25thJune

25thJune

25thJune

 

August 28,2020

เปิดศูนย์แสดงสินค้าเวียดนาม ย้ำไทยคือคู่ค้าอันดับหนึ่ง

สถานกงสุลใหญ่เวียดนาม ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจ เปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนามที่อุดรธานี หวังพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าเวียดนาม ย้ำปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนาม

 

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่วีที แหนมเนืองคอมมูนิตี้ สาขาบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี นายหว่าง หง็อก เซิน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายจิ่งกาวเซิน นายกสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวแสดงความยินดี และร่วมเปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนาม โดยมีนายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางอมรรัตน์ เลิศรัตนชฎาพร ประธานชมรมนักธุรกิจชาวไทยเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และสมาชิก ชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจากทั่วประเทศ ร่วมงาน

นายทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคม นักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อปฏิบัติตามโครงการของนายกรัฐมนตรีประเทศเวียดนาม ที่เชิญชวนชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ร่วมแนะนำบริโภคสินค้า และพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเวียดนามอยู่ต่างประเทศ ในช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ สถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น จึงร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย เปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนาม ณ วีทีแหนมเนือง คอมมูนิตี้ สาขาบ้านจั่น อุดรธานี เพื่อเป็น ต้นแบบในการสื่อโฆษณาแนะนำสินค้าเวียดนามที่มีคุณภาพ ถึงชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและผู้บริโภคชาวไทย เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ประกอบการ ในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ในความร่วมมือทุกๆ ด้านของทั้งสองประเทศ 

ทั้งนี้ หลังเปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนามในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ มีโครงการต่อเนื่องในการเปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนามในทุกจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่ เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนสินค้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ จึงขอบคุณความช่วยเหลือและความอำนวยความสะดวกของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การเปิดศูนย์ฯ นี้ จะทำให้คนของประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนทางด้านท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดพยายามที่จะเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างกันและกัน หวังว่าการเปิดศูนย์ฯ นี้ จะเพิ่มมูลค่าของการส่งออก การแลกเปลี่ยนสินค้า และสินค้าโอทอปของจังหวัดอุดรธานีก็น่าจะได้มีโอกาสเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวเวียดนามเช่นกัน 

นายหว่าง หง็อก เซิน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนามในครั้งนี้ จะได้พบกับสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อได้ ก็ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือไทย-เวียดนามมีต่อเนื่องทุกด้าน และปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม จึงขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดศูนย์ฯ ขึ้นที่นี่

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๒ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม - วันอังคารที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


1,000 1,517