13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

December 19,2020

นกแอร์บินตรงขอนแก่น-เชียงใหม่ กระตุ้นท่องเที่ยวไฮซีซั่น

“นกแอร์” เปิดบินตรง “ขอนแก่น-เชียงใหม่” สัปดาห์ละ ๓ วัน  เครื่องบินขนาด ๘๐ ที่นั่ง ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว ยึดมาตรการคุมเข้มโควิด-๑๙ เต็มที่ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ๒ จังหวัด 

 

เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น พร้อมด้วย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขอนแก่น นางจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น และนายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8640 เชียงใหม่-ขอนแก่น ซึ่งเป็นเส้นทางบินเชื่อมโยงภูมิภาคเส้นทางใหม่ของสายการบินนกแอร์ ที่เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรก รับฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก กล่าวว่า เที่ยวบินพาณิชย์เส้นทางใหม่ของสายการบินนกแอร์ ขอนแก่น-เชียงใหม่ ให้บริการด้วยเครื่องบิน Q-400 ซึ่งจุผู้โดยสารได้รวม ๘๐ ที่นั่ง ซึ่งขณะนี้สายการบินนกแอร์ได้ขอเปิดทำการบินในวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันเสาร์ รับฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว แยกเป็นเที่ยวบินที่ DD8640 เชียงใหม่-ขอนแก่น เวลา ๑๗.๒๐-๑๘.๓๕ น. และเที่ยวบินที่ DD8641 ขอนแก่น-เชียงใหม่ เวลา ๑๙.๑๐-๒๐.๒๐ น.

“วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการ มีจำนวนผู้โดยสารเข้าใช้บริการเต็มทุกที่นั่ง ซึ่งถือเป็นการให้บริการแบบเชื่อมโยงภูมิภาคในเส้นทางซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวขอนแก่นและเชียงใหม่ เมื่อนกแอร์เปิดให้บริการวันนี้ จะทำให้ขอนแก่นมีเที่ยวบินตรงจากขอนแก่นไปเชียงใหม่ รวม ๒ สายการบิน คือไทยแอร์เชีย วันละ ๒ เที่ยวบิน และนกแอร์สัปดาห์ละ ๓ เที่ยวบิน” ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก กล่าว

ขณะที่ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวยังคงมีความเชื่อมั่นใจมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ดูได้จากสัดส่วนการเดินทางเส้นทางขอนแก่นไปเชียงใหม่ ที่มีจำนวนผู้โดยสารมากถึงร้อยละ ๘๐ ของแต่ละเที่ยวบิน แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในความปลอดภัยที่ทุกภาคส่วนได้ช่วยกัน ทำให้บรรยากาศด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ระหว่างสองจังหวัดยังคึกคักและการ์ดไม่ตก

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๘ วันพุธที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

48 1,537