28thNovember

28thNovember

28thNovember

 

June 04,2022

ไอศกรีมช้างเผือกบริจาค 1 ล้าน ให้รพ.มหาราชฯ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก นายลือ ทองแสงสุข และครอบครัว เจ้าของไอศกรีมช้างเผือก และธุรกิจในเครือ เพื่อสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลฯ


74 1165