19thJune

19thJune

19thJune

 

March 13,2021

อุบลฯเล็งเปิดด่านแห่งใหม่ รองรับการค้ากับลาวใต้

ขานรับมติ ครม. เตรียมเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล รับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๖ หนุนการค้าไทย ลาว เวียดนาม

 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมหารือเตรียมเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ครม.มีมติออกมาเมื่อวันที่ ๒ มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความมั่นคง สาธารณสุข พาณิชย์จังหวัด และภาคเอกชน ได้ร่วมพิจารณาพื้นที่ดำเนินการไว้ ๒ จุด คือ ด่านถาวรบ้านปากแซงที่มีอยู่แล้ว แต่พื้นที่ดังกล่าว มีลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่ง มีโขดหิน และเนินทรายจำนวนมาก จึงได้เตรียมพื้นที่สำรองเพิ่มขึ้นอีก ๑ จุด คือ ท่าแพขนานยนต์ของผู้ประกอบการเอกชนบ้านนาหินโหง่น ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล โดยตรงจุดนี้ เปิดดำเนินการมาก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ซึ่งมีความพร้อมกว่าจุดแรก และการเปิดด่านแห่งใหม่ตรงจุดนี้ จะต้องมีการควบคุมดูแลสินค้าที่เข้าออก รวมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าดูแลตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี จะได้นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด พร้อมทำรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย และเจรจาร่วมกับเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขับเคลื่อนการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาลต่อไป

สำหรับจุดที่กำหนดให้เปิดเป็นด่านถาวรแห่งใหม่นี้ รัฐบาลไทยและลาว มีความเห็นสร้างสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๖ อำเภอนาตาลไปเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน โดยคาดจะเริ่มมีการลงมือก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงในปี ๒๕๖๖ แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี เพื่อยกระดับการค้าขายไทยและลาว รวมทั้งยังเป็นทางส่งสินค้าผ่านประเทศลาว ไปที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยระยะทางเพียง ๑๓๗ กม. ซึ่งทำให้ทั้ง ๒ ประเทศได้ประโยชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความมั่นคง

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๐ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

 


38 1,515