26thMay

26thMay

26thMay

 

June 05,2020

ททท.อุดรธานีฟื้นฟูท่องเที่ยว เตรียมแผนเยียวยาผู้ประกอบการ

ททท.อุดรธานี เตรียมพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด-๑๙ จัดกิจกรรม Agent & Media Fam Trip ฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิม ร่วมสำรวจ ส่งเสริมสนับสนุนและเยียวยาผู้ประกอบการ

เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี จัดกิจกรรม Agent & Media Fam Trip ๒ วัน ๑ คืน นำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และสื่อมวลชน สำรวจสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักและร้านอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว เส้นทางอำเภอหนองวัวซอ-อำเภอหนองแสง และอำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีนางภาวนา ประจิตต์ ผอ.ททท.สำนักงานอุดรธานี และนางสาวบุหลัน ดวงวันทอง รอง ผอ.ททท.สำนักงานอุดรธานี นำทีมเดินทางทำกิจกรรม

กิจกรรมครั้งนี้ จุดแรก เดินทางไปยัง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งมีจุดเด่นคือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ตั้งประดิษฐานสถานอยู่บนยอดเขาพรมแดน ๒ จังหวัด คือหนองบัวลำภูและอุดรธานี จุดนี้มีจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็นเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นได้อีกด้วย จุดที่สอง เดินทางไปวัดภูตะเภาทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน บ้านหนองแวงศรีชมภู ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเมืองอุดรธานี และมีจุดเด่นด้านความศักดิ์สิทธิ์ คือ “พญานาคราชสีทอง” ชื่อมุจลินท์ ซึ่งหลวงพ่อได้สร้างขึ้นตามนิมิต และภาพเขียน “รอยฝ่ามือแดง” ที่ปรากฏให้เห็นตรงหินก้อนใหญ่รูปเรือสำเภา จุดที่สาม เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.กุดหมากไฟ ชมวิถีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ ต.กุดหมากไฟ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกต่างประเทศ จุดที่สี่ เข้าสำรวจที่พักและของฝากที่บ้านผาสิงห์ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ และจุดสุดท้ายที่ “ภูฝอยลม” อ.หนองแสง คณะสำรวจความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงที่พัก ร้านอาหาร

นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.ททท.สำนักงานอุดรธานี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี มีแผนการดำเนินการฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิม หลังจากรัฐบาลจะคลายล็อคสถานการณ์โควิด-๑๙ ไว้ ๓ ระยะ คือ ระยะแรก ระยะกลาง และระยะยาว โดยระยะแรกจะเป็นการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการ จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน ยกตัวอย่างโครงการกิจกรรมครั้งนี้ เรานำสื่อมวลชน แอดมินเพจ blogger และผู้ประกอบการท่องเที่ยว สำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หลังจากรัฐบาลคลายล็อคแล้ว มีอะไรที่จะเตรียมความพร้อมให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวชม ระยะที่ ๒ จะฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการ เช่น โรงแรมต่างๆ เราจะใช้กลุ่มนี้ เป็นกระบอกเสียงที่จะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วงปลายเดือนมิถุนายน เราจะพากลุ่มโรงแรมในพื้นที่รับผิดชอบ สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวว่ามีความพร้อมหรือไม่ นอกจากนี้เราจะนำสื่อมวลชนและ agent ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีกครั้งว่า ในการจัดทำโปรแกรมหลังสถานการณ์ดีขึ้นจะเป็นลักษณะอย่างไร ส่วนระยะที่ ๓ ก็จะเป็นการสนับสนุนเยียวยาผู้ประกอบการนำเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น หากพันธมิตรการท่องเที่ยวจัดนำเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ที่ ททท.อุดรธานีรับผิดชอบ กลุ่มเล็ก ๕-๑๐ คน หรือ ๒๐-๓๐ คน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี จะมีการสนับสนุนเป็นอาหาร กิจกรรมเยี่ยมชุมชน หรือแม้แต่ของที่ระลึกให้ ซึ่งระยะนี้ก็จะเป็นแผนงานกิจกรรมหลังรัฐบาลประกาศคลายล็อคที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางไว้ 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเส้นทางที่สำรวจครั้งนี้ หากใครสนใจเดินทางท่องเที่ยว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๓๒๕๔๐๗-๗ หรือ web page “ททท.สำนักงานอุดรธานี-TatUdon”

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๐ วันพุธที่ ๓ - วันอังคารที่ ๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


805 1,416