19thJune

19thJune

19thJune

 

October 03,2020

ชิมลาง‘มหานครไร้สาย’ โอ่อ้าง‘โคราชมากสุด’ ชายชุดดำตะโกน‘กูไม่เชื่อ’

พร้อมเป็นมหานคร ‘เมืองไร้สายไฟ’ ถนนเรียบ นำร่องถนนราชดำเนินหน้าย่าโม เชื่อมั่นดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ‘สุรวุฒิ’ พร้อมปรับผิวถนนในส่วนที่เหลือทันที หลังนำสายไฟลงดิน ด้าน ‘ผู้ว่า กฟภ.’ ชี้โคราชเป็นเมืองไร้สายไฟฟ้ามากที่สุด ยืนยันเสร็จมิถุนายน ๒๕๖๔ แต่ชายชุดดำที่เข้าร่วมงาน ตะโกนซ้ำซาก “กูไม่เชื่อ”

 

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อนุมัติและเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ (คพญ.๑) เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย พื้นที่ดำเนินการ ๔ เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ วงเงินลงทุน ๑๑,๖๖๘.๕๖ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๘,๗๔๘.๕๖ ล้านบาท และเงินรายได้ PEA จำนวน ๒,๙๒๐ ล้านบาท ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมานั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน “โคราช มหานครไร้สาย” บริเวณถนนราชดำเนิน ช่วงที่ ๑ ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ (คพญ.๑) โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผู้บังคับ การตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งผู้อำนวยการระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาทิ นายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายศรีธร ญาณะนันท์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโคราช

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวในพิธีว่า “จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นประตูสู่ภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย มีประชากรมากเป็นอันดับสอง มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การค้าส่ง-ค้าปลีก และการท่องเที่ยว ดังนั้น ในการพัฒนาเมืองปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ คือ สาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนั้น โอกาสวาระสำคัญนี้ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๓๓ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน ถือเป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมา ซึ่งจะได้เห็นทัศนียภาพของจังหวัดที่สวยงาม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครฯ ในถนนหลายสายทั่วเมืองโคราชต่อไปจะไม่มีเสาไฟฟ้า ไม่มีสายสื่อสารที่รกรุงรังอีก ในนามของคนโคราชต้องขอบคุณผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่นำสภาพแวดล้อมที่สวยงาม พร้อมทั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง มามอบให้กับชาวโคราช รวมทั้งขอบคุณพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเทศบาลนครฯ ที่ขานรับและร่วมพัฒนาถนนในทุกเส้นทางที่อยู่ในโครงการ นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับโคราชอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

พร้อมปรับผิวถนนต่อเนื่อง

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า “ในอดีตผมไปต่างประเทศ เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองที่ไม่มีเสาไฟ ก็คิดได้เพียงว่า คงจะมีแค่ต่างประเทศเท่านั้น แต่ขณะนี้บริเวณหน้าลานย่าโม ไม่มีเสาไฟและไม่มีสายสื่อสารแล้ว ซึ่งทุกเส้นทางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการแล้วเสร็จ เทศบาลนครฯ จะดำเนินการปรับปรุงผิวถนนต่อทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาทำให้โคราชเป็นเมืองที่สวยงาม และเป็นมิติใหม่ที่จะทำให้เมืองอื่นๆ หรือจังหวัดอื่นๆ ได้เห็นว่า มิติใหม่ที่ในอดีต คิดไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไร ขณะนี้สามารถเห็นได้ด้วยตาตนเอง ถนนราชดำเนินที่นำสายไฟลงใต้ดินเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการจ่ายไฟ มีเสาไฟสาธารณะ และปรับปรุงผิวถนน พร้อมทั้งตีเส้นบอกทางใหม่ ส่วนการประปาก็นำลงใต้ดินเช่นกัน ดังนั้นจะไม่มีการขุดเพื่อวางระบบประปาเพิ่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเงินมาลงทุนให้โคราชกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท และจะมีหน่วยงานอื่นคู่ขนานไปด้วย มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ คือน้ำใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวโคราชทุกคนขอขอบคุณจากใจ”

โคราชมหานครไร้สาย

จากนั้นนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) กล่าวรายงานว่า “ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ โดยดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในพื้นที่ดำเนินการ ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวงเงินลงทุน ๑๑,๖๖๘.๕๖ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ รองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นเมืองที่ทันสมัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบนถนน ๒๑ สาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วย ถนนชุมพล ถนนราชดำเนิน ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนโพธิ์กลาง ถนนโยธา ถนนบัวรอง ถนนประจักษ์ ถนนไชยณรงค์ ถนนราชนิกูล ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนมนัส ถนนจักรี และถนนกำแหงสงคราม งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๓๓ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ถึงมิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑ ปี ๙ เดือน ประกอบด้วย ๑.การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบนถนน ๒๑ สายในพื้นที่เทศบาลนครฯ แบ่งออกเป็น ๖ สัญญาจ้าง รวมระยะทาง ๑๗.๓๗ กิโลเมตร ๒.การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ๑ แห่ง และก่อสร้างระบบสายส่งเคเบิลใต้ดิน ระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร ๓.การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือดิน ๑๓๐ วงจร-กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินบริเวณถนนราชดำเนินเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ สำหรับงานก่อสร้างส่วนที่เหลือ เมื่อแล้วเสร็จจะทยอยรื้อถอนสายไฟฟ้า สายสื่อสารโทรคมนาคม และเสาไฟฟ้าที่อยู่เหนือพื้นดินออกเป็นลำดับถัดไป”

“ในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นโคราชมหานครไร้สาย” นายณัฐวรรธน์ กล่าว

โคราชทำมากที่สุด

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “ในปีนี้การไฟฟ้าฯ ครบรอบ ๖๐ ปี มีโอกาสทำให้โคราชบ้านเราเป็นเมืองน่าอยู่ขึ้น การเปลี่ยนระบบสายไฟเป็นสายเคเบิลใต้ดินนั้น เป็นงานยากลำบาก และใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งดำเนินโครงการนี้อยู่ ๔ เมืองใหญ่ บางส่วนดำเนินการแล้ว หากพูดถึงปริมาณงานโครงการที่ดำเนินการอยู่นี้ โคราชเป็นเมืองที่ทำสายเคเบิลใต้ดินมากที่สุด ระยะทาง ๑๗.๓๗ กิโลเมตร วงเงินลงทุน ๒,๔๓๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเบื้องต้นที่ดำเนินการ มีส่วนทำให้ระบบไฟฟ้าในตัวเมืองมีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น และที่สำคัญจะทำให้โคราชเป็นเมืองธุรกิจหลัก เป็นประตูสู่ภาคอีสาน นอกจากเป็นเมืองทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นสถานที่กราบไหว้ย่าโม ก็จะทำให้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและบริเวณรอบตัวเมืองน่าอยู่มากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น เป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น”

“ในการก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดินนั้น เป็นงานยาก ไม่เหมือนกับการตั้งเสาต่อสายไฟปกติ ต้องสำรวจว่าพื้นที่นั้นสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีเขตทางหรือไม่ มีพื้นที่เดินมากพอหรือไม่ ซึ่งการก่อสร้างต้องขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ ผู้บังคับการตำรวจ และหน่วยราชการในพื้นที่ ให้ความสะดวกแก่ทีมงานเป็นอย่างยิ่ง ทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน แม้จะเป็นเพียง ๒-๓ เส้นทาง แต่ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๑๐ กว่าเส้นทาง จะทยอยทำให้เสร็จต่อไป คาดว่าภายในมิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลนครฯ จะเป็นสายเคเบิลใต้ดินทั้งหมด ทำให้โคราชเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นไปอีก”

PEA ครบรอบ ๖๐ ปี

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า “เนื่องจากวันนี้มีสื่อมวลชน และผู้แทนในหลายหน่วยงานมาร่วมงาน จึงจะขอกล่าวถึงโครงการอื่นนอกจากโครงการสายเคเบิลใต้ดิน จะเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ ๖๐ ปีนั้น เราได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ๗๔ จังหวัดที่เป็นการรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันเสาไฟฟ้าจะมีสายไฟเพียงสามสายเท่านั้น ส่วนสายอื่นจะเป็นสายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเราวางแผนจัดสายสื่อสารกว่า ๘,๐๐๐ กิโลเมตรทั่วประเทศ ถึงแม้ไม่ได้นำลงดิน แต่ก็จะทำให้น้อยลง บ้านเมืองก็จะน่าอยู่ขึ้น เสาไฟล้มน้อยลง ซึ่งโครงการนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๔ จังหวัดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การจัดระเบียบสายสื่อสารสำเร็จ และอีก ๑ โครงการในวาระครบ ๖๐ ปี เป็นการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชย์ ซึ่งทำโครงการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ชื่อว่า “๑ ถนน ๑ เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจะทำให้ทุกจังหวัดในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๔ จังหวัด มีถนนที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัด โดยนำสายไฟลงใต้ดินเช่นเดียวกัน จังหวัดละประมาณ ๑-๒ กิโลเมตร ยกเว้นเมืองใหญ่ เป็นโครงการเฉพาะที่ใช้งบสูง ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท จะทำให้ทุกจังหวัดของประเทศไทยจากนี้ไปประมาณ ๓-๔ ปี จะมีถนนที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาต่อไป” 

จากนั้น นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กดปุ่มเปิดระบบสั่งจ่ายไฟด้วยระบบ SCADA ประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายที่ระลึก ทำพิธีเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน “โคราช มหานครไร้สาย” 

สายไฟใต้ดินมั่นคง

ภายหลังจบพิธีเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน “โคราช มหานครไร้สาย” บริเวณถนนราชดำเนิน ช่วงที่ ๑ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า “มหานครไร้สาย ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะไม่มีสายไฟอยู่ในตัวเมือง ซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักที่รองรับคนจำนวนมาก ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๑๗.๓๗ กิโลเมตร การไฟฟ้ามีแผนงานที่จะนำสายไฟที่พาดอยู่ทั้งหมดลงสู่ใต้ดิน ซึ่งการทำโครงการนี้จะช่วยให้ระบบไฟฟ้าในเขตตัวเมืองของโคราชมีความมั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งสร้างทัศนียภาพที่ดีของเมือง เนื่องจากเมืองโคราชเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคอีสาน และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก การมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ใต้ดินนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อชาวโคราช ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วประมาณ ๓ กิโลเมตร และจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปี ๒๕๖๔ การนำสายไฟฟ้าลงดินจะทำให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นแน่นอน เนื่องจากไม่มีอะไรไปกระทบ อีกทั้งยังสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ในส่วนเรื่องของถนนต้องให้เทศบาลเข้ามาดูแล แต่สายไฟที่อยู่ใต้ดินจะมีท่อล้อมรอบอยู่ และฝากถึงประชาชนว่า สายไฟเหล่านี้สร้างยาก หากเกิดความเสียหายก็อาจจะใช้เวลาซ่อมนานและไฟฟ้าจะดับนาน หากเห็นความผิดปกติของพื้นที่ขอให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขให้ก่อน”

จากนั้นนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีฯ นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และคณะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมปลูกต้นสาธร ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา บริเวณทางเท้าคูเมืองพิชัยชุมพล ริมถนนราชดำเนิน

ชายชุดดำลั่น ‘กูไม่เชื่อ’

ทั้งนี้ ภายในงานมีชายวัยกลางคน สวมชุดและหมวกสีดำ เข้าร่วมงานและส่งเสียงตะโกนเป็นระยะๆ และในขณะที่นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวบนเวที ชายผู้นี้ตะโกนย้ำว่า “กูไม่เชื่อ” หลายครั้ง สร้างความแตกตื่นให้ผู้คนบริเวณโดยรอบ เจ้าหน้าที่จึงรวบตัวออกจากบริเวณนั้นทันที

อนึ่ง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ (คพญ.๑) เทศบาลนครนครราชสีมา แบ่งออกเป็น ๘ ล็อต ได้แก่ ล็อต ๑ ถนนชุมพลและถนนราชดำเนิน ระยะทาง ๑.๖๖ กิโลเมตร วงเงิน ๑๖๐.๐๑๘ ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน), ล็อต ๒ ถนนสุรนารี, ถนนบุรินทร์, ถนนพิบูลละเอียด, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์, และถนนโพธิ์กลาง ระยะทาง ๒.๕๘ กิโลเมตร วงเงิน ๒๓๕.๕ ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท RSS 20108 จำกัด

ล็อต ๓ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์, ถนนบัวรอง, ถนนโพธิ์กลาง และถนนโยธา ระยะทาง ๓.๑ กิโลเมตร วงเงิน ๒๗๗.๘ ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน), ล็อต ๔ ถนนราชดำเนิน, ถนนราชนิกูล, ถนนไชยณรงค์, ถนนพลแสน, ถนนยมราช, ถนนอัษฏางค์, ถนนจอมพล, ถนนมหาดไทย และถนนสรรพสิทธิ์ ระยะทาง ๔.๘ กิโลเมตร วงเงิน ๓๑๔ ล้านบาท ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม ศรีชลธร และโปรเอ็น (บริษัท ศรีชลธร จำกัด และ บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด)

ล็อต ๕ ถนนมนัส, ถนนพลแสน, ถนนยมราช, ถนนอัษฏางค์, ถนนจอมพล, ถนนมหาดไทย และถนนสรรพสิทธิ์ ระยะทาง ๒.๖ กิโลเมตร วงเงิน ๑๘๗ ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด ล็อต ๖ ถนนจักรี, ถนนพลแสน, ถนนยมราช, ถนนอัษฏางค์, ถนนจอมพล, ถนนมหาดไทย, ถนนสรรพสิทธิ์และถนนกำแหงสงคราม ระยะทาง ๒.๖๓ กิโลเมตร วงเงิน ๑๘๓.๗๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 

ส่วนในล็อตที่ ๗ เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี เคเบิลใต้ดินช่วงโรงแรมสีมาธานีถึงสถานีไฟฟ้านครราชสีมา ๖ (บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา) ระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร วงเงิน ๓๐๘.๔ ล้านบาท ผู้รับจ้าง กลุ่ม Consortium FEC & ETE และล็อตที่ ๘ เป็นงานก่อสร้าง “สถานีไฟฟ้านครราชสีมา ๖” วงเงิน ๑๖๒ ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๗ วันพุธที่  ๓๐ เดือนกันยายน - วันอังคารที่ ๖ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

24 1,534