25thJune

25thJune

25thJune

 

June 12,2020

“สุวัจน์” อาลัย การจากไปของ อ.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

(วันนี้) ​วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บ้านเลขที่ 333 ซอยราชวิถี 20 เวลา 9.00 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวถึงการเสียชีวิต ของ อ.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ว่า

"รู้สึกเสียใจต่อการถึงแก่กรรม ของบุตรชายคนเดียวของท่านพลเอกชาติชายเป็นอย่างยิ่ง  เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกท่านหนึ่ง อาจารย์ไกรศักดิ์ ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการ นักการเมือง ผู้ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนมาตลอดชีวิต เป็นผู้ที่ความเป็นประชาธิปไตยสูงยิ่ง เป็นบุคคลสำคัญในคณะทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก เป็นผู้สร้างบทบาทและความสำคัญของการมีทีมที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรี  ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลพลเอกชาติชายที่มีทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกเป็นฝ่ายวิชาการและช่วยวางแผนงาน ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจ และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสูงและยอมรับในอาเซียน  นโยบายที่สำคัญ เช่น แปรสนามรบเป็นสนามการค้า  การนำสันติภาพกลับสู่อินโดจีน  อีสานเป็นประตูสู่อินโดจีน ได้นำความเจริญมาสู่ประเทศไทยในช่วงนั้นเป็นอย่างมาก  อ.ไกรศักดิ์ เป็นนักวิชาการที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง ในการประชุมพรรคชาติพัฒนาในสมัยที่ท่านชาติชายเป็นหัวหน้าพรรค อาจารย์ไกรศักดิ์กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสสระ แม้จะไม่ตรงกับความคิดของท่านชาติชายหรือสมาชิกพรรคบ้างในบางครั้ง แต่เมื่อได้ข้อสรุปทุกอย่างก็จบด้วยดี อาจารย์ไกรศักดิ์ยังทำงานช่วยเหลือภาคประชาชน ด้านการอนุรักษ์และด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในนามของพรรคชาติพัฒนาขอแสดงความอาลัยยิ่ง ต่อการจากไปของท่าน"

ทั้งนี้ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน ได้เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี จากโรคมะเร็งโคนลิ้น หลังจากทำการรักษาตัวมานานกว่า 4 ปี  โดยนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เกิดวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ท่านผู้หญิง บุญเรือน ชุณหะวัณ


819 1,434