25thJune

25thJune

25thJune

 

November 11,2020

ในหลวงพระราชทานลายพระราชหัตถ์แก่พสกนิกรชาวอุดรธานี

 นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวถึงความปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานลายพระราชหัตถ์แก่พสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี  พร้อมนำเข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ประชาชน เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุดรธานีครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

 โดยทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเอง  ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกรชาวอุดรธานีนับหมื่น ที่มารอเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ตลอดเส้นทางที่เสด็จฯผ่าน

ในขณะที่ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน ทั้งสองพระองค์ได้มีพระราชดำรัสอย่างเป็นกันเองกับพสกนิกร ทรงพระราชทานลายพระราชหัตถ์และมีพระบรมราชานุญาตให้พสกนิกรสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกได้

สำหรับข้อความลายพระราชหัตถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนรับพระราชทานในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีใจความว่า

"ขอบใจในความรัก และกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ  ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย"

 


13 1,489