20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 02,2019

เร่งแก้จุดกลับรถ‘นวนคร’ ๓ ปีอุบัติเหตุ ๗๐ ครั้ง ปชช.เสนอ‘ทางยกระดับ’

              แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถนวนคร กม.๑๒๓+๘๐๐ ช่วง ๓ ปี หลังเกิดอุบัติเหตุ ๗๐ ครั้ง นายกเทศมนตรีฯ ตำบลกุดจิก แนะสร้างทางยกระดับ ข้างล่างไว้กลับรถและเชื่อมเส้นทางบ้านหนองบอนและตำบลกุดจิก 

              เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานนครราชสีมา ชั้น ๒ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายอาทิตย์พงศ์ ประพันธ์บัณฑิต ปลัดอำเภอสูงเนิน เป็นประธานในการประชุม การมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถนวนคร ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง-โคกกรวด ที่ กม.๑๒๓+๘๐๐ โดยมีนายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ชี้แจงรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังกว่า ๗๐ คน  

              เนื่องด้วยทางหลวงหมายเลข ๒ หรือถนนมิตรภาพ พื้นที่ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นทางหลวงสายหลัก และเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงสายหลัก เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรสูง ประกอบกับเส้นทางช่วงบริเวณ กม.๑๒๓+๘๐๐ เป็นทางขนาด ๘ ช่องจราจร มีชุมชนอาศัยอยู่จำนวนมาก ส่งผลให้การเดินทางของประชาชน โดยทั่วไปมีความเสี่ยงในการกลับรถ เมื่อมีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถในตำแหน่งที่เหมาะสม จะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง

              นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กล่าวว่า “กรมทางหลวงมีงานโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ บริเวณจุดกลับรถนวนคร ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ที่ กม.๑๒๓+๘๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการฯ ตลอดจน สาธารณชนที่สนใจได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลของการดำเนินโครงการฯ อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการ และลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ ประเมินผลการรับรู้ความสนใจในการก่อสร้าง การกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนต่อไป

              นายพรชัย ศิลารมย์ กล่าวอีกว่า กรมทางหลวงได้ออกแบบจุดกลับนวนคร ให้ประชาชนสามทางเลือกด้วยกัน คือ ทางเลือกที่ ๑ (ระยะสั้น)ปิดจุดกลับรถปัจจุบัน กม.๑๒๓-๘๐๐ แล้วใช้จุดกลับรถข้างเคียง (กม. ๑๒๑+๘๐๐ และ กม. ๑๒๖+๑๐๐) ทางเลือกที่ ๒ ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ (เกือกม้า) ๒ แห่ง กม.๑๒๑+๘๐๐ (กลับรถไปนครราชสีมา) และกม.๑๒๗ (กลับรถไปสระบุรี) งบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท และทางเลือกที่ ๓ ก่อสร้างสะพานลอยยกระดับ ๒ แห่ง ออกจากนวนคร ยกข้าม ถ.มิตรภาพ เลี้ยวขวาไปนครราชสีมา (กม.๑๒๔+๒๐๐) และเกือกม้ากลับรถ กม.๑๒๗ (กลับรถไปสระบุรี) งบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท (ขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท) ซึ่งเดิมจุดกลับรถเกือกม้าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ ๘๐ ล้านบาท แต่ด้วยกรมทางหลวงต้องดำเนินการปรับปรุงถนน ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง และติดตั้งระบบระบายน้ำค่าใช้จ่ายที่ได้ประเมินไว้จึงอยู่ที่ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท 

              นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดจิก กล่าวว่า ปัญหาหลักของเราคือ จุดกลับรถที่นวนคร เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำสะพานข้ามจากกรุงเทพฯ ไปโคราช ใต้สะพานข้ามเป็นจุดกลับรถ สะพานแบบนี้ทำหลายจุด เชื่อว่า แขวงทางหลวงมีความสามารถที่จะสร้างสะพานในการจราจรตรงนี้ได้ แบบที่ผมเสนอไปนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน คือต้องการสะพานคู่ขนาน สามารถกลับรถใต้สะพานได้ และมีสัญญาณไฟจารจรเพื่อคนทางฝั่งหมู่บ้านหนองบอนสามารถข้ามไปทางเทศบาลตำบลกุดจิกได้ด้วย แต่ขอให้มีการระบายน้ำที่ดี ในการก่อสร้างขอปรับเรื่องทิศทางการระบายน้ำ เพราะถนนวงแหวนไม่มีที่ระบายน้ำบ้านนากลาง ในปี ๒๕๕๒ ทำให้น้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน ไหลเข้าบ้านนากลาง บ้านหนองบอน ทำให้ถนนทางหลวงเสียหายอย่างมาก 

              พ.ต.ต.กรกฎ ทศแก้ว สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.สูงเนิน กล่าวเสริมอีกว่า หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งการจราจร สำหรับข้อมูลการลดอุบัติเหตุที่จุดกลับรถนวนครแห่งนี้ ในปี ๒๕๖๐ เกิดอุบัติเหตุ ๑๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๗ ราย, ปี ๒๕๖๑ เกิดอุบัติเหตุ ๔๙ ครั้ง บาดเจ็บ ๒๗ ราย และในปีนี้เกิดอุบัติเหตุ ๑๐ ครั้ง บาดเจ็บ ๓ นับเฉพาะจุดกลับรถตรงนี้เท่านั้น ซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรมีจุดกลับรถตรงนี้ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

              ภายหลังจากการประชุมประชาชนส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่า ไม่เห็นด้วยกับ ๓ ทางเลือกที่กรมทางหลวงได้เสนอมานั้น แต่เห็นด้วยกับการออกแบบทางกลับรถ ของนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกคือ ให้ทำการยกระดับทางข้ามจากกรุงเทพฯ ไปโคราช ใต้สะพานข้ามเป็นจุดกลับรถ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟแดงทั้ง ๒ ฝั่ง คือถนนเส้นตัดระหว่างหมู่บ้านหนองบอน ตัดไปยังเส้นทาง เขตเทศบาลตำบลกุดจิก

              นายพรชัย ศิลารมณ์ กล่าวสรุปปิดท้ายว่า การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถนวนครให้ยั่งยืน โดยจุดที่กลับรถนวนครอยู่ในวงแหวน ถนนต่างระดับ ห่างไปประมาณ ๒ กิโลเมตร อีกทิศทางหนึ่งคือทางก่อสร้างทางยกระดับ ถนนมิตรภาพ ส่วนใต้สะพานสร้างเป็นแยกติดสัญณาญไฟจารจร ซึ่งทางกรมหลวงยินดีจะทำตามแบบที่ประชาชนต้องการ แต่ขอร้องไม่ควรขับรถย้อนศร อยากให้ผู้นำชุมชนแจ้งให้ลูกบ้านทราบว่า ห้ามขับรถย้อนศรที่บริเวณนวนคร เพื่อลดอุบัติเหตุในถนน ทางกรมทางหลวงจะเร่งทำเรื่องคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ในการศึกษาก่อนก่อสร้าง ส่วนในระยะสั้นนี้ทางกรมทางหลวงจะหามาตรการมาควบคุมบริเวณจุดกลับรถตรงบริเวณนี้ไปก่อน

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 896