19thJune

19thJune

19thJune

 

June 27,2020

เครือข่ายต้านทุจริตรับคำท้า‘นายก อบจ.’ ตรวจสอบจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์มอบ รพ.

ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวโรงพยาบาลมหาราชนครราฃสีมา ปฏิเสธการรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจัดหาโดย อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเรื่องดังกล่าวร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม และการแถลงข่าวศูนย์บัญชาการโต้ตอบเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอดิศักดิ์ ชนสูงเนิน ประธานองค์กรเครือข่ายต้านการทุจริตภาคประชาชน จังหวัดนครราชสีมา และคณะ เข้ายื่นหนังสือถึงนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมแนบหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน ฉบับที่ ๒๖๓๑ วันที่ ๑๐–๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมฯ เป็นผู้รับหนังสือ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

“ตามที่มีข่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้นำครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไปมอบให้โรงพยาบาลมหาราชฯ โดยมี นพ.สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ เป็นผู้รับมอบ แต่เมื่อตรวจแล้วโรงพยาบาลมหาราชฯ พบว่าครุภัณฑ์มีข้อสงสัยจึงขอรับแค่บางส่วน ส่วนที่สงสัยไม่ขอรับ เรื่องนี้ชาวโคราชมีความสงสัยมาก เพราะระยะนี้มีข่าวการทุจริตจากงบฉุกเฉินโควิด-๑๙ หลายจังหวัด จึงต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงตรวจสอบ และแจ้งผลให้ประชาชนทราบโดยด่วน

“องค์กรเครือข่ายต้านการทุจริตภาคประชาชน นครราชสีมา ในฐานะองค์กรภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องทุจริตในจังหวัดนครราชสีมา จึงขอตั้งประเด็นสงสัย ดังนี้ ๑.งบที่ อบจ. นครราชสีมา นำมาใช้มีจำนวนถึง ๓๒ ล้านบาท เป็นงบส่วนไหน และมีใครเป็นคณะกรรมการในงบนี้ ๒.ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน ทำไมต้องให้ดรงพยาบาลต้องเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจรับด้วย เพราะเขาไม่รู้เรื่องการจัดซื้อ จะให้มารับคงมิชอบ ๓.การไม่รับครั้งนี้คณะแพทย์คงได้ปรึกษากันแล้ว ว่ามีข้อน่าสงสัยจึงไม่ขอรับในวันดังกล่าว ประชาชนอยากทราบข้อเท็จจริงนี้ และ ๔.ครุภัณฑ์เหล่านี้ อบจ.นครราชสีมา นำไปไหน ในเมื่อโรงพยาบาลมหาราชฯ ปฏิเสธไม่ขอรับ การนำไปมอบให้โรงพยาบาลอื่นทำได้หรือไม่ เพราะปกครองจังหวัด บอกว่า อบจ. ไม่สามารถนำงบไปแจก นอกจากมีการขอมา”

นายอดิศักดิ์ ชนสูงเนิน ประธานองค์กรเครือข่ายต้านการทุจริตภาคประชาชน จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “วันนี้มายื่นหนังสือที่ อบจ. นครราชสีมา ซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลมหาราชฯ ไม่รับตามที่โคราชคนอีสานนำเสนอข่าว จึงสงสัยว่า เหตุใดโรงพยาบาลไม่รับ และอยู่ในอำนาจที่ทาง อบจ. จะซื้อไปโดยที่ไม่ต้องร้องขอได้หรือไม่ แล้วการซื้อได้ถามความต้องการของโรงพยาบาลแล้วหรือยังว่า ตรงตามความต้องการหรือไม่ ซึ่งทางอบจ. มีเจตนาที่บริสุทธิ์ในการที่จะเข้าช่วยเหลือหน่วยราชการด้วยกัน ยินดีให้มาพิสูจน์ ซึ่งวันนี้ภาคประชาชนได้มาพิสูจน์แล้ว”

“จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยหาคำตอบให้กับประชาชน ทั้งยังต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เข้าไปตรวจสอบตามที่ได้ตั้งข้อสงสัยไว้ มีอำนาจชอบธรรมที่จะซื้อของเข้าไปแจกได้เลยหรือไม่ พร้อมให้โรงพยาบาลเซ็นรับโดยที่ไม่มีข้อกังขา เนื่องจากคล้ายกับคดีฟุตซอล ที่ขณะนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับผลกระทบจากกรณีนี้มาก หวังดีกับส่วนรวม แต่พบปัญหาปลายทาง ซึ่งคุณหมออาจจะเข้าข่ายนี้  จึงต้องการให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับประชาชน จะต้องใคร่ครวญ และทำอย่างโปร่งใส ไม่มีข้อกังขา บอกกล่าวประชาชนให้ชัดเจน ไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในกรณีที่ผ่านมา ต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน ที่เสนอข่าวเรื่องนี้ให้ประชาชนได้ทราบ แต่สิ่งที่ชัดเจน คือคำตอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้” นายอดิศักดิ์ ชนสูงเนิน ประธานองค์กรเครือข่ายต้านการทุจริตภาคประชาชนฯ กล่าว

เวลาต่อมา นายอดิศักดิ์ ชนสูงเนิน ประธานองค์กรเครือข่ายต้านการทุจริตภาคประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพิ่มเติมที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา, ธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา, และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาด้วย

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๓ วันพุธที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

830 1,574