19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

February 13,2018

‘รวมน้ำใจสู่กาชาด ๖๑’ คึกคัก รับสิ่งของบริจาค เตรียมออกร้าน ในวันงานฉลองชัยชนะย่าโม

          วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมี นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล และนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 32 อำเภอ และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านนาวากาชาด ในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งตลอดงานมีหน่วยงานนำเงินบริจาค รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ มามอบให้จำนวนมาก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจะนำเงินสดและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปเป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด และรายได้จากการจำหน่ายสลากนาวากาชาดจะนำไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพิการต่อไป

          นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า วันนี้ก็เป็นวันรวมน้ำใจกาชาดของปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจัดเป็นประจำทุกปี การที่เราจะจัดงานกาชาด ซึ่งเราจะจัดในวันที่ ๒๓ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ทางเราก็จะออกร้านนาวากาชาดด้วย ซึ่งการที่จะออกร้านนาวากาชาดรางวัลต่างๆ กาชาดไม่มีงบประมาณอะไร ก็จะต้องขอสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา หรือมีใจเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาด ตรงนี้ก็เป็นการรวมน้ำใจ คนที่จะทำบุญก็นำสิ่งของมามอบให้กับกาชาด เพื่อที่กาชาดจะได้ออกรางวัลในร้านนาวากาชาดในวันงานฉลองชัยชนะคุณย่าโม

          นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต่ออีกว่า “ไฮไลท์ภายในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีมีการรำบวงสรวง ปีนี้ก็จะมีสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมารำเป็นจำนวนมาก ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ถือว่ามากที่สุดในการรำมาอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองกิจกรรมในงานย่าโมใน  ๑๒ วัน ๑๒ คืน ก็คือการประกวดหลานสาวย่าโม และการเดินแฟชั่นผ้าไหมไทย ซึ่งกาชาดเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผ้าฝ้ายที่ผลิตในนครราชสีมา ก็ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาได้มาร่วมเดินโชว์ว่าผ้าของเราสวยงามขนาดไหน แล้วก็สามารถตัดในรูปแบบไหนได้บ้างในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ นอกนั้นก็จะเป็นร้านกาชาดซึ่งเราจะมีทุกปี ร้านกาชาดเราก็จะมีรางวัลจากประชาชนที่มาบริจาค เรานำออกมาทุกชิ้น”

          “นอกเหนือจากวันนี้ถ้าหากประชาชนจะร่วมบริจาค อาจจะไม่สะดวกวันนี้หรือไม่ว่าง ก็สามารถมาบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจวนผู้ว่าฯ หรือแจ้งความจำนงโทรศัพท์มาที่เหล่ากาชาด ถ้าเป็นของชิ้นใหญ่ไม่สามารถจะเอามาได้หรือรถไม่สะดวกเอามา ทางเรายินดีไปรับ” นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณ กล่าวปิดท้าย  

 


362 5693