4thJuly

4thJuly

4thJuly

 

November 29,2019

รถแห่เครื่องเสียงบุกศาลากลาง ร้องขอความเป็นธรรมถูกห้ามรับงาน

 

ชมรมผู้ประกอบการรถแห่มโหรีดนตรีสด จ.บุรีรัมย์กว่า 20 ราย บุกยื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรม  หลังฝ่ายปกครองและ ตร. หลายท้องที่ สั่งห้ามไม่ให้มีรถแห่ในงานบุญ ประเพณี อ้างเป็นต้นเหตุทำวัยรุ่นทะเลาะวิวาทย์ ชี้เดือดร้อนกระทบทั้งเจ้าของรถที่กู้เงินมาลงทุนหลักล้าน  ลูกน้อง  ศิลปินนักร้องนักแสดงขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว วอนขอความเห็นใจยกเลิกคำสั่ง และพิจารณาให้จดทะเบียนได้ถูกต้อง   

 

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) ชมรมผู้ประกอบการรถแห่ มโหรี ดนตรีสดเคลื่อนที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์กว่า 20 ราย บุกยื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจหลายท้องที่ ได้ออกมาตรการสั่งห้ามเจ้าภาพที่จัดงานบุญ ประเพณีต่างๆ ไม่ให้จัดหารถแห่ไปจัดแสดงภายในงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าการแสดงรถแห่ในงานบุญ ประเพณีเป็นต้นเหตุทำให้วัยรุ่นทะเลาะวิวาทย์ จากมาตรการสั่งห้ามดังกล่าวทำให้ถูกยกเลิกงานที่รับไว้ ซึ่งนอกจากจะกระทบกับตัวผู้ประกอบการรถแห่เองแล้ว ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงลูกน้อง ศิลปินนักร้องนักแสดงที่รับงานกับรถแห่ ก็ต้องขาดรายได้ที่จะนำไปจุนเจือครอบครัวด้วยเช่นกัน จากกรณีดังกล่าวก็อยากให้ทางจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาทบทวนยกเลิกคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้รถแห่สามารถรับงานได้ตามปกติ    ซึ่งหากทางภาครัฐจะออกข้อกำหนดมาเพื่อให้ผู้ประกอบการรถแห่ปฏิบัติตามก็พร้อมที่ทำตาม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้   

นายสำรอง อินทรประเสริฐ ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการรถแห่ จ.บุรีรัมย์ บอกว่า กิจกรรมการแห่ตามงานบุญประเพณีต่างๆ ถือเป็นวิถีของชาวอีสาน ซึ่งเดิมก็จะเป็นการแห่ขบวนกองยาว ก็เริ่มพัฒนามาเป็นรถกระบะ และปัจจุบัน ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถเล่นดนตรีสดบนรถได้ ให้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ก็ไม่ได้ต่างจากการแสดงบนเวที ซึ่งในภาคอีสานก็มีคนหันมาประกอบอาชีพรถแห่เคลื่อนที่กันมากขึ้น ปัจจุบันมีมากกว่า 400 คันแล้ว เฉพาะในจ.บุรีรัมย์กว่า 30 คัน ก็ยอมรับว่าตอนนี้รถแห่ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้อง แต่ก็อยากขอความเห็นใจจากผู้ผลักผู้ใหญ่ให้พิจารณาให้รถแห่สามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องด้วย ส่วนกรณีที่มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีรถแห่ในงานบุญประเพณีในหลายท้องที่นั้น โดยจะอ้างว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นทะเลาะวิวาทย์นั้น ก็ขอชี้แจงว่าในงานคอนเสริ์ต หรืองานบุญ ประเพณีที่ไม่มีรถแห่ก็มีการทะเลาะวิวาทย์เหมือนกัน  เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกิดจากรถแห่ ก็อยากจะขอความเห็นใจให้ยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าวด้วย  หากมีข้อกำหนดที่จะให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามก็พร้อมที่จะทำตาม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทำมาหากินได้  เพราะขณะนี้เดือดร้อนมากถูกยกเลิกงานไปเกือบครึ่ง    

นายทรงวุฒิ สะอิ้งรัมย์ ผู้ประกอบการรถแห่อีกราย บอกว่า ตอนนี้รถแห่ในจ.บุรีรัมย์เดือดร้อนมาก หลังฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายท้องที่ เช่  อ.โนนสุวรรณ บ้านด่าน ประโคนชัย ละหานทราย  และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ไม่อนุญาตให้มีรถแห่ในงานบุญ ประเพณี โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งจากทางจังหวัด ทั้งที่บางอำเภอก็อนุญาตให้แห่ได้ปกติ ก็ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไร จึงอยากทราบความชัดเจน และขอความเห็นใจด้วย หากจะให้ผู้ประกอบการรถแห่ปฏิบัติอย่างไรก็ให้ออกข้อกำหนดมาให้ชัดเจน  เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้เป็นปกติ  เพราะแต่ละคนต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนตกแต่งรถตั้งแต่ 2–5 ล้านบาทเพื่อรับงานให้ทันตามยุคสมัย

ขณะที่นายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หลังรับหนังสือร้องจากตัวแทนผู้ประกอบการแล้ว  ก็จะได้ประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงแนวทางในการดำเนินการที่ถูกต้อง ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบ และปฏิบัติตามต่อไป

 

#koratdaily #โคราชคนอีสาน

 


539 7756