26thMay

26thMay

26thMay

 

November 28,2020

ผู้ว่าฯ ตะลุยตลาดสร้างวินัยสวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐% ป้องกันไวรัสโควิดแพร่ระบาด

นำทีมตะลุยตลาดรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ย้ำชาวอุดรธานีการ์ดอย่าตก ผู้ใช้บริการตลาดสดสวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ตลาดไทยอีสาณ เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี และทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ เชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการตลาดสดทุกคนรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมให้คำแนะนำกินร้อน ช้อนกลาง ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ และทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ 

แม้ในวันนี้ประเทศไทยยังคงพบการแพร่ระบาดต่อเนื่องจังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด ๑๙ มาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมโควิดในพื้นที่ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจ ถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดและการป้องกันตนเอง โดยย้ำแนวทางและมาตรการสำคัญของจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปในพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้พบปะพูดคุยและแนะนำให้พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพราะตลาดเป็นแหล่งชุมชนถือเป็นพื้นที่เสี่ยง ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะได้ร่วมกันแจกหน้ากากผ้าให้ประชาชน และขอให้ทุกคนหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ สิ่งสำคัญในเวลานี้คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ความรักความสามัคคี เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๕ วันพุธที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน - วันอังคารที่ ๑ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


8 1,478