13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

October 17,2020

เลือกตั้ง‘อบจ.’ ๒๐ ธ.ค. สนามโคราชระอุดุเดือด รัฐมนตรีส่งเมียชิงนายกฯ

สนามเลือกตั้ง “นายกอบจ.นครราชสีมา” ระอุแน่ หลังมีข่าวลือ “กำนันป้อ” ดันเมียมาลงสมัครแข่งกับ “กำนันเบ้า” จากชาติพัฒนา และ “หมอแหยง” ที่พร้อมจะกลับมาทวงเก้าอี้คืน ยืนยัน “ภูมิใจไทย” ไม่ได้สนับสนุนใคร แต่ลือว่า “นายกฯนก” แขวนนวม บอกพอแล้ว กกต.เปิดรับสมัคร ๒-๖ พฤศจิกา และกาบัตร ๒๐ ธันวาคมนี้

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีมติกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กกต.จะประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะส่งผลให้นายก อบจ.และส.อบจ.ที่รักษาการอยู่ในขณะนี้ต้องยุติการปฏิบัติงานและพ้นจากตำแหน่งทันที 

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ก่อนหน้านี้คือ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศเรื่องกําหนด จํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น จึงออกประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดว่า ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมากำหนดให้ใช้จ่ายคนละไม่เกิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนนายก อบจ. คนละไม่เกิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ จํานวนเงินตามที่ระบุ ส่วนในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ระบุนี้ 

รมช.ส่งเมียชิงนายกอบจ.

ความเคลื่อนไหวสนามเลือกตั้งอบจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีขนาดใหญ่ และมีงบบริหารจัดการต่อปีประมาณ ๓,๕๐๐ ล้านบาท มี ส.อบจ. ๔๘ คนจาก ๔๘ เขต โดยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีผู้สมัครเลือกตั้งในตำแหน่งนายกอบจ.นครราชสีมาหลายคน ทั้งอดีตนายก อบจ.นครราชสีมา ได้แก่ นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ (แก้ว ด๊ะดาด) และนพ.สำเริง แหยงกระโทก (หมอแหยง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแรกเริ่มนั้นมีข่าวว่าจะเป็นตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยในการลงสมัครเลือกตั้งนี้ แต่ภายหลังยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากมีข่าวว่าพรรคฯ ยังไม่ได้เลือกใคร อีกทั้งยังมีผู้มีความประสงค์จะลงสมัครหลายคน 

รวมทั้งมีกระแสข่าวว่า “กำนันป้อ” นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าของโรงแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม แกนนำพรรคภูมิใจไทยโคราช ได้นัด ส.ส.เขตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มารับประทานอาหารค่ำที่บ้านพักที่อำเภอเสิงสาง โดยต้องการให้ ส.ส.ทั้ง ๑๔ เขต ของจังหวัดนครราชสีมาละลายพฤติกรรมและความเห็นต่างมารู้รักสามัคคีทำการเมืองโคราชให้เป็นเอกภาพ เพื่อจะสามารถนำงบประมาณมาพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองหลวงภาคอีสานอย่างสมบูรณ์แบบ และมีความสนใจสนาม อบจ.นครราชสีมา พร้อมเสนอชื่อภริยาคือ “ซ้อหน่อย” ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล เป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นครราช สีมา กรณีนี้จึงสร้างความสับสนให้คนทั่วไปว่า พรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนเพื่อลงสมัครนายกอบจ.นครราชสีมากันแน่ แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร เพราะในส่วนของ “หมอแหยง” อดีตนายกอบจ.ก็ต้องลงสมัครแก้ตัวแน่ในครั้งนี้ 

ภท.ไม่สนับสนุนใคร

ทั้งนี้ นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.เขต ๑๐ พรรคภูมิใจไทย ผู้ใกล้ชิด “กำนันป้อ” นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ในเช้าของวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในประเด็นการลงสมัครนายกอบจ.นครราชสีมาของ “ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล” ว่า “แนวโน้มจะเป็นเช่นนั้น แต่ในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน ต้องรอหารือกับผู้ใหญ่ แต่เป็นการลงสมัครในนามส่วนตัว ไม่ได้ลงสมัครในฐานะผู้แทนของพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใด รวมถึงหมอแหยงก็ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรคฯ เช่นกัน” 

ชพน.หนุน‘กำนันเบ้า’

ทางด้านพรรคชาติพัฒนา หรือกลุ่ม “โคราชชาติพัฒนา” ก่อนหน้านี้ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล แกนนำพรรคและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนนายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา หรือ “กำนันเบ้า” อดีตกำนันตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งเปิดบ้านพักภายในปั๊มน้ำมันปตท.ประเสริฐสิน ริมถนนมิตรภาพ ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ ๖๒ ปีของกำนันเบ้าเมื่อปลายปีที่แล้ว พร้อมประกาศว่า กำนันเบ้าจะลงสมัครนายกอบจ.นครราชสีมาด้วย เดิมนั้นส.อบจ.ในกลุ่ม “โคราชชาติพัฒนา” ได้รับเลือกตั้ง ๖ คนจากทั้งหมด ๘ เขต 

โดย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรณีมีข่าวว่าจะส่ง “กำนันเบ้า” นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา ลงสมัครนายกอบจ.นครราชสีมาว่า “มีความเป็นไปได้ที่จะส่งลงสมัคร แต่ก็ยังไม่ถึงวันสมัคร” ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า “กำนันป้อ” จะส่งภริยาลงสมัครด้วยนั้น คิดว่าเป็นคู่แข่งสำคัญหรือไม่นั้น นพ.วรรณรัตน์ตอบว่า “เป็นธรรมดาของการแข่งขันทางการเมือง เมื่อลงสมัครแล้วก็ต้องแข่งขันและสู้เต็มที่ในทุกสนาม” 

ลือ “นก” โบกมือลาแล้ว

ทางด้าน ร.ต.(หญิง)ระนองรักษ์ (นก) สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ภริยาคู่ใจของว่าที่ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเสียชีวิตกะทันหันเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดย “นายกฯนก” นั่งเก้าอี้บริหารและรักษาการนายกอบจ.นครราชสีมา กว่า ๘ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๓) ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า จะลงสมัครนายกอบจ.อีกสมัย หรือหาตัวแทนมาลงสมัคร แต่ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นครราชสีมาอีกแล้ว โดย “โคราชคนอีสาน” ติดต่อขอสัมภาษณ์แล้ว แต่ติดภารกิจประชุม

สำหรับกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะ “กลุ่มก้าวไกล” หรือ “อนาคตใหม่” มีข่าวตั้งแต่ต้นว่าจะส่ง ดร.สาธิต ปิติวรา ลงสมัคร แต่ช่วงนี้กระแสเงียบหายไป ในขณะที่ยังมีข่าวมาอีกว่า นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ อดีตส.ส.โคราช พรรคชาติไทย (พ.ศ.๒๕๓๕/๒) เตรียมประกาศลงสมัครนายกอบจ.นครราชสีมาเช่นกัน มีการทาบทามผู้มี ชื่อเสียงและผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากทุกวงการมาร่วมกำหนดนโยบายการทำงานและพร้อมขับเคลื่อนโคราชให้เป็นเมืองหลวงภาคอีสาน แต่ทั้งนี้ เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้น

อนึ่ง การเลือกตั้งนายกอบจ.นครราชสีมา ครั้งล่าสุด ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ร.ต.(หญิง) ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี อดีต รมว.ไอซีที ได้รับชัยชนะ ๔๘๗,๔๗๐ คะแนน อันดับ ๒ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก อดีตนายกอบจ.ได้ ๔๒๑,๕๐๗ คะแนน และอันดับ ๓ นายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ อดีตนายกอบจ. ๓ สมัย ได้ ๙๖,๔๘๒ คะแนน

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๙ วันพุธที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

13 1,547