพี่น้องชาวโคราช”
 
 
สำหรับนโยบายพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน แก้กฎหมาย ทลายทุกข้อจำกัด ให้มีสิทธิ์ ประชาชนประกอบอาชีพ สร้างรายได้, กัญชาไทย ปลูกได้เสรี แก้พ.ร.บ ยาเสพติด พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างความร่ำรวยให้เกษตรกรไทย, ทำงานออฟฟิศ สัปดาห์ละ ๔ วัน เรียนสัปดาห์ละ ๔ วัน เรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีพ, Work@home ทำงานที่ไหนก็ได้ เงินเดิมเท่าเดิม แก้ไขปัญหามลภาวะและการจราจร ทุกคนต้องมีโอกาสเรียนเป็นคนเก่ง กระจายความรู้สู่ทุคน, ทวงคืนกำไรให้ชาวนา ชาวสวนปาล์ม เพิ่มทางรอดประมง ตั้งกองทุนข้าว เพิ่มรายได้ให้ชาวนา เปลี่ยนสวนปาล์มเป็นบ่อน้ำมัน สน้างโรงไฟฟ้า น้ำมันปาล์มทะลายกิโลกรีมละ ๕ บาท แก้ไขกฎหมายประมง เพื่ออนาคตประมงทะเล และเปลี่ยนแปลงเสียงงระเบิด เป็นเสียงเครื่องจักร เปลี่ยนงบลับเป็นงบลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้
 
 
 
 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๖ - วันพุธที่ ๒๐  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒ 


594 903