26thMay

26thMay

26thMay

 

April 30,2021

โคราชยังติดเชื้อไม่หยุด กฎต้องเข้มกว่า‘ศบค.’ คลัสเตอร์ใหญ่เริ่มสงบ

โคราชผู้ติดเชื้อพุ่ง ๕๒๘ ราย “ผู้ว่าฯวิเชียร” ออกมาตรการเข้มข้นกว่า ศบค. ห้ามรวมกลุ่มเกิน ๒๐ คน ไม่สวมหน้ากากปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ปกปิดไทม์ไลน์ไม่รายงานตัว ทั้งจำทั้งปรับ ปิด ๒๕ สถานที่เสี่ยง ด้าน สสจ.เผยคลัสเตอร์ใหญ่เริ่มสงบ แต่ “วังน้ำเขียว” เริ่มแตกเละ สองวันพบ ๑๐ ราย เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ต้องปิดหมู่บ้าน 

ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดจากกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมานั้น

รถชีวนิรภัยพระราชทาน

สำหรับความคืบหน้า เริ่มจากวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๕ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๓๕๓ ราย รักษาหายสะสม ๑๕ ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๓๓๘ ราย เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยแพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย เปิดเผยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ คัน ให้จังหวัดนครราชสีมา โดยจะมาติดตั้งระบบไว้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวันพรุ่งนี้ (๒๓ เมษายน ๒๕๖๔) จะเปิดให้ประชาชนตรวจเชื้อโควิด-๑๙ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. สำหรับรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วน สามารถตรวจได้วันละ ๑,๕๐๐ ราย ใช้เวลาในการรอผลตรวจ ๓ ชั่วโมง ซึ่งรถตรวจเหล่านี้จะให้บริการที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณหน้าศาลากลางและพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง เช่น อำเภอด่านขุนทด อำเภอประทาย และอำเภอปากช่อง”

การประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากกองบิน ๑ รายงานสถานการณ์ในกองบิน ๑ ว่า “กองบิน ๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑ ราย เป็นข้าราชการที่สัมผัสกับผู้ป่วยเสี่ยงสูงก่อนหน้านี้ ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เหลือ ขณะนี้มีผลเป็นลบ ตรวจที่ รพ.เทพรัตน์เมื่อวาน ทยอยรายงานเข้ามาแต่ไม่มีรายงานผลบวกเพิ่ม คนที่ตรวจแล้วให้กักตัว ๑๔ วัน ขณะนี้ติดเชื้อทั้งหมด ๙ ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ๖ ราย ต่างจังหวัด ๓ ราย ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายฯ จะย้ายผู้ป่วยที่ไม่มีอาการแล้วมากักตัวต่อที่โรงพยาบาลกองบิน ๑ ซึ่งโรงพยาบาลกองบิน ๑ ได้เตรียมสถานที่ตามที่ได้คุยกับ สสจ.ในการเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำเรื่องสถานที่เรียบร้อย”

เสียชีวิต ๑ ราย

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๑ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๓๘๔ ราย รักษาหายสะสม ๒๕ ราย คงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๓๕๘ ราย และมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ ๑๗๙ เพศชาย อายุ ๓๔ ปี ภูมิลำเนาอำเภอปากช่อง มีน้ำหนักตัวกว่า ๑๔๐ กิโลกรัม โดยติดเชื้อจากการเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านกับครอบครัว จำนวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๔ จากนั้น วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ มีอาการป่วยจึงรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ทราบผลติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตามกระบวนการ ต่อมามีอาการปอดอักเสบ จึงเคลื่อนย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รักษาโดยใส่ท่อช่วยหายใจและยาต้านไวรัส วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ อาการทรุดลง จึงระดมให้ยาทุกขนานและเพิ่มปริมาณแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตและเสียชีวิตในช่วงเย็นวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ส่วนครอบครัวที่เดินไปเที่ยวติดเชื้อทุกคนและกลุ่มเสี่ยงต่ำได้ตรวจคัดกรองยังไม่พบการติดเชื้อ

คลัสเตอร์ใหญ่โคราช

สำหรับกลุ่มคลัสเตอร์ในจังหวัดนครราช สีมาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ๑.กลุ่มคลัสเตอร์งานเลี้ยงกองบิน ๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑ ราย เป็นผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ และกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดลพบุรี รวมผู้ติดเชื้อกลุ่มคลัสเตอร์นี้ ๙ ราย รักษาอยู่ที่ รพ.ค่ายสุรนารี ๖ ราย ต่างจังหวัด ๓ ราย ๒.กลุ่มคลัสเตอร์โรงเหล้ามิตรภาพ พบผู้ป่วยเพิ่ม ๒ ราย ซึ่งเดินทางไปโรงเหล้ามิตรภาพ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็น ๑๘ ราย ๓.กลุ่มคลัสเตอร์อำเภอด่านขุนทด ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เสี่ยงที่รับเชื้อจากกลุ่มคลัสเตอร์โรงเหล้ามิตรภาพ ๔.กลุ่มคลัสเตอร์อำเภอสีคิ้ว เกิดจากผู้ติดเชื้อรายหนึ่งทำงานในกองถ่ายที่กรุงเทพมหานคร เมื่อกลับมาภูมิลำเนาจึงเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์โบถส์และร้านเสริมสวย รวมทั้งสิ้น ๑๙ ราย ๕.กลุ่มคลัสเตอร์อำเภอประทาย พบผู้ติดเชื้อสะสม ๘ ราย โดยมี ๑ ราย ย้ายไปรักษาตัวที่อำเภอบัวลาย ๖.กลุ่มคลัสเตอร์อำเภอบัวใหญ่ พบผู้ติดเชื้อ ๖ ราย เกิดจากญาติผู้ป่วยเดินทางกลับจากต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์ และนำเชื้อมาแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ๗.กลุ่มคลัสเตอร์ร้าน YUU พบผู้ติดเชื้อ ๘ ราย เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นที่ไปวัดสุทธจินดา

ปิดบ้านไพรสาลี อ.สีคิ้ว

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔๒ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๔๒๖ ราย รักษาหายสะสม ๓๗ ราย คงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๓๘๘ ราย เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีมติปิดหมู่บ้านไพศาลี หมู่ ๑ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นเวลา ๑๔ วัน จากการสอบสวนโรคผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและมีกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์กับคนในหมู่บ้าน จึงนำกลุ่มเสี่ยงมาตรวจคัดกรอง ๕๒ ราย พบผู้ป่วย ๑๐ ราย ขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกพร้อมสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจการป้องกันการแพร่ระบาดและหาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ในขณะเดียวกัน นายวิเชียร จันทรโณทัย เดินทางไปบ้านหนองกอก หมู่ ๘ ตำบลโคกกลาง อ.ประทาย เพื่อมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม จำนวน ๓๖๙ ชุด ให้กับผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙ และประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีนายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรับมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ณ กองอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอประทาย บริเวณหน้าทางเข้าบ้าน ทั้งนี้ บ้านหนองกอก ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย มีคนในหมู่บ้านติดเชื้อโควิดแล้ว ๕ ราย โดยติดมาจากสถานบันเทิง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดในหมู่บ้านไปตรวจหาเชื้อแล้วจำนวน ๘๒ ราย ทางจังหวัดจึงจำเป็นต้องสั่งปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

สั่งปิด ๒๕ สถานที่เสี่ยง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๑ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๔๔๗ ราย รักษาหายสะสม ๖๒ ราย คงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๓๘๔ ราย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงนามในคำสั่งที่ นม ๐๐๓๒ ๐๐๗.๑/ว เรื่องมาตรการเฝ่าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จำนวน ๒๕ แห่ง ดังนี้ ๑.โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ) ๒.สวนน้ำ สวนสนุก ๓.สวนสัตว์ ๔.สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบรด หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน ๕.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด ๖.สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ๗.ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต ๘.สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน ๙.สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส ๑๐.พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน) ๑๑.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ ๑๒.สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย ๑๓.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) ๑๔.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ๑๕.สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ ๑๖.สนามม้า ๑๗.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา ๑๘.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อ เสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ๑๙.สนามแข่งขันทุกประเภท ๒๐.สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ ๒๑.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๒๑.๐๐ น. ห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด ร้านอาหารภายในห้าง ให้จัดที่นั่งห่าง ๒ เมตร ถ้าน้อยกว่านี้ต้องมีฉากกั้น ๒๒.ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และไม่มีพื้นที่นั่งรอภายในร้าน ๒๓.สนามกีฬาทุกประเภท ไม่มีการเล่นและการแข่งขันทุกประเภท ๒๔.สวนสาธารณะ ลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา และ ๒๕.ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น.

มาตรการจัดกิจกรรม

ในส่วนของมาตรการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ให้ปฏิบัติดังนี้ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการไม่เกิน ๒๐ คน (ยี่สิบคน) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็น กิจกรรมที่ดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็น สถานที่กักกันโรค ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ กําหนด ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ หรือกิจกรรมทางศาสนายกเว้นงานศพ การพบปะญาติที่เกินกว่า ๒๐ คน การจัดงานศพ ให้แบ่งพื้นที่ให้ผู้มาร่วมงานเป็นจุด จุดละไม่เกิน ๒๐ คน โดยให้ผู้มาร่วมงานเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย ๑-๒ เมตร และแต่ละจุดต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เมตร การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนของส่วนราชการ ให้จํากัดจํานวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินรอบละ ๒๐ คน ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรค หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ ของข้อกําหนด (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

กลุ่มคลัสเตอร์อำเภอสีคิ้ว

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๐ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๔๖๗ ราย รักษาหายสะสม ๘๘ ราย คงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๓๗๘ ราย เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

พญ.อารีย์ เชื้อเดช เปิดเผยว่า “มีกลุ่มคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น จากการสอบสวนโรคผู้ป่วยรายที่ ๔๑๗ และ ๔๑๘ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ และช่วงเทศกาลสงกรานต์เดินทางกลับบ้านไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์กับคนในหมู่บ้านไพศาลี หมู่ ๑ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว มีกลุ่มเสี่ยง ๕๒ ราย ตรวจคัดกรองมีผู้ติดเชื้อ ๑๐ ราย รวมติดเชื้อ ๑๒ ราย ไทม์ไลน์มีชาวบ้าน ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว มาร่วมงานบวชในหมู่บ้านในละแวกข้างเคียงด้วย จึงนำกลุ่มเสี่ยง ๔๗ ราย ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานบวชมาตรวจหาเชื้อและรอผลยืนยัน ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อขอปิดหมู่บ้านไพรสาลี จนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมประสานทุกภาคส่วนช่วยเหลือเยียวยาสนับสนุนถุงยังชีพและอาหารให้ชาวบ้าน ๖๑ ครัวเรือน”

เคสผู้ป่วยที่น่าสนใจ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔๒ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๕๐๙ ราย รักษาหายสะสม ๑๑๒ ราย คงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๓๙๖ ราย เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

นพ.ชาญชัย บุญอยู่ เปิดเผยว่า “ความคืบหน้าการสอบสวนโรคกลุ่มคลัสเตอร์อำเภอบัวใหญ่ พบว่า เกิดจากผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ โดยมีการรดน้ำดำหัวและงานเลี้ยงสังสรรค์ ต่อมาได้เดินทางกลับไปทำงานต่อและมีอาการป่วยจึงตรวจและพบว่าติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จึงสอบสวนโรคนำชาวบ้านโนนพลวง หมู่ ๒ ตำบลบัวใหญ่ และบ้านหนองตะไก้ หมู่ ๗ ตำบลบัวใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานมาตรวจหาเชื้อ พบผู้ติดเชื้อ ๖ ราย นอกจากนี้ยังมีญาติจากจังหวัดมหาสารคามมาร่วมงาน และตรวจพบเชื้อ ๒ ราย”

จากนั้น เจ้าหน้าที่ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่น่าสนใจว่า “สำหรับผู้ป่วยพนักงานโรงงานซีเกท อาศัยอยู่ที่อำเภอปากช่อง ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน จากนั้นวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ กลับมาทำงานที่โรงงานซีเกท ซึ่งรู้สึกว่ามีอาการไข้ จึงเข้าตรวจที่ห้องพยาบาลของโรงงาน จึงต้องกักตัว ๑๔ วัน จากนั้นจึงไปตรวจที่รถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ผลปรากฏว่า ติดเชื้อ ในส่วนของผู้ป่วยแม่ครัวโรงพยาบาลสูงเนิน ซึ่งเป็นร้านขายอาหารแบบเช่าพื้นที่ขาย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า ๓๐ ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งหมด เนื่องจากผู้ป่วยมาให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาล เบื้องต้นควบคุมและทำความสะอาดพื้นที่แล้ว ส่วนประชาชนที่มาซื้ออาหาร ขณะนี้กำลังประกาศให้มารายงานตัวต่อไป และเคสผู้ป่วยที่ ๓๘๙ เป็นพนักงานเอไอเอส คาดว่าติดเชื้อจากเพื่อนที่มาจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีการรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อกลับมาทำงานก็ใช้ชีวิตอยู่ในเอไอเอสตลอด ทานอาหารที่ศูนย์อาหาร และพักอยู่คนเดียว จากนั้นวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อนโทรมาแจ้งว่า ติดเชื้อโควิด-๑๙ จึงมาตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่า ติดเชื้อ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๔๒ คน ผลเป็นลบทั้งหมด”

ไม่สวมหน้ากากปรับ ๒ หมื่น

ในช่วงเย็นวันเดียวกัน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งเพิ่มเติม ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง อย่างถูกต้องหรือถูกวิธี ตลอดเวลาที่ออกนอกสถานที่หรือสถานที่พำนัก ยกเว้นเป็นผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่มีผู้โดยสารอื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งตนได้เดินทางไป (Timeline) ตามความเป็นจริงแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๙ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๕๒๘ ราย รักษาหายสะสม ๑๓๓ ราย คงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๓๙๔ ราย เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มคลัสเตอร์วังน้ำเขียว

นพ.วิญญู จันทร์เนตร เปิดเผยว่า “โคราชมีหลายกลุ่มคลัสเตอร์ เช่น กลุ่มคลัสเตอร์งานเลี้ยงอำเภอปากช่อง เชื่อมโยงไปหลายพื้นที่ มีการแพร่ระบาด ๓ วง มีผู้ติดเชื้อ ๔๗ ราย ซึ่งการระบาดสงบลงแล้ว แต่อำเภอปากช่องยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวัน เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อจากพื้นที่อื่นเดินทางไปมาอำเภอปากช่อง ทำให้ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ สำหรับกลุ่มคลัสเตอร์โรงเหล้ามิตรภาพ เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่น่าสนใจ เพราะเป็นต้นเหตุของกลุ่มคลัสเตอร์อื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เช่น กลุ่มคลัสเตอร์งานเลี้ยงกองบิน ๑ กลุ่มคลัสเตอร์อำเภอด่านขุนทด กลุ่มคลัสเตอร์ร้านคาราโอเกะ และกลุ่มคลัสเตอร์วัดสุทธจินดา เกิดจากคนขับรถวัดแห่งหนึ่ง นำพระไปร่วมกิจกรรมที่วัดสุทธจินดา ผลตรวจรอบแรกพระทุกรูปยังไม่พบเชื้อ อีกหนึ่งกลุ่มคลัสเตอร์ที่ต้องติดตามคือ กลุ่มคลัสเตอร์อำเภอบัวใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สนามมวย นำเชื้อมาติดภรรยาที่ทำงานในร้านสนุกเกอร์ ซึ่งคลัสเตอร์นี้ก็สงบแล้ว โดยอำเภอบัวใหญ่ยังมีอีกหลายคลัสเตอร์ เช่น คลัสเตอร์งานเลี้ยงหมูกระทะหรือสังสรรค์กันในครอบครัว

  “โดยจากการสังเกตทุกกลุ่มคลัสเตอร์จากอำเภอใหญ่ๆ จะพบว่า การแพร่ระบาดมักเกิดจากการจัดงานเลี้ยง ซึ่งที่อำเภอสีคิ้วก็มีความน่าสนใจ มีกลุ่มคลัสเตอร์ที่ยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อ ๓๔ ราย แต่ขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยใหม่แล้ว ส่วนกลุ่มคลัสเตอร์เกิดใหม่ล่าสุด คือ กลุ่มคลัสเตอร์อำเภอวังน้ำเขียว พบทีเดียว ๘ ราย ซึ่งการแพร่ระบาดเกิดจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เป็นการแพร่ะบาดในกลุ่มเครือญาติจำนวน ๑๒ ราย เป็นคนวังน้ำเขียว ๑๐ ราย และปากช่อง ๒ ราย โดยไทม์ไลน์เริ่มต้นจาก คุณพ่อและลูกชาย เดินทางไปรับลูกสะใภ้ที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนลูกสาวก็เดินทางกลับจากพัทยา เพื่อกลับบ้านช่วงสงกรานต์บริเวณศาลเจ้าพ่อ ตำบลวังน้ำเขียว ซึ่งครอบครัวนี้มีการนัดพบเครือญาติ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กัน หลังจากนั้นคนเป็นพ่อและแม่ก็ตรวจพบเชื้อ และคนในงานเลี้ยงก็ตรวจพบเชื้อเพิ่มเติมอีก ๘ ราย โดยเบื้องต้นอำเภอวังน้ำเขียวกำลังประเมินสถานการณ์ เพื่อขอปิดพื้นที่ต่อไป” นพ.วิญญู กล่าว

โคราชมาตรการเข้มงวด

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมานำมาตรการของ ศบค.มาปรับใช้ ให้มีความเข้มงวดมากกว่า และบางมาตรการดูที่สาเหตุของปัญหา เมื่อพบปัญหาก็ออกมาตรการต่างๆ เพื่ออุดช่องว่างนั้น แต่ถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ เขาอาจจะมีมาตรการเข้มงวดมากกว่า เช่น จังหวัดนนทบุรี ห้ามออกจากเคหะสถาน แต่ของโคราชออกมาตรการตามสถานการณ์และตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณา เพื่อให้สามารถควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนมากเกินไป เช่น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีมาตรการให้สวมหน้ากากตลอดเวลา หากไม่ทำตามก็จะถูกปรับ”

“การออกมาตรการต่างๆ ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เช่น มาตรการจำกัดการรวมคนไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งเป็นจังหวัดแรกๆ ที่กำหนดมาตรการ ศบค.มีมาตรการห้ามรวมกลุ่มเกิน ๕๐ คน แต่โคราชจำกัด ๒๐ คน จะเห็นว่า โคราชมีความเข้มข้นมากกว่า และในขณะนี้มีชุดเคลื่อนที่เพื่อออกติดตามทุกอำเภอ หากพบผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังกำชับอีกว่า หากใครไม่เปิดเผยไทม์ไลน์หรือไม่รายงานตัว จะต้องมีความผิดตามกฎหมาย หากนำไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ บางมาตรการอาจจะอ่อนกว่า แต่บางมาตรการก็อาจจะเข้มงวดมากกว่า อย่างไรก็ตามต้องมีการประเมินสถานการณ์และออกมาตรการอื่นๆ ต่อไป” นายชรินทร์ กล่าว

ปิดบ้านศาลเจ้าพ่อ

นพ.วิญญู จันทร์เนตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีรายงานเข้ามาว่า อำเภอวังน้ำเขียวพบผู้ติดเชื้อ ๑๒ ราย อำเภอจึงทำหนังสือมาว่า มีเหตุเร่งด่วนจำเป็นเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ อำเภอวังน้ำเขียวจึงขอปิดพื้นที่บ้านศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ห้ามผู้ใดเข้าออกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ทั้งนี้ ผู้ป่วยสะสมในจังหวัดนครราชสีมา ๕๒๘ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔) แยกเป็น อำเภอเมือง ๒๓๙ ราย ปากช่อง ๑๒๐ ราย สีคิ้ว ๓๔ ราย ด่านขุนทด ๒๐ ราย สูงเนิน ๑๑ ราย ชุมพวง ๑๑ ราย บัวใหญ่ ๒๒ ราย พิมาย ๗ ราย โนนไทย ๕ ราย ประทาย ๙ ราย ปักธงชัย ๖ ราย ครบุรี ๓ ราย บัวลาย ๑ ราย เสิงสาง ๕ ราย โนนสูง ๓ ราย คง ๒ ราย โชคชัย ๒ ราย ห้วยแถลง ๖ ราย เทพารักษ์ ๑ ราย หนองบุญมาก ๒ ราย จักราช ๒ ราย เฉลิมพระเกียรติ ๑ ราย ลำทะเมนชัย ๑ ราย สีดา ๑ ราย โนนแดง ๑ ราย บ้านเหลื่อม ๑ ราย และวังน้ำเขียว ๑๐ ราย สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีผู้ป่วย ๓๘ ราย แบ่งเป็นชาย ๒๑ ราย หญิง ๑๗ ราย คงเหลือเตียงว่างในโรงพยาบาลสนาม ๖๒ เตียง และการตรวจหาเชื้อจากรถชีวนิรภัยพระราชทาน มีผู้ตรวจรายใหม่ ๑๐๓๘ สะสม ๕๓๕๓ ไม่พบเชื้อ ๕๓๔๐ ราย รอผล ๒ ราย พบเชื้อ ๑๑ ราย โดยรถชีวนิรภัยพระราชทาน จะให้บริการที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๖ วันพุธที่ ๒๘ เดือนเมษายน - วันอังคารที่ ๔ เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

4 1,456