25thJune

25thJune

25thJune

 

December 30,2020

โคราชติดเชื้อรวม ๗ ราย เจรจา‘ปัญจดารา’กักตัว

โคราชพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ เพิ่มอีก ๑ ราย ป่วยสะสม ๗ ราย เป็นชายอายุ ๕๕ ปี อาชีพขับรถ ส่งอาหารทะเลมาส่งที่ตลาดร่วมใจ อ.เมืองนครราชสีมาเชื่อมโยงการระบาดในพื้นที่สมุทรสาคร พบกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ๑๒ ราย อนุญาตตลาดเปิดขายตามปกติ แต่ต้องเข้มงวดตามมาตรการ

 

ตามที่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา ห้วงวันที่ ๑-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จากเดิมพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้ว ๖ ราย 

โดยผู้ติดเชื้อรายที่ ๑ ชายไทย อายุ ๕๗ ปี ภูมิลำเนาอำเภอพิมาย อาชีพค้าขายอาหารทะเล สาเหตุการติดเชื้อเนื่องจากเดินทางไป จ.สมุทรสาคร เพื่อซื้ออาหารทะเลมาจำหน่ายในพื้นที่อำเภอพิมาย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นคนในครอบครัว จำนวน ๘ คน สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน ๙ คน ในจำนวน ๙ คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่อำเภอพิมาย ๘ คน ผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน ขณะนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้กักตัวอยู่ที่ รพ.พิมาย 

รายที่ ๒ หญิงไทย อายุ ๔๗ ปี ภูมิลำเนาอำเภอสีคิ้ว อาชีพค้าขายอาหารทะเล ผู้ป่วยมีอาการเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๑ ธันวาคม เข้ารักษาตัวที่ รพ.นครธน กรุงเทพมหานคร ก่อนเดินทางมาที่ อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นคนในครอบครัว จำนวน ๖ คน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รายที่ ๓ ชายไทย อายุ ๔๓ ปี ภูมิลำเนาอำเภอบัวใหญ่ อาชีพรับราชการ อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ เดินทางไปเยี่ยมมารดาที่ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม เข้าตรวจที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าพบเชื้อ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๙ คน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รายที่ ๔ ชายไทย อายุ ๒๔ ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมือง อาชีพนักศึกษา/ค้าขายอาหารทะเล ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เดินทางไปซื้ออาหารทะเล ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มาขายในตลาดเทิดไท ระหว่างวันที่ ๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ช่วยครอบครัวขายของในตลาดเทิดไท ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๗ ราย (ผลตรวจไม่พบเชื้อทั้ง ๗ ราย) ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ๖๕ ราย (เฝ้าระวังอาการ)

รายที่ ๕ ชายไทย อายุ ๕๒ ปี ภูมิลำเนาอำเภอบัวใหญ่ อาชีพรับราชการ อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ ๓ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

รายที่ ๖ หญิงไทย อายุ ๔๖ ปี ภูมิลำเนาอำเภอบัวใหญ่ อาชีพรับราชการ อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ ๓ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สสจ.นครราชสีมา ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ป่วยเพิ่ม ๑ ราย รวมสะสม ๗ ราย 

นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ เปิดเผยว่า “จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก ๑ ราย รวมสะสม ๗ ราย เชื่อมโยงการระบาดในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เป็นชายไทย อายุ ๕๕ ปี ภูมิลำเนาจังหวัดตราด อาชีพขับรถรับ-ส่งอาหารทะเล ผู้ป่วยขับรถรับ-ส่งอาหารทะเลจากตลาดในเขตมหาชัย จ.สมุทรสาคร และบ่อกุ้งแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา มายังตลาดร่วมใจ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ช่วงเวลา ๐๑.๐๐-๐๒.๐๐ น. เป็นประจำ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มผู้มีความเสี่ยง/ผู้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง กับทีมภาคสนาม ณ ตลาดร่วมใจ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจทั้งหมด ๖๑ ราย ในวันเดียวกันมีเพื่อนสนิทจากจังหวัดตราด จำนวน ๑ คนมาหา ในช่วงเย็นเดินทางพร้อมเพื่อนไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด (เกิดอุบัติเหตุรถเสีย) ประสานโรงพยาบาลด่านขุนทด และส่งต่อมายัง รพ.มหาราชนครราชสีมา และรับเพื่อน (ผู้ร่วมเดินทาง) เก็บสิ่งของส่งตรวจ รอผล ณ รพ.ด่านขุนทด สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีจำนวน ๑๒ ราย ขณะนี้กักตัวในสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้ จากการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ พบว่าผู้ป่วยทั้ง ๗ ราย ขณะนี้หายใจได้ดี โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ”

ด้าน นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “สังเกตได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อครั้งนี้อาการไม่รุนแรง ยังคงต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และใช้มาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ช่วยกันระมัดระวังและอย่างตื่นตระหนก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ออกมาตรการมาแล้ว ทุกภาคส่วนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”  

“การแพร่ระบาดในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว และจังหวัดระยอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยง ได้กำชับทั้ง ๓๒ อำเภอให้เฝ้าระวังหากมีผู้เดินทางจากทั้งสองจังหวัด ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน เราจะแก้สถานการณ์เป็นจุดๆ เป็นส่วนๆ ไป เพราะสถานการณ์เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา จะได้รู้ว่าพื้นใดมีความเสี่ยง ให้ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ให้คำแนะนำ ส่วนเรื่องตลาด ยังคงเปิดให้ดำเนินการตามปกติ จะเข้มในเรื่องมาตรการและเน้นให้ทางตลาดมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรคในพื้นที่เสี่ยงตลาดนัด แผงค้าอาหารทะเลให้ครอบคลุมทั้ง ๓๒ อำเภอ เพื่อสกัดการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้าไปตรวจและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งขัด” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในวาระการประชุมมีการหารือถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงแรมปัญจดารา เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙

“โคราชคนอีสาน” จึงติดต่อสัมภาษณ์ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ อดีต ส.ส.นครราชสีมาและเป็นเจ้าของโรงแรมปัญจดารา ซึ่งเปิดเผยว่า “สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเปิด รพ.สนาม เพราะยังไม่รุนแรง กับ สสจ. มีการหารืออยู่ในระดับการเตรียมความพร้อม สถานการณ์ตอนนี้เราได้เรียนรู้จากครั้งที่ ๑ และเราก็ช่วยกันหาพื้นที่สำหรับคนที่จำเป็น พร้อมมองการณ์ไกล ในขั้นที่ ๑-๕ ว่าจะทำอย่างไร ลักษณะของครั้งที่แล้วสอนให้รู้ว่า เราค่อนข้างตกใจและได้เตรียมการแยะเยอะ ครั้งนี้เราจึงค่อยๆ ดูไป เรียกว่ากำลังพูดคุยเจรจาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและหากเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาค่อยว่ากัน”

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ โดยมีการสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า “ขอชมเชยสาธารณสุขที่ยอมเหนื่อย รวมถึงเรื่องการจัดการกับแรงงานต่างๆ ทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน การไปร่วมงานหรือกิจกรรมบังคับต้องสวมหน้ากากครบ ๑๐๐% ระลอกนี้น่าจะระบาดไปทั่วเพราะไทม์ไลน์ค่อนข้างกระจาย ยังมีอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีเขียว หากตรวจจริงๆ ก็คงมี เพราะทุกคนกินอาหารทะเลจากสมุทรสาคร เพียงแค่ว่ายังตรวจไม่เจอ ท่านผู้ว่าฯ สมุทรสาครติดเชื้อแล้วคงไม่มีใครว่า แต่ถ้าผู้ว่าฯ โคราชติดเชื้อคงโดนด่าว่าเซ่อซ่าที่ไปติดมา ค่อนข้างอันตรายเราต้องช่วยกัน จะไม่มีการสั่งให้ปิดโครมคราม เกรงว่าจะมีผลต่อการทำมาหากิน แต่ต้องช่วยกันดูและเน้นแต่ละจุด เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ส่วนไหนที่มีปัญหาเราต้องขออนุญาตปิดเป็นจุดๆ ไป หน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานประกอบการต่างๆ ก็ต้องช่วยกัน กิจกรรมรวมพลก็ขอให้งดทั้งราชการและเอกชน เพราะทุกคนเกรงว่าจะเกิดเรื่องและรับผิดชอบไม่ไหว ขอให้ทางอำเภอดูแลในพื้นที่ด้วย” 

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา  กล่าวว่า “ช่วงนี้ส่วนราชการต่างๆ แจ้งเข้ามาว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ แต่ก็มอบให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปรึกษากับทางอนามัยหรือสาธารณสุขก่อน ซึ่งบางครั้งไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้ออาจจะเป็นการเสียโอกาสสำหรับนักเรียนที่จะเล่าเรียนหากปิดสถานศึกษาไป ณ ตอนนี้เข้าใจว่าปิดสถานศึกษาไปแล้วกว่า ๒๒ แห่ง ส่วนเรื่องการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ แต่ละอำเภอมีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอยู่ ทั้งระดับเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ก็มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอยู่ ให้หน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องให้ทราบเพื่อให้คณะกรรมการเห็นชอบในการจัดกิจกรรมต่างๆ” 

ด้าน นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า “ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มานี้ ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องมีวัคซีนของตัวเองคือหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการขึ้นราคาสินค้า จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศแจ้งเตือน การติดป้ายแสดงราคา ในราคาที่กำหนด สำหรับหน้ากากอนามัยใช้ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศให้ขายในราคาไม่เกินชิ้นละ ๒.๕๐ บาท รวมทั้งการจำหน่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางออนไลน์ต้องแจ้งราคาให้ชัดเจน ให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์               ผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ มีโทษทั้งจำและปรับ หากพบผู้กระทำความผิดโทร ๑๕๖๙” 


20 1,492