26thMay

26thMay

26thMay

 

August 13,2020

‘รพ.ด่านเกวียน’พร้อมปลูกกัญชา พัฒนาการแพทย์กระตุ้นเที่ยวชุมชน

รพ.สต.ด่านเกวียนรับมอบ โรงปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ แห่งที่ ๒ ในโคราช พัฒนาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการรักษาโรคด้วยกัญชา เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นพ.วิญญู จันทรเนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา รับมอบโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ จากนายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท ธนัทเฮิร์บพาณิชย์ จำกัด โดยมี นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโชคชัย นพ.ประเสริฐ เทพทะเล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ด่านเกวียน นายสมชัย เจริญรบ ที่ปรึกษาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นางวีรวรรณ ตรงต่อศักดิ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรและงานหัตถศิลป์ดินด่านเกวียน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน

นพ.สำเริง แหยงกระโทก เปิดเผยว่า “นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้เห็นว่า สามารถปลูกกัญชาในทางปฏิบัติได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงขับเคลื่อนโครงการปลูกกัญชาใน รพ.สต. ๑๕๐ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ ๒๐ แห่งทั่วประเทศ โดยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการแห่งแรกที่ รพ.สต.คลองม่วง อ.ปากช่อง และ รพ.สต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย เป็นแห่งที่สอง ซึ่งบริษัท ธนัทเฮิร์บพาณิชย์ จำกัด ได้มอบโรงเรือนปลูกกัญชามูลค่า ๕ แสนบาท เพื่อพัฒนาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านปรุงยาและจ่ายยาในตำรับไทยใน รพ.สต.ในอนาคต รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการรักษาโรคด้วยกัญชามาใช้บริการแบบครบวงจร นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คึกคัก หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ คลี่คลายลง 

“ทั้งนี้ จากการรายงานสถานการณ์ในขณะนี้ มีการลักลอบใช้กัญชาใต้ดินรักษาโรค จำนวนกว่า ๘ แสนราย ซึ่งมีราคาแพงและสารปนเปื้อนสูง รวมทั้งมีน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนผสม อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ การปลูกกัญชาตามนโยบายจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ อย่างไรก็ตาม ในจำนวน ๑๕๐ แห่งนั้นอยู่ในส่วนของกฎหมายเก่า ซึ่งปลูกได้เพียงในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ และ รพ.สต. อาจจะมีการออกกฎหมายใหม่ใน ๓ ข้อ คือ ๑.ให้แพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านปลูกเพื่อรักษาคนไข้ของตัวเองได้ ๒.คนที่มีอาการป่วยแล้วแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าต้องใช้กัญชาในการรักษา สามารถปลูกอยู่ที่บ้านตัวเองได้ และ ๓.ให้เกษตรกรหรือวิสาหกิจปลูกเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นพืชเศรษฐกิจส่งขายไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายหลายขั้นตอน ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นคณะรัฐมนตรีพิจารณา” นพ.สำเริง กล่าว

นางวีรวรรณ ตรงต่อศักดิ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรและงานหัตถศิลป์ดินด่านเกวียน กล่าวว่า “หลังจากได้ติดตามเรื่องงานสุขภาพ เห็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติสารพัดโรค จากการศึกษากัญชาเป็นพืชที่ใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ทำไมพืชชนิดนี้จึงถูกกักขังมานานกว่า ๔๐ ปี วันนี้กัญชาได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะยังไม่ ๑๐๐% แต่ก็ทำให้รู้สึกดีใจ ที่โครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่ รพ.สต. ด่านเกวียน เหมือนเป็นการเปิดทางและเป็นจุดเริ่มต้น ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ที่ทำให้โรงปลูกกัญชาแห่งนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้การปลูกกัญชาจะนำหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาใน ต.ด่านเกวียน ทั้งในเรื่องสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน”  

สำหรับโรงปลูกกัญชาแห่งนี้ เป็นระบบปิดตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเป็นงานวิจัยผลิตกัญชาเป็นยาสมุนไพรไทย ๙ ตำรับ และเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นโรงเรือนขนาด ๓๒ เมตร คูณ ๑๐ เมตร มูลค่าก่อสร้างประมาณ ๕ แสนบาท พื้นที่รองรับการเพาะปลูกกัญชาได้ ๒๔๐ ต้น ตั้งเป้าหมายปลูกกัญชาหางกระรอกพันธุ์ไทย ใช้เวลาเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ ๖-๗ เดือน รพ.สต. ด่านเกวียน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำผลิตผลจากกัญชามาแปรรูปเป็นยารักษาโรคและสร้างสร้างรายได้ให้ชุมชน

นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร กล่าวว่า “มีความสนใจในพืชกัญชาและศรัทธาในตัวของ นพ. สำเริง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา ที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสร้างโรงปลูกกัญชา มอบให้ รพ.สต.ด่านเกวียน เพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อชาวด่านเกวียน และชาวจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา ในการแปรรูปเป็นยาสมุนไพรเพื่อการรักษาในเชิงสุขภาพ ซึ่งในอนาคตจะมีการเข้ามาสนับสนุนโครงการในพื้นที่อื่น ประมาณ ๔-๕ จุด หากโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมามีความต้องการ ซึ่งขณะนี้ที่ อ.บัวใหญ่ ได้เข้ามาติดต่อบริษัทไว้บ้างแล้วในบางส่วน”
ทั้งนี้ ก่อนพิธีรับมอบมีการจัดการแสดงดนตรี พร้อมด้วยศิลปะการแสดงสด ( Performance Art ) จาก Umdang Family & Raffaello Somazi  และศิลปินเชื้อสายสวิส-อิตาเลียน ในชื่อชุด “ดิน น้ำ ลม ไฟ และสายรุ้ง” ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะ กวี ดนตรี บำบัด ในเรื่องราวของจักรวาลอันเป็นบ่อเกิดของธาตุต่างๆ ดิน น้ำ ลม ไฟ  โดยมีผู้ร่วมเปิดงานเข้าร่วมการแสดงด้วย 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๐วันพุธที่ ๑๒ - วันอังคารที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


953 1,422