13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

January 24,2020

เปิดเรือนจำขยายพันธุ์สุนัข ปรับพฤติกรรมนักโทษ

กระทรวงยุติธรรมนำร่องเรือนจำชัยภูมิเปิดโรงขยายพันธุ์สุนัขแห่งแรกกว่า ๕ สายพันธุ์ เพื่อนำไปช่วยค้นหายาเสพติดและวัตถุระเบิด พร้อมแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ให้จิตใจอ่อนโยนมากขึ้น เตรียมขยายผลสู่เรือนจำทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ และหัวหน้าหน่วยระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม เดินทางร่วมเป็นประธานเปิดป้ายโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้ดูแลโครงการนำร่องครั้งนี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นเป็นเรือนจำนำร่องเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการแออัดของผู้ต้องขังโทษสถานเบาในระดับเรือนจำประจำจังหวัดที่จังหวัดชัยภูมิจะมีผู้ต้องขังต้องโทษไม่เกิน ๑๕ ปี

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยการเลี้ยงสุนัข เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังมีการปรับพฤติกรรมให้มีจิตใจอ่อนโยนในทุกเรือนจำทั่วประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ตลอดทั้งคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ทั่วประเทศที่มีมากกว่า ๔ แสนคนในปัจจุบัน

“กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำ ที่ให้การ บูรณาการทุกด้านให้เกิดความหลากหลายในการเข้าไปส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อให้มีแนวทางและมีสภาพจิตใจที่ลดพฤติกรรมรุนแรงให้น้อยลงก่อนออกสู่สังคม และไม่หันกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งมีผลวิจัยว่า การเลี้ยงสุนัข จะเข้ามาช่วยเสริมพัฒนาสภาพจิตใจที่ทำให้คนมีสภาพจิตใจที่อ่อนโยนได้มากขึ้น” นายสามารถ กล่าว

นายสามารถ กล่าวอีกว่า ครั้งนี้มีการดำเนินโครงการโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข นำร่องขึ้นที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิเป็นแห่งแรกของประเทศ ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการอบรมให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษรุ่นแรกในการเลี้ยงสนุขใน ๕ สายพันธุ์หลัก ทั้งประเภทสวยงาม และสามารถช่วยนำไปบูรณาการช่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติด และวัตถุระเบิดได้ ประกอบด้วย สายพันธุ์ชิวาวา, ปั๊ก, ปอมเมอเรเนี่ยน, มินิเออร์ และบีเกิ้ล ซึ่งจะเป็นการบูรณาการในด้านการเพาะพันธุ์สุนัขบีเกิ้ล ที่สามารถนำไปช่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยค้นหายาเสพติดและวัตถุระเบิดได้อีกด้วย

“โดยที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จะทำให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษได้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพที่สุจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืน และจะขยายผลต่อไปในเรือนจำทั่วประเทศตามโครงการโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข เพื่อสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม” นายสามารถ เจนชัย  จิตรวนิช กล่าว

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๒ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


863 1,478