7thJuly

7thJuly

7thJuly

 

June 17,2022

ขนส่งสุรินทร์ประมูลทะเบียนเลขสวย “ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย” ๓๐๑ หมายเลข

ขนส่งสุรินทร์ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร “กน” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย ด้วยป้ายสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ๓๐๑ หมายเลข รายได้นำเข้ากองทุน กปถ. ช่วยเหลือสังคม

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ห้องศรีพาน โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก จ.สุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลป้ายทะเบียนเขลสวย ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการประมูลขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๘ โดยจัดให้มีการประมูลเลขทะเบียนสวยในหมวดอักษร “กน” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย ด้วยป้ายสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข การประมูลในครั้งนี้เป็นการประมูลในรูปแบบใหม่ เป็นการเปิดประมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com เท่านั้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีการนำป้ายเลขทะเบียนสวยที่จะทำการประมูลมาเดินโชว์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ทั้งชุดทั่วไปและแต่งชุดผ้าไหมพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์ที่สวยงาม ออกมาโชว์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมป้ายเลขทะเบียนที่มีการออกแบบที่สวยงาม ซึ่งแสดงถึง ความก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย ด้วยป้ายสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ 

โดยการประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งนี้ กรมขนส่งทางบกมอบให้จังหวัดสุรินทร์นำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถนยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมวดอักษร “กน” ที่เป็นที่ต้องการของประชาชน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ ออกประมูลเป็นการทั่วไป  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมูลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รายได้จากการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมด จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ทั้งการส่งเสริมการจัดการแผนงานโคงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการประมูลเลขทะเบียนสวยครั้งต่อไป ซึ่งผู้ร่วมประมูล มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

การประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ ๘ หมวดอักษร กน.จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ถือเป็นการประมูลแบบใหม่ คือการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้สนใจสามมารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถดอทคอม www.tabienrod.com เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิด และเปิดประมูลในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ที่ห้องศรีพิมาน โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก จังหวัดสุรินทร์ หรืออสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔-๕๑๔๑๐๒ ต่อ ๑๔-๑๕, ๐๙๐-๒๗๘๑๓๖๓ และสายด่วน ๑๕๘๔

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เงินรายได้จากการประมูลเลขสวยจะนำไปใช้ใน ๔ ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ๑.ในเรื่องการส่งเสริม การจัดแผนการโครงการเพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน ๒.เป็นการช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน ๓.สนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ๔.สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งต่อๆ ไป ครั้งนี้ทางขนส่งจังหวัดสุรินทร์ก็อยากจะได้ซักสิบล้านขึ้นไป ซึ่งที่ผ่านมาการประมูลจะเป็นปากเปล่ายกป้ายราคาในห้องที่จัดไว้ แต่ในครั้งนี้จะแตกต่างกัน จะเป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ทั่วประเทศ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยหมวดอักษร กน.กันให้เยอะๆ และขอฝากถึงผู้ร่วมประมูล เวลาใส่ตัวเลขราคาขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดทุกครั้ง และอ่านกฎระเบียบข้อกำหนดให้เข้าใจจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

นายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในตัวแผ่นป้ายทะเบียนก็จะมีสัญลักษณ์รูปช้าง หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ในด้านพลังอำนาจ ความมั่งคั่ง ปกป้องและคุ้มครองช่วยให้สมความปรารถนา, รูปพระอาทิตย์ขึ้นสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า, ผ้าไหมสุรินทร์สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองสง่างาม มีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง, รวงข้าวหอมมะลิสุรินทร์สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ความอ่อนน้อมและมีชื่อเสียงแผ่กระจาย, ส่วนห้วยเสนงสื่อถึงความอบอุ่นความรมเย็นเสริมบารมี และสุดท้ายคือดอกกันเกรา สื่อถึงความแรงแข็งแรงความพรั่งพร้อมความร่วมมือร่วมใจ รายได้จากการประมูล ขอให้สบายใจได้ในเรื่องของการใช้จ่าย มีคณะกรรมการมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิจารณาเบิกจ่าย ในส่วนของการนำป้ายไปทำเป็นกราฟฟิก ถ้าเป็นป้ายประมูลสามารถทำได้ ส่วนป้ายที่ไม่ใช่เลขประมูลแล้วท่านนำไปทำลงกราฟิกนั้นถือผิดกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท แต่ส่วนใหญ่จะอ้างว่าไม่ได้ทำที่ป้ายแต่ทำที่กรอบป้ายทะเบียน ตรงนี้เราดูที่เจตนาที่ท่านใช้และการใช้งาน ถ้าเจตนาให้คนอื่นเห็นว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูลก็ถือว่าผิดกฎหมาย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


13 2773