25thJune

25thJune

25thJune

 

January 17,2020

สั่งรื้อถอนฝายชลประทานกั้นลำตะคอง ชาวสีคิ้ววิ่งโร่ร้องคัดค้านคำสั่ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายสุจิน  ปล้องจันทึก ผู้ใหญ่บ้านทัพม้า หมู่ 10 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พร้อมผู้นำชุมชนและชาวบ้านจำนวน 20 คน เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา โดยเป็นลายมือชื่อผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า 500 คน คัดค้านการรื้อถอนประตูระบายน้ำ (ปตร.) ฝายทัพม้า 1 และ 2 หากดำเนินการพลการจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของชาวบ้าน ต.สีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว และ ต.มิตรภาพ จำนวนกว่า 2,000 คน ต้องใช้น้ำดิบจากฝายดังกล่าวมาใช้อุปโภค บริโภคและเกษตรกรรมในพื้นที่กว่า 6,000 ไร่   

นายสุจิน ปล้องจันทึก ผู้ใหญ่บ้านทัพม้า เปิดเผยว่า กลุ่มรักษ์สีคิ้วซึ่งมิใช่คนในพื้นที่จึงไม่รู้บริบทและความสำคัญของ ปตร. ฝายทัพม้า 1 และ 2 ระบุส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำดิบในลำตะคอง จึงร้องสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ได้ออกคำสั่งเลขที่ คค 0317.4/นม.23 ให้รื้อถอน ปตร.ฝายทัพม้า 1 ขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 40.40 เมตร รวมพื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำทั้งสิ้น 607.50 เมตร และ ปตร.ฝายทัพม้า 2 กว้าง 23.20 เมตร ยาว 43 เมตร รวมพื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำ 1,229.60 เมตร เนื่องจากได้มีกลุ่มรักษ์สีคิ้ว ระบุฝายทั้ง 2 แห่ง ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอน ความสำคัญของฝายทั้ง 2 แห่ง สร้างโดยสำนักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณคลองน้ำสาธารณประโยชน์ซึ่งคลองน้ำสาขาลำตะคอง มีบานประตูระบายน้ำที่สามารถควบคุมการไหลของลำตะคองได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สาเหตุที่น้ำดิบในคลองน้ำสาธารณประโยชน์มีน้อย มิใช่เกิดจาก ปตร. ฝายทัพม้าแต่อย่างใด ขณะนี้เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำดิบ 143 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 46 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร จึงต้องระบายน้ำอย่างประหยัด

“ปตร.ฝายทัพม้า 1 สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ 2530 เป็นเวลากว่า 32 ปี จึงขอให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวและเจ้าท่าภูมิภาคโคราชลงพื้นที่มาแสวงหาข้อเท็จจริงสอบถามชาวบ้านจะได้รู้ปัญหา” นายสุจิน ฯ กล่าว

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวชี้แจงว่า ปตร.ฝายทัพม้า 1 และ 2 เป็นของกรมชลประทาน (ชป.) ถือเป็นสมบัติของราชการ แต่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคระบุการก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาตและมีคำสั่งให้รื้อถอนออก หากไม่ดำเนินการก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดค่อนข้างแรง ที่ผ่านมา ทั้ง ชป.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ทราบถึงขั้นตอนการสร้างฝายในคลองน้ำสาธารณะประโยชน์หรือคลองธรรมชาติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ชป. ต้องขออนุญาตก่อน โดยเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแสวงหาทางออกที่เหมาะสม เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องรื้อถอนออกหรือไม่                


822 1,469