13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

January 16,2021

‘โคราช’เร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงลึก ย้ำยิ่งพบมากยิ่งป้องกันได้มาก

โคราชยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง หลังพบผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพิ่มอีก ๑ ราย ยอดสะสม ๑๐ ราย สสจ. ทำงานหนัก เร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงลึก ยิ่งพบมากยิ่งป้องกันได้มาก เล็ง ๓ สถานที่ ตั้ง รพ.สนาม พร้อมประกาศและให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน

สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยเป็นระลอกใหม่ และเริ่มแพร่ระบาดไปในหลายจังหวัด ทำให้เริ่มมีมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ นั้น

ต่อมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการแถลงข่าวสถานการณ์การป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-๑๙ วันเว้นวัน ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ สะสม ๑๐ ราย ได้แก่ รายที่ ๑ ชายไทย อายุ ๕๗ ปี ภูมิลำเนาอำเภอพิมาย อาชีพค้าขายอาหารทะเล รายที่ ๒ หญิงไทย อายุ ๔๗ ปี ภูมิลำเนาอำเภอสีคิ้ว อาชีพค้าขายอาหารทะเล รายที่ ๓ ชายไทย อายุ ๔๓ ปี ภูมิลำเนาอำเภอบัวใหญ่ อาชีพรับราชการ อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ รายที่ ๔ ชายไทย อายุ ๒๔ ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมือง อาชีพนักศึกษา/ค้าขายอาหารทะเล รายที่ ๕ ชายไทย อายุ ๕๒ ปี ภูมิลำเนาอำเภอบัวใหญ่ อาชีพรับราชการ อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ (เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ ๓) รายที่ ๖ หญิงไทย อายุ ๔๖ ปี ภูมิลำเนาอำเภอบัวใหญ่ อาชีพรับราชการ อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ (เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ ๓) รายที่ ๗ ราย ชายไทย อายุ ๕๕ ปี ภูมิลำเนาจังหวัดตราด อาชีพขับรถรับ-ส่งอาหารทะเล รายที่ ๘ ชายไทย อายุ ๕๙ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ ภูมิลำเนา ต.จอหอ อ.เมือง มีประวัติเดินทางไปยัง จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร และสังสรรค์กับญาติที่มีภูมิลำเนาใน จ.สมุทรสาคร และ รายที่ ๙ หญิงไทย อายุ ๕๕ ปี อาชีพข้าราชการ (เป็นภรรยาของผู้ป่วยรายที่ ๘)

ล่าสุดวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.) นครราชสีมา นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยแถลงว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑ ราย ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๑๐ ราย กำลังรักษา ๓ ราย รักษาหายแล้ว ๗ ราย กักตัวต่อที่ รพ.พิมาย ๑ ราย (รายที่ ๑), รพ.สีคิ้ว ๑ ราย (รายที่ ๒), รพ.บัวใหญ่ ๓ ราย (รายที่ ๓, ๕ และ ๖), รพ.เทพรัตน์ ๑ ราย (รายที่ ๔) และส่งกลับภูมิลำเนา จ.ตราด ๑ ราย (รายที่ ๗) ดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน ๒๗,๓๓๘ ราย คัดกรองใหม่ ๑,๘๐๓ ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนรายใหม่ ๒๑๙ ราย สะสม ๕,๑๐๐ ราย รอผล ๑๗๙ ราย ไม่พบเชื้อ ๔,๙๑๔ ราย เฝ้าระวังการ/ค้นหาเชิงรุกรายใหม่ ๐ ราย สะสม ๑,๓๑๑ ราย รอผล ๐ ราย ไม่พบเชื้อ ๑,๓๐๙ ราย ผู้เดินทางมาจาก ๒๘ จังหวัด (ควบคุมสูงสุด) รายใหม่ ๕๖ ราย สะสม ๒,๘๐๓ ราย เฝ้าระวัง ๑,๗๓๐ ราย พ้นระยะ ๑,๐๗๓ ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต

นพ.ชาญชัย บุญอยู่ แถลงว่า “พบผู้ป่วยเพิ่มอีก ๑ ราย หญิงไทย อายุ ๓๗ ปี อาชีพแม่บ้าน มีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดระยอง มาพักอาศัยอยู่ที่คุ้มป่าสัก หมู่บ้านปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๒๑ ราย แบ่งเป็นญาติที่โคราช ๑๖ ราย ผลตรวจออกมาเป็นลบ ๑๕ ราย รอผล ๑ ราย และญาติที่ จ.ระยอง ๕ ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ๑๖ ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ สสจ.ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการกักตัวผู้ และให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้ว ” 

นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร กล่าวว่า “ที่ รพ.มหาราชฯ รับผู้ป่วยเข้ามา ๙ ราย ขณะนี้รักษาอยู่ ๒ ราย อีก ๑ ราย คาดว่ารักษาอยู่ที่ อ.ปากช่อง ผู้ป่วย ๒ รายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ อีก ๑ รายที่ อ.ปากช่องได้รับรายงานว่า มีอาการที่ไม่หนัก สำหรับ ๗ รายที่รักษาหายแล้ว และได้ส่งกลับภูมิลำเนาทั้งหมด”

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า “มาตรการสาธารณสุข สำหรับสถานบันเทิงในบางพื้นที่อาจจะปิดตรงเวลา แต่ปล่อยให้ประชาชนไปรวมตัวกันโดยไม่มีมาตรการ ในส่วนนี้ต้องขอให้แจ้งกันเข้ามา ช่วงนี้เราต้องเข้มข้นกันเพราะมีติดเพิ่มอีก ๑ ราย แต่ถ้าเราเข้มแข็งก็จะคุมอยู่ และจะไม่ติดเพิ่มในพื้นที่เราเป็นอันขาด ผมติดตามทุกเช้าว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ต้องฝากเตือนไปถึงผู้ประกอบการด้วย การตรวจประเมินตลาดได้รับข้อร้องเรียน ตอนนั้นที่ผมบอกไปคือ ‘ตลาดไชยณรงค์’ ว่ามาตรการไม่เข้มข้น ต้องขอบคุณส่วนท้องถิ่น เราได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจทุกตลาด ถ้าประชาชนช่วยกันเข้มข้นทุกมาตรการอย่างนี้ แม้ว่าจะมีการติดเชื้อเป็นรายที่ ๑๐ ผมจะบอกว่าเมื่อดูทุกรายที่ผ่านมามีที่มาที่ไป มาจาก จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง แล้วติด ปรากฎว่าโชคดีที่คนในพื้นที่เราสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง กักตัวจริงจัง ก็ไม่ติดคนในพื้นที่ เราก็อยู่ในเฟส ๑ ของเราต่อ”

เจ้าหน้าที่ สสจ. กล่าวว่า “สำหรับการตั้ง รพ.สนาม จังหวัดได้เสนอรายชื่อ รพ.สนามไว้แล้ว ๒ แห่ง คือหอประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา และกองร้อยอาสารักษาดินแดน วันนี้จะเป็นการเสนอรายชื่อแห่งที่ ๓ คือค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง” 

นางนัยนา ตันเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ กล่าวว่า “ยินดีสนับสนุนอนุญาตให้ใช้ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยางได้ มีอาคาร ๑๖ หลัง จุได้หลังละ ๑๕ คน หลังจากเข้าไปดูพื้นที่คาดว่า น่าจะจุได้อาคารละ ๖ คน รวมแล้วประมาณ ๙๖ คน ในเบื้องต้น มีสถานที่ให้เป็นห้องโล่ง ส่วนเครื่องนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่มี” 

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวเสริมว่า “ทั้ง ๓ สถานที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ประชาชนเข้าใจ ผมคิดว่าหอประชุมอำเภอเมืองยังไม่พร้อมที่สุด เพราะห้องน้ำไม่มี ไฟฟ้าไม่พร้อม อาจจะต้องตัดออกไป ใช้พื้นที่กองร้อย อส.และค่ายลูกเสืออ่างห้วยยางจะดีกว่า ให้ประกาศและเขียนป้ายใหญ่ๆ ว่า รพ.สนามโควิด-๑๙ นครราชสีมา ไปติดที่กองร้อย อส.และค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง เพื่อเป็นการให้ประชนได้เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจจะได้ส่งทีมเข้าไปทำความเข้าใจ เมื่อถึงเวลาต้องใช้จะได้ไม่เกิดปัญหา และให้ดูเพิ่มอีก ๑ ที่ คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรการศึกษา เขต ๓” 

นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ให้สัมภาษณ์กับ ‘โคราชคนอีสาน’  ถึงประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง หากเลี่ยงได้ ไม่ควรเข้าไปในชุมชนหรือพื้นที่แออัด ช่วงนี้ควรพักอยู่บ้าน แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง รวมทั้งให้รีบทำกิจกรรมให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยง สำหรับด้านสังคม ควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา คอยติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นหรือพื้นที่ที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ ๒๘ จังหวัดควบคุมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดตาก, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สมุทรปราการ, จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง, ชุมพร, ระนอง, และกรุงเทพมหานคร หากพบเห็นให้รีบแจ้ง อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อจะได้ทำการกักตัวและดูแลไม่ให้ไประบาดภายในชุมชน

ต่อข้อคำถามที่ว่า “โคราชเป็นเมืองหน้าด่าน มีโอกาสที่จะยกระดับหรือพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือไม่” นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ตอบว่า “ปัจจุบันโคราชมีผู้ป่วยสะสม ๑๐ ราย ขึ้นอยู่กับการเฝ้าระวังและตรวจสอบ ซึ่งมีโอกาสพบอีก เมื่อพบก็ต้องรีบค้นหาให้เจอ ทำงานในเชิงรุกอย่างจริงจัง แต่ถ้าไม่ค้นหาและหาไม่เจอ ผู้ป่วยรายนั้นอาจจะเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว กลายเป็น Super Spreader ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังทำงานในเชิงรุก พยายามหากลุ่มเสี่ยงให้ได้มากที่สุด จะเห็นว่าผู้ป่วย ๑ ราย จะพบผู้สัมผัสเสี่ยงกว่า ๑๐๐ ราย ไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ จะต้องค้นหาให้พบทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยก็ต้องนำมารักษา ควบคุมไม่ให้ไปแพร่ระบาดต่อ นอกจากนี้ จะเห็นว่ามาตรการยังไม่ได้ห้ามประชาชนเดินทาง จึงทำให้มีประชาชนส่วนหนึ่งยังเดินทางเข้าออกโคราช ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่า กลุ่มเหล่านี้จะนำเชื้อมาหรือไม่ ดังนั้น โอกาสในการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ยังมีอยู่ ในวงการแพทย์นั้น การพบเจอผู้ติดเชื้อถือเป็นเรื่องที่ดี คล้ายกับการจับผู้ร้ายได้ แต่ผู้ร้ายของเราหมายถึงผู้ป่วย เพื่อไม่ให้เขาไปแพร่ระบาดต่อให้ผู้อื่น ซึ่งการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีของแพทย์ ยิ่งพบมากก็ยิ่งป้องกันได้มาก

ต่อข้อถามที่ว่า “จะทราบได้อย่างไรว่าสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ” นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ตอบว่า “ส่วนผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งประชาชนก็อาจจะไม่ทราบ อาจจะเป็นคนใกล้ชิด และคนที่ไม่แสดงอาการนี้ ก็ยากต่อการสืบสวนโรคว่า ไปติดเชื้อมาจากแหล่งใด และนำไปแพร่ระบาดต่อให้ผู้ใดบ้าง ดังนั้น การป้องกันตัวเราเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าเป็นไปได้ควรจะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อครอบครัว แต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปในที่ชุมชน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือก่อนมาสัมผัสใบหน้า รวมทั้งเมื่อกลับเข้าบ้าน ถ้าเป็นไปได้ควรจะรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด เพราะเชื้อสามารถติดตามร่างกายได้เช่นกัน” 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๒ วันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

12 1,507