12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

April 08,2021

จำคุก ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย พร้อมผู้บริหาร ศธ. และกรรมการสถานศึกษา ยกเข่ง

จำคุก ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย พร้อมผู้บริหาร ศธ. และกรรมการสถานศึกษา เซ่นการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  จ.ขอนแก่น ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์คดีที่สำคัญ หลังจากที่ศาลฯ ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่ 7 เม.ย.เวลา 09.30 น. ในคดีหมายเลขดำที่ อท.5./2562 คดีหมายเลขแดงที่ 24/2563 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี โจทก์ กับนายกิตติ บุญเชิด จำเลยกับพวก รวม 11 คน จำเลยปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สพม.25 ขอนแก่น โดยมิชอบ กรณีโจทก์ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558 คดีนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 พิพากษา ลงโทษจำคุก 5 ปี นายกิตติ บุญเชิดพิพากษาจำคุก 3 ปี ,นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ,นายวีระเตช ซาดา ,นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ,นายสุรินทร์ หล้าหา, นายลิขิต เพชรผล ,ว่าที่เรือยากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์, พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม และนายมาโนช ฝั้นฉิม และพิพากษาจำคุก 2 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา นายภูวดล หมื่นสีพรหม นายสุนันท์ คำจันทร์ และนายสมเกียรติ ศรีโนนชัย พิพากษายกพ้องนายยุทธศาสตร์ กงเพชร

ต่อมาจำเลยได้อุทธรณ์คำพิพากษา และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 7เม.ย. 2564 ดังนี้ จำคุก 1 ปี 6 เดือน นายกิตติ บุญเชิด ,นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, นายวีระเดช ชาตา ,นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ,นายสุรินทร์ หล้าหา ,นายลิขิต เพชรผล ,ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์และ พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม และ จำคุก 1 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ,นายภูวดล หมื่นสีพรหม ,นายสุนันท์ คำจันทร์,นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย และนายมาโนช ฝั้นฉิม โดยไม่รอลงอาญา

ทั้งนี้ คดีนี้ถือเป็นคดีที่กระทบกระเทือนวงการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจําเลยแต่ละคนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น มีทั้งอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คือนายวีระเดช ซาตา และนางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ส่วนนายกิตติ บุญเชิด จําเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นชาวอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ศาลพิพากษาให้จําคุกถึง ๖ ปี เนื่องจากขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕) โดยต่อมาเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา ในขณะที่นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งเป็นที่มาของคดีนี้ ศาลพิพากษายกฟ้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคนปัจจุบัน ในขณะที่นายบัลลังก์ อรรณนพพร ปัจจุบันเป็น ส.ส.ขอนแก่น เขต ๑๐ พรรคเพื่อไทย ซึ่งต้องดูต่อไปว่า กกต.จะพิจารณาอย่างไร โดยเฉพาะคำพิพากษาดังกล่าวจะมีผลต่อประเด็นคุณสมบัติต่อการเป็น ส.ส.หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้ง ๑๓ คนได้ยื่นขอประกันตัว และมีรายงานว่า จําเลยทั้ง ๑๓ เตรียมยื่นอุทธรณ์แล้ว

สำหรับคดีนี้ เริ่มจากนายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น โดยนายมีศิลป์ ชินภักดี บรรยายในคำฟ้องว่า ตนเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี ได้ส่งคำร้องขอย้ายเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จำเลยทั้ง ๑๔ คนได้ร่วมกันกระทำผิดต่อกฎหมายในข้อหาหรือฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลปกครองขอนแก่น อ่านคำพิพากษาคดีหมายดํา ที่ บ.๑๙/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๒๔๒/๒๕๖๑ ระหว่างนายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ผู้ฟ้องคดี กับศึกษา ธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๕ เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลได้พิพากษาว่า การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พิจารณาเห็นชอบการย้ายและแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีองค์ประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ที่ ๕๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ตามมติในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่เห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีตามคําขอของผู้ฟ้องคดี

จากนั้นในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ได้มีคำสั่งถึงกรณีการแต่งตั้งผู้อำนวยการขอนแก่นวิทยายน มีความไม่ชอบ ตามคำร้องของนายมีศิลป์ ชินภักดี ว่ามีมูล จึงให้ประทับรับฟ้องคดีหมายเลขดำที่  อท. ๕๑/๒๕๖๒ ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม โจทก์ กับนายกิตติ บุญเชิด  จำเลยที่ ๑ และพวกรวม  ๑๔ คน กระทั่งมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ลงโทษจำคุกจำเลย ๑๓ คนดังกล่าว


37 1,626