19thJune

19thJune

19thJune

 

January 16,2021

‘จีน-ญี่ปุ่น-เขมร’สนใจโคราช เล็งลงทุนโครงการบิ๊กเบิ้มเตรียมเปิดสายการบินรองรับ

ต่างชาติแห่สนใจโคราช ‘จีน’ เล็งสร้างศูนย์วัฒนธรรมสิบสองปันนา ใช้พื้นที่กว่า ๑๐ ไร่ ‘ญี่ปุ่น’ สร้างบ้านพักคนชราครบวงจร และ ‘กัมพูชา’ เห็นศักยภาพ “ศูนย์กลางทางการแพทย์” เสนอนำผู้ป่วยมารักษา พร้อมเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว เตรียม “สายการบินใหม่” รองรับ

 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นประธานการประชุมคณะความร่วมมือสนับสนุน และส่งเสริมการบินการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน เที่ยวบินแบบไม่ประจำ-เช่าเหมาลำ (Charter Flight) ทางระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ท่าอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเสกสรรค์ ขวัญวงค์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น (อดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา) นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และตัวแทนจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน กัมพูชา และญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ “โคราชคนอีสาน” ติดต่อสัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดในการประชุมดังกล่าว ซึ่งเปิดเผยว่า “ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนของประเทศกัมพูชา จีน และญี่ปุ่น มาร่วมประชุม ซึ่งประเทศจีน ต้องการที่จะเข้ามาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์วัฒนธรรมที่โคราช โดยต้องการหาพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ส่วนประเทศญี่ปุ่นมาพูดคุยเรื่องการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ โดยต้องการมาร่วมสร้างบ้านพักผู้สูงอายุในโคราช เพื่อจัดเป็นบ้านพักรับรองในระยะยาว ซึ่งในการก่อสร้างนี้ จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ทั้งโรงพยาบาล ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ำ อยู่ในพื้นที่นั้น ด้านประเทศกัมพูชา มาพูดคุยเรื่องสายการบิน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กัมพูชาบินมาโคราช หรืออาจจะมีเส้นทางเชื่อมโยงไปเมืองอื่นๆ เช่น สิบสองปันนา และเวียดนาม รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น กระบี่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย และเรื่องสุดท้าย ที่ประชุมมีการพูดถึงการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโคราช โดยกัมพูชาสนใจที่จะนำผู้ป่วยเข้ามารักษาที่โคราช ซึ่งอาจจะทำให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ด้วย เนื่องจากการเดินทางมารักษานั้น จะต้องมีญาติผู้ป่วยมาด้วย การท่องเที่ยวก็จะคึกคักมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาหลักที่หารือกันในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓”

“ในเรื่องของสายการบิน กัมพูชาจะเข้ามาหารืออีกครั้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากช่วงนี้มีปัญหาเรื่องโควิด-๑๙ ระบาดในประเทศไทย แต่ถ้าหลังการระบาดเบาบางลงก็จะมาคุยกันว่า ในเรื่องสายการบินสามารถเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากคนโคราชมีความต้องการสายการบินมาก และท่าอากาศยานนครราชสีมา ก็ถือเป็นสนามบินนานาชาติ มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพและพื้นที่ มีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร ซึ่งเรื่องสายการบินเป็นเรื่องที่ผมเคยรับผิดชอบในขณะดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นับเป็นเรื่องเดียวกัน แต่การพูดคุยครั้งนี้ เป็นการพูดคุยกับคนละบริษัท ซึ่งบริษัทสายการบินที่พูดคุยครั้งก่อน ทางผู้บริหารเขาไม่เห็นด้วย แต่ครั้งนี้ได้พูดคุยกับผู้ช่วยทูต ซึ่งเป็นทหาร ไม่ใช่บริษัทสายการบินอย่างครั้งที่แล้ว ส่วนการทำรายละเอียดเส้นทางการบินหรือการคัดเลือกว่าจะนำสายการบินบริษัทใดนั้น ที่ประชุมมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผมไม่ได้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่แล้ว ดังนั้นหอการค้าฯ จะต้องทำข้อมูลว่า มีคนสนใจจะบินในแต่ละเส้นทางกี่คน นอกจากนี้เห็นว่า ทางกัมพูชามีเครื่องบินขนาดเล็กตั้งแต่ ๑๐ ที่นั่ง ซึ่งผมก็ย้ำไปว่า ขอให้บินได้ก็พอ รวมทั้งให้มีสายการบินเกิดขึ้นก่อน เพราะถ้ามีสายการบินภายในปี ๒๕๖๕ พร้อมกับเปิดมอเตอร์เวย์ ก็จะส่งผลให้การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น”

นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง เผยอีกว่า “สำหรับการประชุมครั้งนี้ อาจจะสงสัยว่า ผมมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ซึ่งผมมาร่วมเนื่องจากเคยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสายการบินในโคราช แม้ว่าขณะนี้จะไม่ได้ทำงานในพื้นที่โคราชแล้ว แต่ก็ต้องการที่จะทำเพื่อส่วนรวม ทำเพื่อประเทศชาติ ซึ่งผมมาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางทีมที่สนใจจะตั้งสายการบิน รวมทั้งการพูดคุยกับประเทศจีน ผมก็เคยไปฝึกมวยที่สิบสองปันนา พอจะช่วยพูดคุยกับเขาได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น แต่ก็สามารถประสานงานกับทุกจังหวัดในอีสานได้ โดยเฉพาะเรื่องสายการบินในโคราช ผมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่”

ด้านนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ในการประชุมนั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ แต่เป็นการหารือระหว่างโคราชกับชาวต่างชาติ ประกอบด้วย ประเทศจีน ญี่ปุ่น และกัมพูชา ซึ่งญี่ปุ่นสนใจที่จะมาสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพราะมีผู้สูงอายุจำนวนมาก จึงต้องการเข้ามาให้โคราชช่วยดูแล เนื่องจากโคราชมีศักยภาพมากในด้านการแพทย์ รวมทั้งกัมพูชาก็สนใจจุดแข็งตรงนี้ด้วย โดยปกติแล้วชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งที่มีฐานะดี จะเข้ามารับการรักษาในกรุงเทพฯ ซึ่งเมื่อไปกรุงเทพฯ ก็พบว่า มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนเขา ใช้ชีวิตลำบาก และไปไหนมาไหนยาก จึงเห็นว่าโคราชคือเมืองที่เหมาสม ทั้งด้านการแพทย์ที่เข้มแข็ง และมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับกัมพูชา สามารถเดินทางไปที่อื่นๆ อย่างสะดวกสบาย และอาหารการกินก็คล้ายกันด้วย นอกจากนี้ กัมพูชายังได้หารือเรื่องสายการบินอีกด้วย ในส่วนของประเทศจีนนั้น ต้องการเข้ามาเชื่อมโยงด้านการค้า เนื่องจากก่อนหน้านี้เรามีการลงนามเป็นบ้านพี่เมืองน้องไปแล้ว เขาก็ต้องการมาทำการค้าขายด้วย พร้อมกับมีการหารือเรื่องความสนใจในการก่อสร้างต่างๆ ด้วย”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๒ วันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

30 1,573