24thJune

24thJune

24thJune

 

December 03,2020

ขอนแก่นเตรียมเปิดน่านฟ้า เที่ยวบินสิงคโปร์-เวียดนาม

เตรียมเปิดน่านฟ้า จัดเที่ยวบินพิเศษบินตรงสิงคโปร์ และเวียดนาม ตอบรับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เผยตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงกว่าครึ่งเพราะโควิด ปีหน้าจัดเต็มอีเว้นท์ทุกไตรมาส

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ในปีนี้เดิมทีจังหวัดได้ประมาณการสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายด้านต่างๆ ในพื้นที่รวมประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ทำให้ขณะนี้ขอนแก่นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คนและด้วยการกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการประชุมสัมมนา, การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ รวมไปถึงการกำหนดจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ จะส่งผลให้ขอนแก่นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ในปีนี้ที่ประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด ดังนั้น แผนงานที่ชัดเจนคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่รัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เราจะมา  วางแผนร่วมกันนำของดีของเด่น ในพื้นที่มาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจและความไว้ใจให้นักท่องเที่ยวไทยนั้นเดินทางเข้ามาในจังหวัดของเรานั้นให้มากที่สุด

“ของดี ของเด่น ของจังหวัดเรานั้นมีอยู่มาก คู่ขนานกับการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ทำให้สิ่งแรกที่ทุกหน่วยงานนั้นได้นึกถึงคือการใช้ขอนแก่นเป็นสถานที่จัดการประชุมและสัมมนา ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งระดับนานาชาติผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้ทุกภาคส่วนจะเดินหน้าไปด้วยกัน จะสู้ในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคส่วนต่างๆ หากสถานการณ์โควิด-๑๙ นั้นได้คลี่คลายลงจึงมีการกำหนดแผนรับมือและเตรียมการ โดยเฉพาะกับการที่จังหวัดเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับที่ ๒ ของประเทศ มีศักยภาพในการรองรับการบริการทางการแพทย์และด้านสุขภาพได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุด จึงเป็นสิ่งที่จังหวัดจะนำมาเป็นเส้นทางหรือแพจเกจทัวร์สุขภาพที่ดีที่สุดในราคาย่อมเยาว์ด้วยมาตรฐานสากลที่อยากให้มาสัมผัส ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้มีการหารือกันแล้ว และเตรียมที่จะดำเนินการแต่มาประสบกับสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงทำให้ทุกอย่างนั้นชะงักลง” นายสมศักดิ์ จังตระกุล กล่าว

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า เมื่อน่านฟ้าเปิด สถานการณ์ต่างๆ ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการให้บริการทางการแพทย์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้น ขณะนี้มีการประสานงานมาเพื่อขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการเปิดพรมแดน ชาวสปป.ลาวจำนวนมากจะเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลของเราที่มีอยู่จำนวนมาก เช่นเดียวกับเวียดนามและสิงคโปร์ ดังนั้นแผนการเปิดเที่ยวบินตรง ระหว่างขอนแก่น-เวียดนาม และขอนแก่น-สิงคโปร์ จึงจะถูกนำมากำหนดในแผนงานหลักของเราทันที

“ขณะเดียวกันการกำหนดจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ในทุกไตรมาส คู่ขนานกับการจัดกิจกรรมขนาดกลางและงานอีเว้นท์ งานประชุมสัมมนาต่างๆ ในทุกเดือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมรายได้และกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดตลอดตั้งแต่เดือนสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้า รวมทั้งการเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและท่องเที่ยวระดับโลกในปี ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้คณะทำงานเริ่มเตรียมแผนงานดังกล่าวเพื่อแข่งขันกับอีกหลายประเทศแล้ว” นายสมศักดิ์ กล่าวในท้ายสุด

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๖ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

18 1,486