13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

July 03,2020

‘โคราช’มีปัญหาที่ดินมากสุด กมธ.ลุยฟังข้อร้องเรียนชาวบ้าน ‘ชูวิทย์’รับปากนำเสนอรัฐบาล

“ชูวิทย์” นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่โคราช รับฟังปัญหาที่ดินจากชาวบ้าน ยอมรับโคราชปัญหามากที่สุดและมีทุกรูปแบบ หากสามารถแก้ไขได้ จะเป็นโมเดลให้ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาชะงักงันเพราะสภาขาดเสถียรภาพ เนื่องจากยุบสภาและรัฐประหาร 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ รอง กมธ.คนที่ ๒ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน จากเจ้าหน้าที่ และตัวแทนประชาชน 

โดยวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมารับฟังปัญหาจากผู้แทนประชาชน โดยมีนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๐ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ, นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๓ กรรมาธิการฯ พร้อมด้วย ส.ส.นครราชสีมา ร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นายเกษม ศุภรานนท์ เขต ๑, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เขต ๒, นาย    กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ผู้แทนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เขต ๓, นายสุชาติ ภิญโญ เขต ๑๔, นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต ๖ และนายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต ๒ เป็นต้น ทั้งนี้ มีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับและร่วมรับฟังปัญหาที่ดิน 

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบล ราชธานี เขต ๗ กล่าวว่า “วันนี้เป็นการเดินทางมาดูงานและรับฟังปัญหาที่ดินจากประชาชน และ ส.ส.โคราชทุกคนทุกเขต เป็นความร่วมมือกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดินเป็นปัญหาโลกแตก ทุกคนต่างก็ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน แต่ด้วยสภาผู้แทนราษฎรแต่ละสมัยนั้นไม่มีความมั่นคง เมื่อตั้งคณะกรรมาธิการเสร็จกำลังจะศึกษาปัญหาก็ยุบสภา แต่ผมเชื่อมั่นว่า การแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลได้เสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชนทุกรูปแบบ ซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่ต้องมาศึกษาเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ”

“ผมเชื่อว่าไม่มีผู้แทนคนใดไม่เห็นด้วยในการออกเอกสารสิทธิ์์ที่ดินให้กับประชาชน เพราะเอกสารสิทธิ์เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แต่ทุกวันนี้คือมีที่ดินที่ไม่สามารถนำไปจำนองหรือยกระดับคุณภาพชีวิตได้ ซึ่งปัญหาใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ ชาวบ้านรุกป่า เขตป่าทับที่ดินชาวบ้าน ชาวบ้านบุกรุกที่สาธารณะ เป็นต้น และประชาชนหลายรายไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ในส่วนของ กรรมาธิการฯ ทั้งนายพรชัย และนายวิสิทธิ์     ก็ต้องการให้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินมากที่สุดในประเทศไทย เช่นที่อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งผู้แทนฯ จะรวบรวมประเด็นปัญหาไว้”

นายวัชรพล โตมรศักดิ์ กล่าวว่า ในจังหวัดนครราชสีมามีหลายอำเภอที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดิน รวมทั้งในเขตอำเภอเมือง ไม่ว่าจะเป็นตำบลสุรนารี ตำบลปรุใหญ่ ทั้งที่ในบางพื้นที่ประชาชนก็อาศัยอยู่มานาน เช่นแถวสนามกีฬา ๘๐ พรรษาฯ ประชาชนก็อยู่มานาน ก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในเขตเลือกตั้งที่ ๒ เรียกว่าเดือดร้อนกันแบบครึ่งต่อครึ่ง ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆ ใครจะคิดว่า ตำบลสุรนารี ตำบลโพธิ์กลาง จะไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งหากไม่มีการยุบสภาหรือรัฐประหาร ถ้ากรรมาธิการฯ ชุดนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผมเชื่อว่า สภาและประชาชนจะต้องสรรเสริญ

นายเกษม ศุภรานนท์ กล่าวว่า เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลหนองจะบกมีปัญหามาก รวมทั้งแถว มทส. ยังไม่มีหลักฐานที่ดิน และประชาชนเดือดร้อนมาก รวมทั้งตำบลโพธิ์กลางก็รอความหวัง ในเขตเมืองแท้ๆ ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทั้งๆ ที่อยู่กันมาชั่วลูกชั่วหลาน 

นายชูวิทย์ กล่าวว่า มีประกาศออกมาว่า ผู้ที่อยู่ก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ให้สามารถอยู่ต่อได้ แต่ใครที่เข้ามาอยู่หลัง ๒๕๔๑ จนถึงปี ๒๕๕๗ อนุโลมให้ทำประโยชน์และทำกิน แต่ถ้าเข้าไปอยู่หลังปี ๒๕๕๗ ต้องให้ออกจากพื้นที่ 

จากนั้น มีตัวแทนจากชุมชนเมือง เสนอปัญหาว่า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทั้งสำนักงานที่ดิน สปก.ป่าไม้ และอื่นๆ เหตุใดจึงไม่มีการยุบให้กระชับขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งประเทศและจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ที่ดินยังไปอยู่ในการครอบครองของหน่วยงานรัฐเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งนักลงทุน กลุ่มทุน นักธุรกิจ และผู้มีอำนาจบารมี นั่นคือปัญหาที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนเรื่องที่ทำกิน รวมทั้งหน่วยงานทหารที่มีที่ดินค่อนข้างมาก ในโคราชที่ปากช่องกว้างขวาง วังน้ำเขียวหาที่ดินที่มีโฉนดค่อนข้างยาก ถ้าจะแก้ปัญหาที่ดินต้องควบรวมกิจการของหน่วยงานราชการให้เป็นหนึ่ง มีการสั่งการที่เป็นระบบ จึงจะได้ผล ควรจัดสรรที่ดินอย่างเสมอภาค เมื่อเกษตรกรได้ที่ดินไปแล้วต้องรับผิดชอบในการทำมาหากินอย่างเดียว ต้องออกกฎหมายว่าห้ามขายหรือเปลี่ยนมือ จะเปลี่ยนมือได้ก็ต้องเป็นญาติพี่น้องเท่านั้น ในส่วนของที่ดินทำกินของชุมชนเมืองนั้น มีที่ดินของธนารักษ์จำนวนมากที่สามารถนำมาพัฒนาได้ ต้องการให้หน่วยงานรัฐสร้างอาคาร คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ โดยไม่ต้องขายให้ประชาชน แต่ให้ประชาชนอาศัยอยู่และเสียภาษีให้รัฐทุกปี 

โดยในประเด็นนี้ นายชูวิทย์ ชี้แจงว่า การยุบรวมหน่วยงานราชการเหล่านี้เป็นไปได้ยาก และยากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินด้วยซ้ำ  ซึ่งความจริงแล้ว ธนารักษ์มีที่ดินจำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ อาจจะมีการให้การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านให้ประชาชนเช่าในราคาถูก เป็นการยกระดับธนารักษ์ให้มีรายได้ ซึ่งเป็นนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่ จึงขอให้ธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมานำข้อมูลที่ดินของธนารักษ์มอบให้นายเกษม ศุภรานนท์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ 

จากนั้นมีผู้แทนประชาชนในแต่ละพื้นที่นำเสนอปัญหาที่ดิน ทั้งในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ห้วยแถลง เสิงสาง ด่านขุนทด รวมทั้งนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.นครราชสีมา เขตอำเภอวังน้ำเขียว ด้วย โดยในตอนท้ายได้ร่วมกันมอบเอกสารร้องเรียนและปัญหาที่ดินในพื้นที่ของตนเองต่อนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ และคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป โดยนายชูวิทย์ย้ำว่า หากแก้ปัญหาที่ดินในจังหวัดนครราชสีมาได้ จะเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศไทย เพราะจังหวัดนครราชสีมามีปัญหาที่ดินทุกรูปแบบ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ      จะไปไล่เรียงปัญหาต่างๆ ออกมา

ต่อมาในช่วงบ่าย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการลงพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน จากเจ้าหน้าที่ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี และอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน

ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง มีปัญหาเรื่องการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทำกินในพื้นที่ของรัฐโดยทางกองทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้จัดสรรให้ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดปัญหาการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แต่หลังจากที่มีการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ พื้นที่ดังกล่าวไปอยู่ในความดูแลอุทยานแห่งชาติทับลานและป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี เนื้อที่กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยตัวแทนชาวบ้านยืนยันว่า การประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนั้น เป็นการประกาศโดยไม่มีการสำรวจพื้นที่จริงก่อน 

โดยหลังจากที่ได้รับฟังปัญหา นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวยืนยันในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า “ในกรณีดังกล่าวมีแนวทางที่จะแก้ปัญหา โดยการใช้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ ที่มีการใช้งบประมาณของรัฐ ทำการสำรวจแนวเขตใหม่ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ กระทั่งเป็นที่เข้าใจร่วมกันแล้ว ให้ยึดเป็นแนวเขตใหม่เดียวกัน โดยจะนำเรื่องนี้เสนอต่อทางรัฐบาลเพื่อให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด”

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ ครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาด้านที่ดินและนำข้อมูลปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่เข้าคณะอนุกรรมาธิการดำเนินการจัดกลุ่มของปัญหา และจัดทำข้อเสนอแนะต่อแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มปัญหาต่อไป โดยข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่ จะมีอนุกรรมาธิการที่ลงพื้นที่ด้วยนำข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการในเบื้องต้น และจะนำไปบรรจุอยู่ในรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ของการลงทุกพื้นที่ทั้ง ๗๗ จังหวัด 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๔ วันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


838 1,483