12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

October 10,2020

อุทธรณ์สั่งคืน‘ตลาดสุรนคร’ ๒ ศาลให้จ่าย ๑๐๐ ล. เหลือฎีกาที่ต้องลุ้น

หลังคดียืดเยื้อมากว่า ๒๗ ปี ท้ายสุดศาลอุทธรณ์สั่งบังคับคดีให้ผู้เช่า “ตลาดสุรนคร” ออกจากที่ดิน ด้าน ‘กัญญานนท์’ ผู้เช่ามอบกุญแจคืนแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีฯ ย้ำศาลสั่งให้ออกก็ต้องออก อ้างประกาศอิสรภาพแล้ว หลังนอนไม่หลับหลายสิบปี แต่ชั้นฎีกาก็ต้องดำเนินการต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย นครราชสีมา นางกัญญานนท์ กมลยะบุตร (ปาน) กรรมการผู้จัดการบริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด พร้อมด้วยนายภคมน จินดามุข และนายชัย อัศวรางกูร ทนายความ เดินทางมามอบกุญแจสำนักงานตลาดสุรนครแก่นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีฯ ในฐานะผู้ชำระบัญชีของ หจก.อุ้มบุญธุรกิจ หรือ หจก.มหานครสุรนารีเมืองใหม่ เป็นโจทก์ โดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากรอทำข่าวที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาได้ปิดประกาศให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวาร พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๖๕๔, ๖๘๖๕๕, ๖๘๖๕๖, ๓๙๑๑ ตำบลในเมือง (หมื่นไวย) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และโฉนดเลขที่ ๑๗๕๑๓ ตำบลจอหอ (หมื่นไวย) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในวันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด ได้นำสำเนาคำขอส่งมอบทรัพย์ ระบุว่า “ข้าพเจ้า บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่า บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด ในฐานะจำเลยและลูกหนี้ตามคำพิพากษา ได้แจ้งให้ท่านในฐานะ   เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ทราบว่า บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด ยินดีออกจากที่ดินพิพาทดังกล่าวในวันนี้ และมีความประสงค์ขอส่งมอบการครอบครองที่ดินและอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ แก่โจทก์ (ผู้ชำระบัญชี) โดยขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปตรวจรับการส่งมอบและตรวจสอบทรัพย์สินในวันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานอันเป็นที่ทำการของบริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด ปรากฏตามคำร้องขอส่งมอบทรัพย์ ฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ในสำนวนแล้วนั้น และปรากฏว่า จำเลยยังไม่ได้รับทราบคำสั่งใดๆ จากเจ้าพนักงานบังคับคดีฯ ดังนั้น ในวันนี้ บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด ในฐานะจำเลยและลูกหนี้ตามคำพิพากษา จึงได้ขอแจ้งให้ทราบว่า บัดนี้ บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด พร้อมด้วยบริวารได้ออกจากที่ดินพิพาทตามคำสั่งศาลแล้ว และพร้อมกันนี้ได้นำกุญแจสำนักงานอันเป็นที่ทำการบริษัท มาส่งมอบแก่โจทก์ (ผู้ชำระบัญชี) ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ ของศาลจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างนางสาวชูศรี สุวรรณชาติฯ โจทก์ กับ หจก.มหานครสุรนารีเมืองใหม่ จำเลย แล้ว ปรากฏตามคำร้องคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านดำเนินการติดตามตรวจสอบ ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป”

จากนั้นนางกัญญานนท์ กมลยะบุตร และทนายความ ลงมาที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานบังคับคดีฯ และให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า “เราได้รับคำสั่งศาลอุทธรณ์ ให้ออกจากตลาด เนื่องด้วยสำนักงานบังคับคดีโดยผู้ชำระบัญชี หรือผู้อำนวยการ ทำหมายขับไล่ให้ออกภายใน ๑๕ วัน เราจึงขอไกล่เกลี่ยว่า ๑๕ วัน เราขนของไม่ทัน ขอเป็น ๓๐ วัน เหมือนที่ชาวบ้านโดนขับไล่กรณีเช่าบ้านที่ให้เวลาขนย้ายภายใน ๓๐ วันได้หรือไม่ แต่ไม่ได้รับอนุญาต โดยย้ำให้ออกภายใน ๑๕ วันเท่านั้น หากเขาไม่ให้ เราก็ต้องออกให้ได้ภายใน ๑๕ วัน ก็หนักกันหน่อย แต่ลูกน้องทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันดี ขนออก สิ่งของใดที่เป็นของบริษัท หรือที่ต้องส่งมอบต่อก็เอาไว้ ไม่ได้นำออกไป นำออกเฉพาะส่วนที่เป็นของเราส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวาน (๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๗.๐๐ น. ภายในระยะเวลาทำการ” 

นางกัญญานนท์ เปิดเผยอีกว่า “เมื่อเราต้องออกภายใน ๑๕ วัน ก็ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เราก็ทำหนังสือเชิญท่านผู้อำนวยการในฐานะผู้ชำระบัญชี ให้ไปรับมอบที่ตลาด ภายในวันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. แต่ผอ.ก็ปฏิเสธที่จะไป เมื่อปฏิเสธที่จะไปรับมอบ เราจึงต้องมาที่สำนักงานนี้ มิฉะนั้น จะกลายเป็นว่า เราดื้อแพ่ง ไม่ส่งมอบ ไม่ออก เราไม่อยากให้มีปัญหาตรงนี้ ก็ตัดสินใจออกดีกว่า แล้วมายื่นตรงนี้ให้ถูกต้อง” 

เมื่อสื่อมวลชนถามว่า มีสิ่งใดจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่ไปใช้บริการตลาดสุรนครหรือไม่? นางกัญญานนท์ กล่าวว่า “ดิฉันได้ส่งมอบกุญแจ มอบทรัพย์สินทั้งหมด ให้กับผู้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ก็อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่ไปใช้บริการ มีเหตุขัดข้องอย่างไร จะขออะไรแบบไหน ติดต่อที่ท่านผู้ชำระบัญชีเพียงผู้เดียว ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ไม่เกี่ยวข้องแล้ว เราส่งมอบให้ผู้ชำระบัญชีแล้ว เราไม่เข้าไปยุ่งอีกแล้ว เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่าน ติดต่อกับผู้ชำระบัญชีเอง”  

ต่อข้อถามที่ว่า หลังจากหันหลังให้แล้ว คิดว่าตลาดจะสงบหรือไม่? นางกัญญานนท์ กล่าวว่า “ไม่รู้ รู้แต่ดิฉันสงบแล้ว” พร้อมยังกล่าวต่อไปว่า “วันนี้เป็นวันแห่งการประกาศอิสรภาพ กว่า ๓๐ ปีไม่เคยนอนหลับ จากนี้ไปเรื่องคดีก็ว่ากันไป ศาลสั่งให้ออกก็ต้องออก เดี๋ยวคงยื่นฎีกาต่อไป เรื่องคดีก็ว่ากันไป ส่วนฎีกาก็ฎีกากันไป”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ทรงคุณ นิติกร ได้นำหมายบังคับคดีที่ ๒๒๕๘/๒๕๖๓ คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๘๕๔/๒๕๓๗ คดีหมายเลขแดงที่ พ.๔๑๘/๒๕๔๐ ศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้อความระบุ ด้วยคดีนี้โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยชำระเงิน ๑๐๐ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องเดือนละ ๙ แสนบาท จนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๖๘๖๕๔, ๖๘๖๕๕, ๖๘๖๕๖, ๓๙๑๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และโฉนดเลขที่ ๑๗๕๑๓ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กับให้จำเลยใช้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งศาลนี้และศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ซึ่งได้พิพากษาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยกำหนดค่าทนายความ ๑ แสนบาท ฉะนั้นจึงตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำสั่งดังกล่าว หรือทำการอื่นใดโดยอำนาจและหน้าที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

อนึ่ง บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด ผู้เช่าดำเนินกิจการตลาดสุรนครจากตระกูลสุวรรณชาติ ได้ทำสัญญาขอเช่าที่ดิน ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา กับนายปรีชา สุวรรณชาติ อดีตผู้บริหาร หจก.อุ้มบุญธุรกิจ และเป็นตัวแทนครอบครัวสุวรรณชาติซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ กำหนด ๓๐ ปี เพื่อดำเนินกิจการตลาดสุรนครเมืองใหม่ ต่อมาคู่สัญญามีปัญหาพิพาททั้งความผิดทางอาญาและทางแพ่ง โดยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ หจก.อุ้มบุญธุรกิจ ในฐานะโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลแพ่งและศาลล้มละลายกลาง รวม ๒๐ สำนวน ขอให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับตามคำพิพากษาแต่จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ กระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการกว่า ๒๗ ปี กระทั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้พิพากษากลับเป็นว่า ให้ศาลชั้นต้นออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๘ วันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

68 1,577