21stApril

21stApril

21stApril

 

August 27,2020

โคราชแยกอำเภอใหม่ ล่าสุด "คนคลองไผ่" ไม่เอาด้วย

คืบหน้าตั้งอำเภอใหม่โคราช ผู้ว่าฯเร่งทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ ถึงประโยชน์และความจำเป็นในการตั้งอำเภอใหม่ พร้อมทำข้อมูลเสนอกระทรวงมหาดไทย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งอำเภอใหม่ ขึ้นอีก 4 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า "ขณะนี้ได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอลงพื้นที่เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังไม่เข้าใจถึงการแยกอำเภอ ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อสรุปถึงพื้นที่ที่จะมีการแยกอำเภออีกครั้ง เนื่องจากยังมีบางอำเภอที่ไม่เข้าร่วมในการรวมเป็นอำเภอใหม่ เช่นที่อำเภอสีคิ้วที่จะมีการรวม ต.คลองไผ่ ต.หนองน้ำใส ต.ดอนเมือง และต.กษฤณา เข้าเป็นอำเภอใหม่ แต่ปรากฏว่า ต.คลองไผ่ ไม่เข้าร่วมในการรวมอำเภอ จึงทำให้มีเพียง 3 ตำบล ที่จะเข้าร่วม มีประชากร เพียง 31,000 คน ทำให้ไม่เข้าข่ายในข้อกำหนดข้อกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งอำเภอใหม่ที่จะต้องมี 4 ตำบล ประชากร 35,000 คน ขึ้นไป"

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณายื่นเรื่องขอยกเว้นระเบียบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล ส่วนในพื้นที่อื่นๆนั้นขณะนี้กำลังรอผลในการพูดคุยทำความเข้าใจ ส่วนขั้นตอนต่อไปพื้นที่ใดสามารถรวมกันแล้ว ไม่มีปัญหาทางจังหวัดก็จะทำข้อมูลสรุปส่งกระทรวงมหาดไทย สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหา ก็จะมีการทำความเข้าใจกับประชาชนอีกครั้งถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการแยกอำเภออกไป ถ้ายังไม่จบ ก็จะทำข้อมูลส่งไปเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา ไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า เดิมทีกำหนดไว้จะตั้งอำเภอใหม่ขึ้น 5 อำเภอ แต่เนื่องจากอำเภอปากช่องหากแยกที่เดียว 2 อำเภอ จะทำให้อำเภอปากช่องเดิมเหลือประชาชน เพียง 50,000 คนเศษ จะทำให้กลายเป็นอำเภอขนาดเล็กทันที จึงกำหนดให้ แยกเพียงอำเภอวังกระทะไปก่อน ส่วนอำเภอกลางดง เอาไว้ในโอกาสต่อไป ซึ่งณ.ขณะนี้ จะมีเพียง 4 อำเภอที่แยกใหม่ คือ อำเภอวังกระทะ อำเภอห้วยบง อำเภอหนองน้ำใส และอำเภอสุรนารี นายวิเชียร กล่าว


986 1404