22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

January 11,2021

กกต.รับ‘ยลดา’ครองอบจ. ยังไม่อนุมัติส.จ.๕ เขต เหตุมีร้องเรียนกองโต

ผ่านฉลุยเข้าสภาแล้ว นายก อบจ.จาก ๕ จังหวัดภาคอีสาน หลังกกต.ประกาศรับรองเป็นทางการ นำโดย “ยลดา หวังศุภกิจโกศล” ผงาดเป็น นายก อบจ.คะแนนสูงสุดกว่าหกแสน พร้อมสุรินทร์ ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู ส่วนส.อบจ.โคราชให้ผ่านแค่ ๔๓ เขต เหลือ ๕ เขตยังไม่รับรอง ยอมรับมีเรื่องร้องเรียนและร้องคัดค้านจำนวนมาก

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครนายก อบจ. ๕ คน และผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า อันดับ ๑ เบอร์ ๒ นางยลดา (หน่อย) หวังศุภกิจโกศล ได้ ๖๒๔,๒๙๘ คะแนน, อันดับ ๒ ดร.สาธิต ปิติวรา คณะก้าวหน้าโคราช ได้ ๒๕๘,๔๔๙ คะแนน, อันดับ ๓ นพ.สำเริง แหยงกระโทก กลุ่มรักษ์โคราช ได้ ๒๒๐,๙๒๐ คะแนน, อันดับ ๔ นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ ได้ ๔๐,๔๓๓ คะแนน และอันดับ ๕ นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ ได้ ๘,๘๐๒ คะแนน ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมาทั้ง ๔๘ คน “โคราชคนอีสาน” นำเสนอผลคะแนนไปนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีการเผยแพร่ข่าวว่า กกต.ได้ประชุมพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยมีมติให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในส่วนของผู้ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือมีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต ใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ๑.จังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๒๔ คน ๒.จังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๓๐ คน ๓.จังหวัดเพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๒๔ คน ๔.จังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๒๔ คน ๕.จังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๓๐ คน

๖.จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้ง ๓๐ คน ๗.จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้ง ๓๐ คน ๘.จังหวัดพะเยานายอัครา พรหมเผ่า เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๒๔ คน ๙.จังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๒๔ คน ๑๐.จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม ๓๐ คน 

๑๑.จังหวัดหนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ. ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๓๐ คน และ ๑๒.จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้ง ๒๘ คน โดยยกเว้นเขต ๒ อำเภอศรีเทพ และเขต ๓ อำเภอหนองไผ่ 

จากนั้นวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๕ น. “โคราชคนอีสาน” ได้สอบถาม พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยได้รับการเปิดเผยว่า “ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการร้องเรียนต่างๆ ซึ่งการรับรองจะอยู่ในกรอบระยะเวลา ๓๐ วัน หากในระยะเวลานี้ กกต.ส่วนกลางพิจารณาว่า มีผู้สมัครคนใดกระทำผิดจริง ก็จะประกาศออกมา ซึ่งภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  น่าจะทราบผลการรับรองอย่างเป็นทางการ ส่วนประเด็นการร้องเรียนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนสมาชิกสภา อบจ. แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นการร้องเรียนในเรื่องใด”

นอกจากนี้ “โคราชคนอีสาน” ได้ติดต่อไปยัง กกต.กลาง ซึ่งได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ว่า “ผลการรับรองจะต้องรอหลังจากวันเลือกตั้งเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนก็อาจจะเลื่อนการรับรองออกไปเป็น ๖๐ วัน โดยขณะนี้มีการรับรองเพียง ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ตาก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ กระบี่ ปัตตานี จันทบุรี พิษณุโลก พะเยา สมุทรสงคราม หนองคาย และหนองบัวลำภู นอกจาก ๑๒ จังหวัดนี้แล้ว ขณะนี้ยังไม่มีจังหวัดใดถูกรับรองเพิ่ม ซึ่งการรับรองผลการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ หากพบว่า ยังมีเรื่องให้ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของผู้สมัครก็อาจจะต้องเลื่อนการรับรองออกไปอีก ๓๐ วัน รวมเป็นทั้งหมด ๖๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง”

ล่าสุดวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุม กกต. มีการพิจารณาและมีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.เพิ่มอีก ๑๕ จังหวัด โดยรับรองนายก อบจ. ๔ คน และสมาชิกสภา อบจ. ๔๔๔ คน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล เป็นนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. ๔๓ คน จากทั้งหมด ๔๘ คน โดยยกเว้น ๕ เขตที่ยังไม่ประกาศรับรอง ประกอบด้วย อำเภอเมือง เขต ๑ นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม กลุ่มโคราชชาติพัฒนา อำเภอเมือง เขต ๔ นายประพจน์ ธรรมประทีป กลุ่มโคราชชาติพัฒนา, อำเภอปากช่อง เขต ๑ นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูล อดีตส.อบจ. อำเภอปากช่อง เขต ๓ นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ อดีตส.อบจ. และอำเภอพิมาย เขต ๑ นายสมบูรณ์ นิยมไร่ อดีตส.อบจ. 

จังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี เป็นนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งอีก ๒๓ คน ยกเว้น อำเภอลานสักเขต ๓, จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ เป็นนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งอีก ๒๓ คน ยกเว้นอำเภอละงู เขต ๓, จังหวัดสุรินทร์ นายพรชัย มุ่งเจริญพร เป็นนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้ง ๓๔ คน ยกเว้นอำเภอชุมพลบุรี เขต ๒ และอำเภอโนนนารายณ์ เขต ๑, จังหวัดชลบุรี รับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ. ๓๘ คน ยกเว้นอำเภอเมือง เขต ๔  อำเภอสัตหีบ เขต ๒, ๔ และอำเภอเกาะสีชัง, จังหวัดฉะเชิงเทรา รับรองผลเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ. ๒๘ คน ยกเว้น  อำเภอท่าตะเกียบเขต ๑ และอำเภอบางปะกงเขต ๑

จังหวัดตราด รับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ. ๒๒ คน ยกเว้นอำเภอเมือง เขต ๓ และอำเภอคลองใหญ่ เขต ๒, จังหวัดพัทลุง รับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๓๐ คน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ. ๓๓ คน ยกเว้น อำเภอเมืองเขต ๑, ๓ อำเภอเคียนซา เขต ๒, จังหวัดภูเก็ต รับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ.รวม ๒๒ คน ยกเว้น อำเภอเมืองเขต ๑, ๔ และอำเภอถลาง เขต ๕, จังหวัดกาญจนบุรี รับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ.รวม ๒๐ คน ยกเว้น อำเภอเมือง เขต ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ อำเภอไทรโยค เขต ๑ อำเภอบ่อพลอย เขต ๑ อำเภอเลาขวัญ เขต ๑ อำเภอหนองปรือ เขต ๑ อำเภอห้วยกระเจา เขต ๑

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรองผลเฉพาะสมาชิกสภา อบจ. ๒๖ คน ยกเว้น อำเภออุทัย เขต ๑ อำเภอบางปะหัน เขต ๑ บางปะอิน เขต ๒ และอำเภอลาดบัวหลวง, จังหวัดขอนแก่น รับรองผลเฉพาะสมาชิกสภา อบจ. ๓๗ คน ยกเว้น อำเภอพล เขต ๒  อำเภอบ้านไผ่ เขต ๑ อำเภอหนองเรือ เขต ๑ อำเภอสีชมพู  และอำเภออุบลรัตน์ เขต ๑, จังหวัดร้อยเอ็ด รับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ๓๖ คน และจังหวัดมหาสารคาม รับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบจ.รวม ๒๙ คน  ยกเว้นอำเภอเมือง เขต ๓

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.ที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองนั้น พบว่ามีเรื่องร้องเรียนและอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยจำนวนเรื่องร้องเรียนและร้องคัดค้านการเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศมีทั้งหมด ๔๖๔ เรื่อง เป็นสำนวนแล้ว ๒๑๑ สำนวน

ทั้งนี้ ในส่วนของนายก อบจ.ในพื้นที่ภาคอีสานที่ กกต.ประกาศรับรองแล้ว ๕ จังหวัด ได้แก่ ๑.นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ๒.นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ๓.นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ๔.นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ และ ๕.นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวนิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น

สำหรับอีก ๑๕ จังหวัดในภาคอีสานที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองนายก อบจ.ประกอบด้วย ๑.จังหวัดบุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร ๒.จังหวัดชัยภูมิ นายอร่าม โล่ห์วีระ ๓.จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล ๔.จังหวัดอุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ๕.จังหวัดยโสธร นายวิเชียร สมวงศ์ ๖.จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล ๗.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร ๘.จังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ ๙.จังหวัดสกลนคร นายชูพงค์ คำจวง ๑๐.จังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี ๑๑.จังหวัดนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ ๑๒.มุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ ๑๓.จังหวัดเลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ ๑๔.จังหวัดมหาสารคาม  นางคมคาย อุดรพิมพ์ และ ๑๕.จังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๑ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

978 1404