18thJanuary

18thJanuary

18thJanuary

 

September 06,2019

‘หอบุรีรัมย์-โฮมโปร’ยกระดับผ้าฝ้ายทอมือ ต่อยอดภูมิปัญญากระจายรายได้สู่ชุมชน

หอการค้าบุรีรัมย์ จับมือโฮมโปร ยกระดับผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติและดินภูเขาไฟ สู่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาตกแต่งบ้าน และแฟชั่นทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน สร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า ๑๐ กลุ่ม ใน ๖ อำเภอ

 

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่โฮมโปร สาขาบุรีรัมย์ นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์, นายกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์, นางสาว อิษฎพร ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดซื้อ bedding and Home Living บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มทอผ้าฝ้าย ๑๐ หมู่บ้าน ร่วมเปิดตัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่น ดินภูเขาไฟ เปลือกประดู่ แก่นฝาง ขมิ้น และหินบะซอลต์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกแบบอย่างทันสมัย คอนเล็กชั่น BU Crafts (งานศิลปะหัตถกรรมงานผ้าทอมือของชาวบุรีรัมย์) เช่น ผ้าพันคอกระเป๋าอเนกประสงค์ สลิปเปอร์ เก้าอี้สตู หมอนอิง และผ้าม่าน ซึ่งย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ภายใต้แบรนด์ “HLS” (Home Living Style) มีวางจำหน่าย ที่โฮมโปร กว่า ๑๖ สาขาทั่วประเทศ ในขณะนี้ และช่องทางออนไลน์ของโฮมโปร
สำหรับโครงการ ยกระดับผ้าทอชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน และห้างโฮมโปร ร่วมพัฒนาศักยภาพชาวชุมชนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ กระจายรายได้             

 

สู่ชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาด้านทอผ้าฝ้าย และ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ของกลุ่มทอผ้าบ้านกระโดนไม้แดง ต.ชุมแสง อ.กระสัง, กลุ่มทอผ้าบ้านเจริญสุข กลุ่มทอผ้าบ้านสายบัว อ.เฉลิมพระเกียรติ, กลุ่มทอผ้าสนวนนอก และ สนวนใน อ.ห้วยราช, กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว กลุ่มทอผ้าบ้านคูณ อ.พุทไธสง, กลุ่มทอผ้าบ้านสวายสอ อ.เมือง, อ.เฉลิมพระเกียรติ และกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.สะแก อ.สตึก

ด้านนางสาวอิษฎพร ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดซื้อฯ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา โฮมโปร นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เป็นของประดับตกแต่งบ้านของใช้หลายรายการ ในขณะเดียวกันก็ สินค้าโอทอป หัตถกรรมพื้นบ้าน ที่มีความโดดเด่นทางด้านภูมิปัญญาอยู่ตามชุมชนของไทยกลับไม่มีการต่อยอดในตลาดโมเดิร์นเทรดจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอด และขยายธุรกิจ ให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน โดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Eco Choice ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน มีคุณสมบัติพิเศษด้านการใช้งาน วัสดุ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่โดดเด่น คุณภาพเหนือมาตรฐาน จึงได้ร่วมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมบุรีรัมย์ และกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านเจริญสุขและเครือข่ายทอผ้าในจังหวัดบุรีรัมย์กว่า ๑๐ ชุมชน ๖ อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีชื่อเสียงและมีความชำนาญด้านการย้อม เส้นฝ้ายจากสีธรรมชาติ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการย้อมสีที่ปราศจากสารเคมีการปั่นด้าย การทอผ้า การล้างผ้าฝ้ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ออกมาเป็นลวดลายที่ทันสมัย มีความเป็นสากล เป็นการยกระดับผ้าทอของชุมชน เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งทางโฮมโปรจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ จะมีการสร้างช่องทาง เสาะหาความแตกต่างของชุมชนอื่นๆ พร้อมพัฒนางานฝีมือของคนในชุมชน ให้มีรายได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๒ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


507 7649