21stJuly

21stJuly

21stJuly

 

January 11,2019

“โกลบอลเฮ้าส์”ลงทุนอีกกว่าพันล้าน ขยายสาขาต่อเนื่องภายในประเทศ ปลื้มปี’๖๑ เปิดครบ ๖๑ สาขาทั่วไทย

          โกลบอลเฮ้าส์ ตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกวัสดุและของตกแต่งบ้าน ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในโซนการท่องเที่ยว ปลายปี ๒๕๖๑ ขยายสาขาใหม่ครบตามเป้า ส่งผลให้อัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมไม่น้อยกว่า ๑๐% โดยเน้นพื้นที่ในส่วนภาคเหนือเป็นหลักอีก ๒ สาขา และอีก ๑ สาขาในภาคอีสาน

 

          นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ในโซนภาคเหนือ ที่มีแนวโน้มอัตราการขยายตัวของธุรกิจวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๖๑ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นสาขาที่ ๒ ในจังหวัดเชียงใหม่ และนับเป็นสาขาที่ ๕๙ ของโกลบอลเฮ้าส์ และที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนปิดท้ายที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้งบลงทุนกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

          “โกลบอลเฮ้าส์มีความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมีจุดแข็งที่เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ครบและหลากหลาย โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการลูกค้าในรูปแบบที่แตกต่างจากร้านค้าวัสดุทั่วไป อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างอิสระ สะดวกสบาย โดยลูกค้าสามารถขับรถเข้ามาถึงพื้นที่ขาย หรือ Drive Through เพื่อเลือกซื้อแล้วบรรทุกกลับได้เลย และนำระบบการบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Storage and Retrieval System-ASRS) ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ จึงเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำ สะดวกและประหยัดเวลาสำหรับลูกค้ามากยิ่งขึ้น นับเป็นการนำนวัตกรรมการค้าระบบโมเดิร์นเทรดใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา และนับเป็นบริษัทของคนไทย รายแรกของประเทศที่นำนวัตกรรมทางการค้าระบบโมเดิร์นเทรดมาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบเดิม โดยปรับเป็นลักษณะคลังสินค้า หรือ Warehouse Store ที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและสวน ที่มีสินค้าให้เลือกจำนวนมาก กว่า ๑๐๐,๐๐๐ รายการ ครบภายในอาคารเดียวกันรวมทั้งมีการพัฒนาการให้บริการ และตลาดออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และยังเตรียมลุยเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตอกย้ำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย”

          นายอภิสิทธิ์ กล่าวสรุปเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ดี เมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้ โกลบอลเฮ้าส์ร่วมกับกลุ่มแอลวายพี ของกัมพูชา พร้อมเปิดศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด เป็นแห่งแรกในกัมพูชา และนับเป็นสาขาแรกของโกลบอลเฮ้าส์ ที่ขยายตัวเข้าสู่ประเทศในเขตเออีซี เพื่อรองรับการขยายตัวในระดับภูมิภาคต่อไป

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


421 7589