21stSeptember

21stSeptember

21stSeptember

 

April 10,2019

“อัลฟาเจ็ท”บินร่วมปฏิบัติการฝนหลวง

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่บริเวณลานจอด ท่าอากาศยานกองบิน ๒๓ อุดรธานี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ พร้อมคล้องพวงมาลัยและพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักบินและนายทหารที่จะไปปฏิบัติการที่ กองบิน ๔๑ จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานข้างเคียง ทหารประจำการ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

น.ท.นิโรธ จำปาเงิน ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ กล่าวว่า กองบิน ๒๓ ได้จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของน้ำในเขื่อนและสถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร ในการปฏิบัติการฝนหลวงในปี ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานให้ทราบว่าผลการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง บรรลุเป้าหมายตามแผนการที่ปฏิบัติที่วางไว้เป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในปี ๒๕๖๒ ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องบินของกองทัพอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ร่วมปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่สำคัญของประเทศ และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร ซึ่งหัวหน้าคณะทำงานส่วนฝนหลวงและดับไฟป่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้อนุมัติให้กองบิน ๒๓ จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ จำนวน  ๓ เครื่อง พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจ ณ ฐานปฏิบัติการ กองบิน ๒๓ อุดรธานี และฐานปฏิบัติการกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ กล่าวว่า ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ ริเริ่มโครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์การทำฝนหลวงสำหรับติดตั้งกับ เครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท เพื่อให้สามารถปฏิบัติการทำฝนเมฆเย็น และต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๑ ก็ได้ร่วมปฏิบัติการทำฝนหลวงและปฏิบัติการบินยับยั้งลูกเห็บครั้งแรก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน และตาก สำหรับการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ปี ๒๕๖๒ กองทัพอากาศได้สนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจ จำนวน ๑๒ เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่  ๒ ก (BT-67) จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23) จำนวน ๖ เครื่อง และเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha jet) จำนวน ๓ เครื่อง ผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๒,๖๐๐ นัด และผลิตพลุสารดูดความชื้น จำนวน ๑๐๐ นัด

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

473 7600