21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

April 26,2019

‘ซินโครตรอน’คว้า ๓ รางวัลรวด ‘เอเชีย-แปซิฟิก สตีวี อวอร์ด’

          ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล คว้า ๓ รางวัล The Asia-Pacific Stevie Awards ยกระดับองค์กรครบเครื่องทั้งด้านการบริการ การพัฒนากำลังคน และการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาเซียนเต็มภาคภูมิ 

          ศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิน โครตรอน เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คว้า ๓ รางวัล The Asia-Pacific Stevie Awards โดยรางวัล ‘สตีวี อวอร์ด’ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๐๐๒ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพอันโดดเด่นจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในระดับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมไปถึงบุคคลผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ ยังเป็นรางวัลที่มอบเพื่อยกย่องและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสำเร็จและผลงานด้านบวกขององค์กร ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลสตีวีอวอร์ดมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ผลงาน จากทั่วทุกองค์กรใน ๗๐ กว่าประเทศทั่วโลก และในปีนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้รับถึง ๓ รางวัล ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ของบุคลากรสถาบัน ได้แก่

          รางวัล GOLD STIVIE WINNER : AWARDS FOR INNOVATION IN CUSTOMER SERVICE ในกลุ่ม Non-profit โดยได้รับรางวัลประเภท GOLD WINNER ซึ่งในปัจจุบันสถาบัน ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการแสงซินโครตรอนผ่านระบบออนไลน์ New Beamtime Application System โดยขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งในประเทศ ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน และประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ให้สามารถขอใช้บริการแสงซินโครตรอนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบสถานการขอใช้บริการ และตารางการใช้บริการแบบปัจจุบัน (real time) ผ่านเว็บไซต์ และมีการจัดการระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสืบค้น และรายงานสถิติต่างๆ ได้รวดเร็วฉับไว ซึ่งเป็นความสำเร็จในการให้บริการแสงซินโครตรอนของประเทศ ไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล

          รางวัลถัดมาคือรางวัล GOLD STIVIE WINNER : AWARDS FOR INNOVATION IN HUMAN RESOURCES ในหัวข้อ ๓๖๐ Degree Feedback System for Administrative Personnel ในกลุ่ม Public Enterprise โดยได้รับรางวัลประเภท GOLD WINNER  ซึ่งสถาบัน ได้จัดทำระบบเครื่องมือที่สะท้อนพฤติกรรมของบุคคล เพื่อสอบทานความพร้อม ความสามารถด้านภาวะผู้นำ สมรรถนะผู้นำในระดับต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้นำต่อไป 

          อีกรางวัลหนึ่งคือ SILVER STIVIE WINNER : AWARDS FOR INNOVATION IN SCIENCE ในหัวข้อ Synchrotron IR Microspectroscopy at Siam Photon Laboratory โดยได้รับรางวัลประเภท SILVER WINNER ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบลำเลียงแสงทางด้านซินโครตรอนอินฟราเรดไมโครสเปคโตรสโครปี สำหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร ผลักดันให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัยทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป สถาบันฯ ขอขอบคุณ สตีวีอวอร์ด ที่ให้เกียรติมอบรางวัลทั้ง ๓ รางวัลในครั้งนี้ด้วย

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


594 901