13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

January 22,2020

เปิดฉากเวทีมิสแกรนด์โคราช 2020 เฟ้นหาสาวงามเมืองย่าสู่เวทีนางงามระดับประเทศ

กองประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาผู้แทนลิขสิทธิ์โดยบริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด (DN Cable TV) จากกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จัดแถลงข่าวการประกวด “มิสแกรนด์นครราชสีมา 2020” ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา/กลุ่มที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสาวจารุพักตร์ ปราณีตพลกรัง Provincial Director นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มผู้ร่วมจัดการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

เวที Miss Grand ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์ ค้นหาสาวไทย ที่มีคุณสมบัติทั้งความสวย ความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณและความประพฤติที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย นอกจากนั้นยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวไทยจึงจัดให้มีกิจกรรมการเก็บตัวในแต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดโดยให้นางงามมีส่วนช่วยในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีการเก็บตัวแบบให้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม

 การประกวดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฟ้นหาสาวงามตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาขึ้นดำรงตำแหน่ง “มิสแกรนด์นครราชสีมา” ไปสู่การประกวดเวทีระดับประเทศ Miss Grand Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และตอบสนองแนวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเรื่องผ้าไหม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเลื่องชื่อและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยทั่วไปและเพื่อให้เกิดจิตสำนึกและมีความภาคภูมิใจต่อมาตุภูมิของตนเอง

ภายในงานแถลงข่าวได้เผยถึงสถานที่ในการทำกิจกรรมเก็บตัวมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 ที่อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา และแฟชั่นโชว์ชุดที่ใช้ในการประกวด อาทิ ชุดกองประกวด ชุดโอเพนนิ่ง และชุดราตรี รวมถึงเปิดตัวสายสะพายถ้วยรางวัลพร้อมมงกุฎประจำตำแหน่ง “มิสแกรนด์นครราชสีมา2020” ซึ่งมงกุฎปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวันสถาปนา "คุณหญิงโม" ขึ้นเป็น “ท้าวสุรนารี” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2370 (เมื่อคุณหญิงโมมีอายุได้ 57 ปี)นั่นคือ 193 ปี ในพ.ศ.2563 และได้นำดีไซน์ของดอกสาทรซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วย

โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 มกราคม 2563 ระบุวันประกาศผลผู้ผ่านเข้าประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาการเก็บตัวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์-17 กุมภาพันธ์ 2563 และการประกวดในรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

รางวัลของผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองอันดับที่ 1 มิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองอันดับที่ 2 มิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ตำแหน่ง Best Evening Gown ในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ตำแหน่ง Best In Swimsuit ในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ตำแหน่ง Miss Popular Vote ในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (สำหรับผู้ที่มียอด Like & Share สูงสุดในเพจมิสแกรนด์นครราชสีมา 1 Like เท่ากับ 1 คะแนน 1 Share เท่ากับ 3 คะแนน) ตำแหน่งขวัญใจชาวโคราช Miss Grand Nakhon Ratchasima 2020 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ดังนี้ 1.มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว 2.เพศหญิงโดยกำเนิด 3.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร 4.อายุระหว่าง 17-27 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.2535-2546) 5.มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม 6.โสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand (กรณีได้รับตำแหน่ง) 7.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 8.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 9.มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม 10.มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆ ได้ดี 11.มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดี

หลักฐานในการรับสมัคร มีดังนี้ 1.ใบสมัครของทางกองประกวด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 2.รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด (เห็นหน้าชัดเจน) จำนวน 2 ใบ 3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 5.สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ 6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ 7.หลักฐานการศึกษา/หลักฐานการสำเร็จการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 2 ฉบับ

ผู้ที่สนใจเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและซื้อใบสมัครได้ที่ กองประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาตั้งอยู่ที่ บริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด (DN Cable TV) ตรอกสุขสันต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/missgrandnakhonratchasima พร้อมส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการโอนเงินได้ที่ koratmissgrand@gmail.com หรือ เพจมิสแกรนด์นครรราชสีมา

 


848 1,476