12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

April 03,2021

เลือก‘วันชัย’นั่งประธานหออุดรฯ “สานต่อและพัฒนา”ให้ดียิ่งขึ้น

“เสี่ยปิง” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีหลายสมัย ล่าสุดถึงยุคเปลี่ยน เมื่อเสี่ยปิงมีภารกิจใหญ่ในระดับประเทศและต้องคุมภาคอีสาน เลือก “วันชัย อนุตรชัชวาลย์” นั่งประธานคนใหม่ กับนโยบาย “สานต่อและพัฒนา”

 

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย (เสี่ยปิง) รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๙ เป็นครั้งแรกภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผ่านมา มีคณะกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม วาระที่สำคัญคือ การเลือกประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คนใหม่ สมัยที่ ๑๙ ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยที่ประชุมให้นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง ผู้อาวุโส เป็นประธานในการคัดเลือก ซึ่งที่ประชุมได้เสนอ นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๘ คนเดียวไร้คู่แข่งขัน ซึ่งก็มีมติเป็นเอกฉันท์ ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๙ ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีคนใหม่ สมัยที่ ๑๙ กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนตนเป็นผู้นำทีม ในสมัยที่ ๑๙ ก็หวังว่าทุกคนคงจะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ก็ไม่มีอะไรมากในอดีตที่ประธานหอการค้าทุกคนทำมา ส่วนใหญ่ทุกคนทำมาดีแล้ว โปรเจ็กต์หรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ดีอยู่แล้ว ในสมัยที่ก็คือว่า จะสานต่อโครงการ วิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลที่ดียิ่งขึ้น นำมาพัฒนา เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง “เหมือนเดิม สานต่อและพัฒนา” ให้ดียิ่งขึ้น นี่คือนโยบายการบริหารงานหอการค้าฯ

พร้อมกันนั้น ได้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ประกอบด้วย นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายสรายุทธ์ คงประสานกาล เลขาธิการ, นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ เหรัญญิก, นายภานุพงษ์ โล่ห์สีทอง นายทะเบียน, นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ ปฏิคม และนายปิติ ธรณนิธิกุล ประชาสัมพันธ์หอการค้า ส่วนรองประธานฯ และตำแหน่งอื่นๆ จะมีการเลือกในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เคยเป็นผู้อำนวยการธนาคารทิสโก้ สาขาอุดรธานี และบริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจ วนาการ์เด้น ดีไซน์ จำหน่ายต้นไม้ตกแต่งประดับและจัดสวน

สำหรับนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย หรือ “เสี่ยปิง” ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีมาหลายสมัยนั้น ในสมัยนี้ภายใต้การนำของนายสั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยนั้น นายสวาทได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย หรือประธานหอการค้าฯ ภาคอีสาน

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๓ วันพุธที่ ๓๑ เดือนมีนาคม - วันอังคารที่ ๖ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

35 1,519