13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

January 16,2021

‘เทศบาล’ทำถนน ๓.๘ ล. เทปูนทับหัวดับเพลิง โซเชียลรุมจวกต้องแก้ไข

เทศบาลนครฯ ปรับปรุงพื้นผิวถนนเดชอุดมซอย ๑๔ หัวดับเพลิงโผล่จากพื้นเรี่ยดิน โซเชียลกระหน่ำ ไม่ถึง ๑ วัน ต้องรื้อออก

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๔๐ น. “โคราชคนอีสาน” ลงพื้นที่ถนนเดชอุดม ซอย ๑๔ ชุมชนเดชอุดมพัฒนา จังหวัดนครราขสีมา พบหัวดับเพลิงจำนวน ๓ แห่ง มีสภาพโผล่ขึ้นมาจากผิวถนนเล็กน้อย และขวางเส้นทางจราจร เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย ๑๔ โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่ง “โคราชคนอีสาน” เกรงว่าหัวดับเพลิงดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา จึงบันทึกภาพและนำมาโพสต์ลงแฟนเพจ “Koratdaily” พร้อมระบุข้อความว่า “คิดอย่างไรกันกับภาพเหล่านี้ #สวยดี พิกัด เดชอุดมซอย ๑๔ โคราช” เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีการแสดงความคิดเห็นและส่งต่อเป็นจำนวนมาก สำนักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา จึงส่งทีมช่างประปาเข้ามาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ พร้อมกับนำอุปกรณ์และรถแบ็คโฮ เข้ามาเร่งรื้อถอนหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเก่าทั้ง ๓ หัวที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ออกจากผิวถนน และเทปูนปิดทับจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเก่าทั้งหมด

จากการตรวจสอบโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนดังกล่าว พบว่า เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศฉบับที่ ๓๒๕ (ปี ๒๕๖๓) ประกาศเทศบาลนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อเมนประปาควบคู่กับการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียดว่า ตามที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างวางท่อเมนประปาควบคู่กับการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย ๑๔ โดยวิธีคัดเลือกนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรไพบูลย์ (๒๕๔๐) (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง

ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพบูลย์ (๒๕๔๐) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๐ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีหุ้นส่วน ๒ คน ได้แก่ นายชัยยันต์ ห้องทองคำ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ลงหุ้นด้วยเงินสด จำนวน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท และนายบุญส่ง เสริมใหม่ ลงหุ้นด้วยเงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียนคือการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๒ วันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

28 1,514