21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

April 22,2019

อุดรธานีเตรียมถอดบทเรียน หลังได้แชมป์ตายสงกรานต์

         เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุดรธานี ช่วง ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ ๓๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๒๑ ราย และเสียชีวิต ๑๕ ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากการเมาสุรา และขับรถเร็ว ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ 
 
         นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจและต้องนำไปวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน คือ ผลการเรียกตรวจยานพาหนะทั้ง ๒๐ อำเภอ จำนวน ๓๒๓,๕๓๙ คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ  จำนวน ๓๖,๗๒๖ คัน ในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔๐๕ ราย โดยข้อหาไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ส่วนคดีเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ มีจำนวน ๑,๑๖๕ ราย เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔ ราย ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ศาลสั่งคุมประพฤติ ๑ ปี รายงานตัว ๔ ครั้ง บำเพ็ญประโยชน์ ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๒๔ ราย 
 
         นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า การถอดบทเรียน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย ที่จังหวัดจะจัดประชุม หลังจากที่มียอดผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ อยากจะให้ความเห็นว่า ด่านจุดตรวจหลักของแต่ละอำเภอ แนว ทางการปฏิบัติ อาจจะเป็นแบ่งช่วงขาไปและขากลับของประชาชน ก็ต้องปรับด่านตามสถานการณ์ ขณะเดียวกันโครงสร้างจุดตรวจจุดสกัด ต้องมีการดีไซน์ สถานที่ที่เหมาะสม เช่น มีการติดป้ายแจ้งเตือนให้ชะลอความเร็ว ที่จะอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้ อุปกรณ์ในจุดต้องพร้อม บุคลากรประจำจุดตรวจ จริงๆ แล้วต้องมีการฝึกอบรม ก็จะทำให้รู้ว่ามีภารกิจอะไรบ้าง และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็คืออากาศร้อน ยืนกลางแจ้งนานๆ ไม่ไหวแน่นอน ก็คงจะเป็นประเด็นที่จะต้องหารือพูดคุยกัน
 
         นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขนส่งจังหวัดจะดูแลรับผิดชอบเรื่องรถโดยสารสาธารณะ ในช่วง ๗ วันอันตราย มีเกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพชนกับรถโดยสาร บาดเจ็บเล็กน้อย เรามุ่งเน้นเรื่องตรวจจับความเร็ว โดยตั้งจุดตรวจที่สถานีตำรวจทางหลวงบ้านข้าวสาร และสถานีขนส่งรถโดยสาร และได้มีการตรวจความพร้อมของรถ รวม ๓,๑๘๘ คัน และตรวจระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถปรากฏว่าไม่มี แต่กลับพบสารเสพติด จำนวน ๓ ราย คงจะต้องหาทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป และในเรื่องความเร็ว ก็มีระบบ GPS และชุดเคลื่อนที่เร็ว เน้นถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองอุดรธานี ก็พบมีการฝ่าฝืนตรวจจับไป  ๒๑ ราย ก็ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพราะความเร็วไม่เกิน ๑๐๐ 
 
         ขณะที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุดรธานี รายงานว่า การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ สะสม ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้เสียชีวิต ๑๕ ราย มีพ.ร.บ. ๑๑ ราย ไม่มีพ.ร.บ. ๔ ราย จ่ายสินไหม ๒๔ ชม. ๘ รายๆ ละ ๓๕,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี จะได้นำผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ เพื่อระดมสมองหาแนวทางนำไปแก้ปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๓ และการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

596 899