19thJune

19thJune

19thJune

 

June 12,2020

ปลื้ม ๑ สัปดาห์ผ่อนปรนระยะ ๓ ผู้ประกอบการ-ปชช.ร่วมมือดี ๑ กรกฎาเปิดห้องประชุมสัมมนา

ผู้ว่าฯ ปลื้ม ๑ สัปดาห์ของผ่อนปรนระยะที่ ๓ สถานประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือเต็มที่ พร้อมระบุ ๑ กรกฎาคมนี้ โรงแรมและห้องประชุมสัมมนา พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ด้วยมาตรการคุมเข้มเต็มที่ แนะหน่วยงานส่งแผนการประชุมล่วงหน้าให้ตรวจสอบ 

 

เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ครบ ๗ วันของการเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ ๓ ตามที่ ศบค.กำหนด ซึ่งจากการตรวจติดตามของทางจังหวัด, ศบฉ. และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อพบว่า ทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลกำหนด ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่มีความคุ้นชินกับการปฎิบัติตนวิถีใหม่ หรือ “New Normal” กันอย่างแพร่หลาย ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนการใช้บริการทั้งเข้าและออก ผ่าน QR Code ไทยชนะ การเข้ารับการตรวจคัดกรองในจุดที่กำหนด และมีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะทำงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานของการให้บริการของสถานประกอบการที่สุ่มตรวจทุกวัน พบข้อบกพร่องน้อยมาก ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดตรงตามที่จังหวัดกำหนด

“ขอขอบคุณชาวขอนแก่น และสถานประกอบการทุกประเภทที่ปฎิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเข้มงวด ทำให้ข้อบกพร่องหรือจุดด้อยของจังหวัดขอนแก่นมีน้อยมาก วันนี้เราไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ มานานกว่า ๑ เดือนแล้ว ซึ่งยืนยันได้ว่าจังหวัดเราปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม ทุกมาตรการเราจะการ์ดตกไม่ได้ การดำเนินงานของทุกภาคส่วนก็เข้มงวดและเข้มข้นอย่างนี้ต่อไป ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าการผ่อนปรนระยะที่ ๓ ที่ผ่านมานั้นมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ทั้งทางรถโดยสาร รถไฟ และสนามบิน ซึ่งแม้เจ้าหน้าที่ของเราจะเหนื่อยล้าแต่ก็มีกำลังใจในการทำหน้าที่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ดังนั้น มาตรการต่างๆ ที่เราได้เตรียมการมาวันนี้เข้าสู่ระยะที่ ๓ และเตรียมเข้าสู่การประเมินระยะที่ ๔ เพื่อให้ทุกกิจกรรมและทุกกิจการนั้นสามารถทำได้ทันที เป็นสิ่งที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและคณะทำงานเราจะต้องมาหารือกัน โดยเฉพาะแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด” นายสมศักดิ์ กล่าว

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ในวันที่ ๑ กรกฎาคมนี้ โรงแรมและห้องประชุมสัมมนาต่างๆ จะกลับมาให้บริการตามปกติแบบเต็มรูปแบบ ในวิถี New Normal ด้วยมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อแสดงให้เห็นว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มแข็ง และมีระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและบังคับใช้ในทุกสถานประกอบการได้อย่างดี จึงจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการในเขตจังหวัดขอนแก่น ตามแผนการผ่อนปรนที่รัฐบาลกำหนด อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งในระดับพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มีแผนกำหนดจัดการประชุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ให้เสนอแผนการประชุม ตามระเบียบที่ ศบฉ. และ ศบค.กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบและประเมินในการจัดการประชุมตามสถานที่ จำนวนคน และมาตรการต่างๆ ที่ถูกส่งเข้ามา เพื่อให้ทันต่อการเปิดการประชุมของแต่ละหน่วยงานได้ ซึ่งคณะทำงานฯ จะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม และมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ในทุกสถานที่ที่มีการกำหนดจัดการประชุมสัมมนา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 


817 1,440