4thJuly

4thJuly

4thJuly

 

November 27,2019

ประธานชมรมผู้บริหารอาวุโสโรงเรียนมัธยมฯ ค้านย้ายข้ามเขตผู้บริหารโรงเรียนสตรีชื่อดัง

ประธานชมรมผู้บริหารอาวุโสโรงเรียนมัธยมฯ นำสมาชิกคัดค้านการย้ายข้ามเขตผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดังหวั่นกระทบหลายด้าน และไม่เข้าใจบริบทและวัฒนธรรมขององค์กรโรงเรียน ทั้งที่มีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสมหลายราย

วันที่ 26 พ.ย. 62 ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ประธานชมรมผู้บริหารอาวุโสโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมสมาชิกกว่า 20 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธาน กศจ.สุรินทร์ (คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เรื่องการคัดค้านการย้ายผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ข้ามเขตจากจังหวัดอื่นมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งที่จังหวัดสุรินทร์ ก็มีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสมหลายราย ทำไมถึงต้องเอาผู้บริหารสถานศึกษาจากพื้นที่อื่นเข้ามาด้วย และไม่เข้าใจบริบทและวัฒนธรรมขององค์กรโรงเรียนสิรินธร ซึ่งจะทำให้การบริหารงานด้านการศึกษาของโรงเรียนเกิดความยุ่งยากมากขึ้น จากความไม่คุ้นเคยชิน กับบริบทของโรงเรียนสิรินธรและวัฒนธรรมขององค์กร

ดังนั้นชมรมผู้บริหารอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ ได้พิจารณาช่วยเหลือดำเนินการให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ได้มีโอกาสย้ายเข้าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียน และจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป

 


539 7756