17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

April 12,2019

นักศึกษาภาคอีสานผนึกพลัง ตั้งเครือข่ายติดตามเลือกตั้ง ประกาศบัตรเขย่ง-เราขยับ

        นักศึกษา มข.ผนึกพลังนักศึกษาทั่วภาคอีสาน ตั้งเครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้ง พร้อมเปิดปฏิบัติการบัตรเขย่ง-เราขยับ ตามติดทุกรายละเอียดพร้อมเดินหน้าล่ารายชื่อถอด กกต.ตามขั้นตอนของกฎหมาย

 

        เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้มีกลุ่มนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในนามเครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้ง ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้งและการจัดเสวนาในหัวข้อ “บัตรเขย่ง เราขยับ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางการทำงานของ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา รวมไปถึงความโปร่งใสของ กกต.ในด้านต่างๆ ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้

        นายพายุ บุญโสภณ ตัวแทนนักศึกษาติดตามการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การลงลายมือชื่อเพื่อถอดถอน กกต. นั้นได้รับการตอบรับจากนักศึกษา ของ มข. อย่างมาก และมีการขยายเครือข่ายในภาคประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยไปในวงกว้างกันอย่างแพร่หลายเรียกได้ว่านักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยนั้นตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างมาก อันมีผลมาจากการที่การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นไม่โปร่งใสในหลายเรื่อง ทำให้วันนี้ได้มีการระดมสมองและเปิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาจากทุกสถาบันในภาคอีสานได้มาร่วมเป็นเครือข่ายนักศึกษาติดตามผลการเลือกตั้งที่วันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จาก มข. และ มมส.

        “ในการอ่านคำแถลงการณ์ในครั้งนี้นั้นสำคัญที่สุดคือการที่ กกต.นั้นไม่ชอบธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป และรอเรียกร้องให้ กกต. นั้นได้คืนอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อความเที่ยงธรรมและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และขอให้ยุติการฟ้องร้องประชาชนในทุกกรณีเพื่อคืนอำนาจการตรวจสอบและความไว้วางใจคืนสู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและขอเรียกร้องให้ กกต.นั้นเปิดผลการนับคะแนนในระดับหน่วยทุกหน่วยต่อสาธารณะ รวมถึงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัย จะต้องเปิดพื้นที่สำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างพื้นที่เสรีภาพในการเรียนรู้ให้กับประชาชนและนักศึกษาอย่างแท้จริง” นายพายุ กล่าว

        นายพายุ  กล่าวต่ออีกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นเครือข่ายนักศึกษาได้มีการนำเอากรณีศึกษาจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมาเปรียบเทียบและร่วมกันวิเคราะห์ จนได้ข้อสรุปในการที่นักศึกษาจะต้องเดินหน้าเรียกร้องให้ กกต.นั้นตอบคำถามหรือชี้แจงต่อสาธารณชนให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรการคำนวณ ส.ส., คะแนนที่หายไป และการทุจริตรวมทั้งความไม่โปร่งใสในการทำงานของ กกต. อย่างไรก็ดี ในการนับคะแนนใหม่ใน ๒ หน่วยเลือกตั้งของ จ.ขอนแก่นนั้น เครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้งจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 867