25thJune

25thJune

25thJune

 

May 06,2021

เตรียมความพร้อมรพ.สนาม ๒ นิคมอุตฯอุดรรองรับพันเตียง

โรงพยาบาลสนาม นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดกรณีที่จำเป็น หลัง SCG ส่งมอบเตียงสนามกระดาษให้จังหวัดอุดรธานี ๕๐๐ เตียง ในขณะที่พื้นที่รองรับได้ถึง ๑,๐๐๐ เตียง และปรับพื้นที่ด้านนอก รวมทั้งสร้างห้องน้ำให้พร้อม

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่อาคารคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และภาคเอกชน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย อนุตรชัชวาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจความเรียบร้อยของเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี หลังจากที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ SCG ส่งมอบครบ ๕๐๐ เตียง ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล ๑๐๐% ที่มอบแก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย เพื่อรับมือโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ โดยมีนายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธาน นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการบริหาร ผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมเตียงสนามกระดาษที่เตรียมพร้อมสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด และนำดูการปรับพื้นที่บริเวณรอบๆ อาคาร รวมถึงสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้พร้อม

ขณะเดียวกัน นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความมั่นใจว่า เตียงกระดาษเอสซีจี มีความแข็งแรง ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล ๑๐๐% ออกแบบตามหลักกายศาสตร์ รองรับการใช้งานของสรีระคนเอเชีย น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ ขนส่งและจัดเก็บง่าย ประกอบง่ายใน ๘ นาที ใช้ได้ ๓ เดือน หากไม่โดนน้ำ และรับน้ำหนักได้ถึง ๑๐๐ กิโลกรัมในแนวราบ 

นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนทางจังหวัดปรับปรุงอาคารคลังสินค้าหลังแรกที่เพิ่งสร้างเสร็จ พื้นที่กว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. เป็นโรงพยาบาลสนามของ จ.อุดรธานี แห่งที่สอง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่มาก ได้ประมาณ ๑,๐๐๐ เตียง เป็นการเตรียมสถานที่สำรองไว้ใช้ในกรณีที่จำเป็น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดในจังหวัดอุดรธานี พื้นที่แห่งนี้ถือว่าเหมาะ ห่างไกลชุมชน เวลานี้ทุกคนต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ขณะนี้กำลังเร่งทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ เรื่องไฟฟ้า ห้องน้ำ และพื้นที่นันทนาการ ออกกำลังกาย หากจำเป็นต้องใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๗ วันพุธที่ ๕ - วันอังคารที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔


27 1,524