15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

June 12,2020

ททท.โคราชชวนเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ททท.โคราช ชวนคนโคราชเที่ยวโคราช ภายใต้โครงการ “Check in นอนฟิน กินเที่ยวโคราช”  สร้างความเชื่อมั่น ให้นักท่องเที่ยว ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ด้วยมาตรฐานปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข “Amazing Thailand Safety & Health Administration” (SHA) หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการ ท่องเที่ยว 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๕๐ น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ จำกัด จัดกิจกรรมทัวร์ท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา นำสื่อมวลชนร่วมเดินทางในครั้งนี้

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในเขตอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มต้นจุดแรกที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ที่บ้านบุตะโกเมืองใหม่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว เป็นสถานที่ตั้งพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณ องค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน) เอกอัครมหาบุรุษผู้ผดุงไว้ซึ่งสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งพระอาจารย์โสภา สมโณ และศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาในหลวงปู่มหาบัว ร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์สีขาวทรงดอกบัว สื่อความหมายตามมงคลนามของหลวงปู่มหาบัว มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานพระมหาเจดีย์ ๗๘ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร ๖๑ เมตร ภายในยอดฉัตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ ๑ คือชั้นใต้ฐานสำหรับให้สาธุชน ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย รอบนอกเป็นที่เดิน ทำประทักษิณสำหรับผู้มาไหว้พระมหาเจดีย์ ชั้นที่ ๒ ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา อบรมด้านจิตตภาวนา ชั้นที่ ๓ เป็นพิพิธภัณฑ์ สำหรับบรรจุอัฐิธาตุ และบริขารที่ได้มาบางส่วนขององค์ท่าน เพื่อไว้สักการะบูชา กล่าวได้ว่า พระมหาเจดีย์องค์นี้ เป็นมหาปูชนียสถานที่จะยังประโยชน์ในการสืบทอดพระศาสนา

จากนั้น จุดที่สองเดินทางไปตามเส้นทางถนนสาย ๓๐๖๐ (วังน้ำเขียว-ปากช่อง) หรือบริเวณเขาแผงม้า เพื่อเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งหญ้าร่าเริง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนของทุกปี ซึ่งก่อนเข้าพื้นที่จะมีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙ จุดที่สาม เดินทางต่อไปยังอำเภอปากช่อง เพื่อเยี่ยมชมโรงแรมอีส้านอีสาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสาธารณสุข Thailand Safety & Health Administration (SHA) จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นของโรงแรมคือ มีเอกลักษณ์ความเป็นภาคอีสานอย่างแท้จริง ด้วยการตกแต่งห้องพัก ร้านอาหาร และตัวอาคารจากวัสดุพื้นบ้านภาคอีสาน เช่น ไม้ไผ่ ผ้าไหม และผ้าขาวม้า โดยโรงแรมอีส้านอีสานตั้งอยู่ที่ ถนนธนะรัตน์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง และจุดสุดท้าย Khaoyai Panorama Farm มีจุดเด่นคือ ฟาร์มเห็ดเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอันดับ ๑ ของโลก จากงาน international invention trade expo london 2019 พร้อมยังเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และมีรีสอร์ทสร้างอยู่บนพื้นที่ด้านหลังฟาร์มเห็ด พร้อมสระน้ำแร่แบบออนเซ็น ตั้งอยู่ที่ถนนธนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของโคราชมาอย่างมากตลอด ๓ เดือนที่ผ่านมา ถึงขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และเปิดเมืองให้สามารถเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ททท.สำนักงานนครราชสีมา จึงร่วมกับ บริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ จัดกิจกรรมทัวร์ท่องเที่ยวนำร่องภายในจังหวัดนครราชสีมา แบบ New Normal ท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่ง ททท. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำไปใช้ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในด้านความสะอาดปลอดภัย โดยจะจัดกิจกรรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางต่างๆ ของโคราช ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามโครงการ “Check in นอนฟิน กินเที่ยวโคราช” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่า โคราชพร้อมแล้ว สำหรับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก รวมทั้งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในจังหวัด ให้เม็ดเงินกระจายสู่ชุมชนมากขึ้น มาโคราชจังหวัดเดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วโลก จึงต้องการให้คนไทยเที่ยวไทย ช่วงนี้ถือว่าคุ้มมาก มีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ มากมาย จะขับรถมาเที่ยวเอง หรือจะไปกับทัวร์ก็สะดวก”

“โครงการนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงนโยบายของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการที่จะเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ คิดถึงโคราชจะต้องคิดถึงอะไร ซึ่งอันดับแรกที่เราจะต้องคิดถึงคือ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในโคราช หรือความปลอดภัยของผู้ให้บริการตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร รถบริการท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก มีการประชุมหลายต่อหลายครั้ง เพื่อหาแนวทางที่จะทำให้โคราชกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยให้อยู่ภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐาน Thailand Safety & Health Administration (SHA) เมื่อโคราชมีการผ่อนปรนให้เดินทางเข้ามาภายในจังหวัด ททท.สำนักงานนครราชสีมาจึงจัดทริปนี้ขึ้น เพื่อนำสื่อมวลชนมาดูว่า ก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบภายใต้วิถีใหม่นั้น สถานที่หรือการให้บริการต่างมีความพร้อมและเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุข ซึ่งต่อไปนี้ การท่องเที่ยวอาจจะไม่ต้องมากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แต่จะมาเพียงกลุ่มเล็กๆ หรือครอบครัว แต่ก่อนที่จะไปเที่ยวในสถานที่ใดก็ตาม จะต้องมีการศึกษาก่อนว่า สถานที่แห่งนั้นมีข้อกำหนดหรือไม่ และมีมาตรการป้องกันอย่างไร”

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา กล่าวอีกว่า “ในการเดินทางวันนี้ สถานที่แรกที่ไปคือ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญ ควรสำรวมกาย วาจา ใจ ด้วยความเคารพ โดยมีพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณหลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน จากนั้นได้แวะไปทุ่งหญ้าร่าเริง ที่ริมถนนสาย ๓๐๖๐ (วังน้ำเขียว-ปากช่อง) เป็นเนินเขาที่มีดอกหญ้าเกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ซึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียว เมื่อชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ก็ได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านเป็นลาว ซึ่งที่นี่มีการจัดระบบร้านตามมาตรฐานของสาธารณสุข ตั้งแต่เข้าร้าน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือ อาหารที่นำมาเสิร์ฟก็เป็นแบบแยกสำรับ ทานใครทานมัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เมื่อรับประทานอาหารแล้ว ได้ไปต่อที่โรงแรม อีส้านอีสาน ซึ่งมีการจัดระบบตามมาตรฐานของสาธารณสุขเช่นกัน และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand Safety & Health Administration (SHA) ดังนั้น ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน และสุดท้ายนำคณะไปชมฟาร์มเห็ดที่ Khaoyai Panorama Farm ต้นแบบสวนเกษตรพอเพียงและโคกนาโมเดล ทั้งนี้ ในการท่องเที่ยวทริปนี้ หวังว่าจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในโคราช โดยคนโคราชเที่ยวโคราช”

สำหรับการเดินทางตามโครงการ “Check in นอนฟิน กินเที่ยวโคราช” จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม ๒๕๖๓ บริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ จัดเส้นทางท่องเที่ยว ดังนี้ ๑.คิดถึงวังน้ำเขียว ชมเจดีย์หลวงตามหาบัว อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง คำชะโนดวังน้ำเขียว หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งผักผลไม้ชุมชนของวังน้ำเขียว ในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒.เส้นทางวัดป่าภูผาสูง อ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยง ชมกังหันลม วิวถนนมอเตอร์เวย์สวยที่สุด โบสถ์คริสต์เขาใหญ่ วัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง ในวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓.เส้นทาง คิดถึง วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด วิหารธรรมเซรามิกใหญ่ที่สุดในเอเชีย วิหารหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองเก่าเสมา อ.สูงเนิน ในวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๔.เส้นทางทัวร์ทำบุญทดแทนคุณเมืองโคราช ไหว้พระ ๙ วัด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๕.เส้นทาง คิดถึง ครบุรี-เสิงสาง เขาจอมทองอันซีนวิวภูเขาไฟฟูจิ คลองบัวหลวง สะพานไม้ร้อยปี พระพุทธรูปแกะสลักผาแดง ในวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๑ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


863 1,462