22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 08,2019

กกต.พร้อมนับคะแนนใหม่ ๒ หน่วยในเขต ๓ ขก. เชิญผู้สมัครสังเกตการณ์

      สั่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนชุดใหม่- ใช้สถานที่กลาง นับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่ ใน ๒ หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ ๓ ตามมติ กกต. คาดจัดการนับคะแนนได้หลังสงกรานต์พร้อมเชิญผู้สมัครทุกคนมาร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอน

 

      เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายอภินันทน์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการ กกต.ขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.ท.อรัญ บัวนาเมือง รองผู้อำนวยการ กกต.ขอนแก่น ทำการตรวจสอบห้องนิรภัยสำหรับการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการจัดการนับคะแนนใหม่ตามคำสั่งของ กกต.กลาง ที่ให้ กกต.ขอนแก่น ทำการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง และหน่วยเลือกตั้งที่ ๕ หมู่ที่ ๕  ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

      นายอภินันทน์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า มีการหารือร่วมกันกับประธาน กกต.เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ใน ๒ หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว โดย กกต.เขต ๓ นั้นมีความพร้อมในการจัดการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งทันทีที่ คำสั่งและระเบียบการดังกล่าวจาก กกต.กลางส่งมาถึง กกต.ขอนแก่น ก็จะมีการประชุมคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อเตรียมการนับคะแนนใหม่ทันที ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ใน ๒ หน่วยเลือกตั้งนี้กำหนดไว้ คาดว่าจะเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่เกินวันที่ ๑๙ เมษายนนี้

      “หลังจากได้ข้อสรุปตามคำสั่งของ กกต.กลางแล้ว กกต.ขอนแก่นจะประชุมร่วมกับ กกต.เขตเลือกตั้งที่ ๓ เพื่อกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในภาพรวม ตั้งแต่การส่งมอบบัตรลงคะแนนจากห้องนิรภัยของ กกต.ขอนแก่น ไปยัง กกต.เขตเลือกตั้งที่ ๓ การจัดหน่วยนับคะแนน จนไปถึงการรายงานคะแนน และบันทึกรายงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนใหม่ กกต.ขอนแก่น จะทำการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๒ หน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ๕ คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒ คน รวมทั้งหมด ๗ คน โดยจะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ทั้งหมด อีกทั้งสถานที่ของการนับคะแนนนั้นจะใช้สถานที่ในการนับคะแนนกลาง โดยคาดว่าจะใช้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง ในการจัดการนับคะแนนตามระเบียบ กกต.ทั้งหมด ทั้งนี้ในการนับคะแนนดังกล่าวนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ ชม.”

      นายอภินันทน์ กล่าวอีกว่า ในการนับคะแนนใหม่ครั้งนี้จะมีการประสานงานไปยังผู้สมัคร ส.ส. ในเขตเลือกตั้งที่ ๓ รวมทั้งหมด ๓๘ คน รวมทั้งผู้นำชุมชน ในหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๒ แห่งนี้ มาร่วมสังเกตการณ์ตามขั้นตอนของการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ในการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่คะแนนที่เหลื่อมกันคือหน่วยเลือกตั้งละ ๑ คะแนน แต่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับจำนวนผู้ที่บัตรเลือกตั้งนั้นตรงกัน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๒ หน่วยได้มีการสรุปรายงานและลงบันทึกรายละเอียดไว้หมดแล้ว และ กกต.ขอนแก่น ได้รายงานไปยัง กกต.กลาง ตามที่ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ ๓ กำหนด ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส กกต.กลาง จึงมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ดังกล่าว

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 903