26thMay

26thMay

26thMay

 

March 04,2021

โคราชชาติพัฒนาเดินสายหาเสียง ดันโคราชเมืองหลวงของอีสาน

“โคราชชาติพัฒนา” หาเสียงชุมชนหนองบัวรอง ชูนโยบาย “โคราชเมืองหลวงของอีสาน” มั่นใจพัฒนาโคราชให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ชี้ยังจับมือประสานมิตรอย่างเหนียวแน่น “ประเสริฐ บุญชัยสุข” ชี้มีความตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาโคราชสู่เมืองแห่งความสุข

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่วัดหนองบัวรอง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นำนายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หมายเลข ๒ และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (ส.ท.) เขต ๑ ทีมโคราชาติพัฒนา ประกอบด้วย หมายเลข ๗ นายอุทัย มิ่งขวัญ หมายเลข ๘ นายตะวัน ชาญนุกูล หมายเลข ๙ นางสาวมสารัศม์ อื้อศรีวงศ์ หมายเลข ๑๐ นางสาววชิราภรณ์ รัตนพงษ์วณิช หมายเลข ๑๑ นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงษ์เชฎ และหมายเลข ๑๒ นายมติ อังศุพันธุ์ จัดกิจกรรมปราศรัยหาเสียง โดยมีประชาชนในพื้นที่ชุมชนหนองบัวรองร่วมรับฟังกว่า ๕๐ คน

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล กล่าวว่า “ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คือ วันเลือกตั้งเทศบาลฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะทุกคนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเทศบาลนครฯ ถือว่า เป็นการเปิดประวัติหน้าใหม่ก็ได้ ดังนั้น การเลือกนายกเทศมนตรีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากได้คนที่มือไม่ถึง ไร้ความสามารถ เทศบาลก็จะไม่เจริญ แต่ในทางตรงกันข้าม หากเราได้คนที่มีความสามารถเข้ามาบริหาร ก็จะทำให้เทศบาลเติบโตไปอย่างก้าวกระโดด เมื่อลองมองย้อนไปในอดีตตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ท่านสร้างโคราชให้เป็นเมืองหน้าด่าน เป็นเมืองที่สำคัญของประเทศ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการก่อสร้างเส้นคมนาคมเชื่อมต่อมากมายและยังเป็นเส้นทางสายหลักของภาคอีสาน คือ รถไฟสายแรกของประเทศ ซึ่งนำความเจริญมาสู่โคราชเรื่อยมา กระทั่งมีถนนมิตรภาพ ทำให้โคราชกลายเป็นประตูสู่อีสาน จากนั้นในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้างสะพานเชื่อมไทย-ลาว ทำให้อีสานเป็นประตูสู่อินโดจีน โดยปัจจุบันโคราชกำลังจะมีมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง สิ่งเหล่านี้คือตัวยืนยันว่า โคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอีสาน นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจะหลั่งไหลเข้ามาในโคราช แต่เราเตรียมพร้อมรับความเจริญนี้หรือยัง”

“กลุ่มโคราชชาติพัฒนาจึงต้องการจะอาสาเข้ามาพัฒนาเทศบาลฯ ซึ่งเราเคยทำมาแล้วในยุคอาจารย์เชิด (รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย อดีตนายกเทศมนตรี) เทศบาลมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการปรับปรุงสวนรักษ์และพื้นที่รอบคูเมือง จากนั้นก็ถึงสมัยของนายสุรวุฒิ เชิดชัย และทีมประสานมิตร ก็เข้ามาบริหารต่อ เราก็จับมือกับนายสุรวุฒิ โดยให้เป็นนายกเทศมนตรี เราร่วมกันพัฒนาต่อยอดจากยุคอาจารย์เชิด แต่ในครั้งนี้เรายังจับมือกับกลุ่มประสานมิตรเช่นเดิม แต่เนื่องจากนายสุรวุฒิถอนตัว พรรคชาติพัฒนาจึงมีโอกาสขออาสาตัวเข้ามาบริหารและพัฒนาบ้านเมือง จะพัฒนาโคราชให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข อาสามาเป็นหัวหน้าทีม และมีกลุ่มประสานมิตรมาร่วมด้วย ซึ่งเราจับมือกันอย่างเหนียวแน่น และส่ง ส.ท.ครบทีมทั้ง ๔ เขต หมายเลข ๗ ถึง ๑๒” นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าว

นายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัครนายกเทศมนตรีฯ เบอร์ ๒ ปราศรัยว่า โคราชควรจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองหลวงของอีสาน โดยจะพัฒนาผ่านนโยบาย ๕ ข้อ ดังนี้ ๑.เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาเมืองให้สวยงาม มีต้นไม้สีเขียวให้เป็นปอดของเมือง อนุรักษ์และปรับปรุงคูเมืองให้เป็นที่พักผ่อนของคนเมือง ควบคุมคุณภาพอากาศให้ปลอดภัย แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองอย่างถาวร แก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยเร่งรัดการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ประชาชนจะได้เดินทางสะดวกสบายมากขึ้น แน่นอนว่าจะต้องจำกัดราคาโดยสารด้วย ให้ประหยัดและเข้าถึงได้ทุกคน ๒.เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของอีสาน ในอดีตโคราชเป็นเมืองแรกที่มีเส้นทางรถไฟ มีการคมนาคมที่ก้าวหน้า ซึ่งจริงๆ แล้วหลายจังหวัดในประเทศก็พยายามทำรถไฟฟ้าอยู่ แต่ยังไม่มีจังหวัดไหนทำได้ โคราชก็เช่นกัน ยังไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่ ยังมีหลายปัญหาให้แก้ไข แต่ถ้าผมเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีฯ จะเร่งผลักดันให้เกิดรถไฟฟ้าอย่างเร็วที่สุด ประชาชนจะได้ใช้งาน  และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสะดวกสบายมากขึ้น ที่สำคัญจะช่วยพัฒนาให้โคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสานอีกด้วย

๓.เมืองท่องเที่ยว สร้างตลาดเฉพาะ (Niche Market) จะมีการส่งเสริมโคราชให้เป็น MICE City ส่งเสริมโครงการโคราชจีโอพาร์ค ส่งเสริม Street Food-Night Market ๔.เมืองกีฬา ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของโคราช สนับสนุนส่งเสริมทีมสโมสรกีฬาต่างๆ ของโคราช ฟื้นฟูศิลปะมวยไทยโคราชให้กลับมายิ่งใหญ่ ส่งเสริมให้เป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬาระดับประเทศ และ ๕.เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งหลายเมืองก็ต้องการเป็น โดยโคราชจะต้องพัฒนาการขนส่งและเคลื่อนย้าย พัฒนาชุมชน พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ สร้างอาคารสีเขียวที่สามารถประหยัดพลังงานได้ และนำระบบบริหารจัดการที่ดีมาใช้

“นอกจากนี้ผมยังเป็นห่วงสุขภาพของประชาชน จะทำอย่างไรให้ทุกนเข้าถึงการรักษาที่แท้จริง ชาวบ้านไปรักษาฟันหรือโรคทั่วไปที่ศูนย์แพทย์ได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เราจะพยายามทำ สร้างศูนย์แพทย์และศูนย์รักษาความปลอดภัยให้อยู่ใกล้ชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมา คือ เมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี หากทุกคนเห็นว่าทีมโคราชชาติพัฒนาสามารถทำนโยบายได้อย่างที่พูด ขอให้เลือกพวกเรา เพราะทุกคนมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสะสมมานาน ตั้งใจที่จะพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองหลวงแห่งอีสานอย่างแท้จริง” นายประเสริฐ กล่าวท้ายสุด

 


11 1,474