13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

June 23,2021

‘ไข้หูดับ’ระบาดหนักในโคราช ป่วย ๕๒ ตายมากสุดในประเทศ

โรคไข้หูดับระบาดหนักในโคราช มีอัตราป่วยติดอันดับ ๔ ของประเทศ ป่วยแล้ว ๕๒ ราย เสียชีวิตมากสุดในประเทศ ๔ ราย สสจ.โคราชคาดปีนี้จะระบาดหนักกว่าปีที่ผ่านมา ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ชี้ด่านขุนทดระบาดมากสุด

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ สสจ.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom เพื่อให้ประชาชนร่วมรับฟังและรับชม

นายเอกรัฐ ณรงค์สระน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคหูดับ ว่า “โรคหูดับพบผู้ป่วยเสียชีวิตทุกปี ปีนี้โคราชพบผู้ป่วยโรคหูดับแล้ว ๔ ราย พบล่าสุดในพื้นที่อำเภอจักราช จากภาพรวมระดับประเทศ โคราชมีอัตราผู้ป่วยลำดับที่ ๔ มีผู้ป่วย ๕๒ ราย เสียชีวิต ๔ ราย อัตราการป่วยร้อยละ ๒.๐๕  ซึ่งจังหวัดลำปาง มีอัตราการป่วยมากที่สุด คือ ร้อยละ ๖.๖๒ มีผู้ป่วย ๔๙ ราย รองลงมา คือ จังหวัดพะเยา อัตราการป่วยร้อยละ ๖.๑๒ มีผู้ป่วย ๒๙ ราย ตาย ๑ ราย และอันดับที่ ๓ จังหวัดอุตรดิตถ์ อัตราการป่วยร้อยละ ๓.๓ มีผู้ป่วย ๑๕ ราย สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งประเทศ มี ๑๑ ราย ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ ๑.จังหวัดพิจิตร ป่วย ๘ ราย ตาย ๒ ราย ๒.จังหวัดพะเยา ป่วย ๒๙ ราย ตาย ๑ ราย ๓.จังหวัดนครสวรรค์ ป่วย ๑๒ ราย ตาย ๒ ราย ๔.จังหวัดพิษณุโลก ป่วย ๑๑ ราย ตาย ๑ ราย ๕.จังหวัดศรีสะเกษ ป่วย ๑ ราย ตาย ๑ ราย”

นายเอกรัฐ ณรงค์สระน้อย กล่าวอีกว่า “ภาคเหนือมีการระบาดเรื่อยๆ ตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม ภาคตะวันออกฉียงเหนือ มีการระบาดมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน และกำลังมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งไข้หูดับในโคราชระบาดตั้งแต่เดือนมกราคม และไม่เคยลดลง เมื่อถึงเดือนมิถุนายนนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก ๑ ราย ในช่วง ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา พื้นที่ที่เป็นไข้หูดับส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กันอย่างเช่น อำเภอด่านขุนทด พบผู้ป่วยจำนวนมาก”

 “ประเด็นนี้มีความสำคัญกับกลุ่มผู้เลี้ยงหมู มีการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งพื้นที่ที่ขายหมูด้วย ต้องคอยให้ความรู้เรื่องการปรุงอาหาร เนื้อหมูจะต้องสุก ซึ่งช่วงปี ๒๕๖๔ พบว่า ไข้หูดับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ หรือมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงต้องเฝ้าระวังต่อ ส่วนพื้นที่ระบาดหนักสุด คือ อำเภอด่านขุนทด พบผู้ป่วย ๑๗ ราย รองลงมาเป็นอำเภอโนนสูง, แก้งสนามนาง , ขามสะแกแสง, สีดา, สูงเนิน, เฉลิมพระเกียรติ, วังน้ำเขียว, ชุมพวง, เมือง, สีคิ้ว, จักราช, โนนไทย, บัวใหญ่, ครบุรี, ปักธงชัย และพิมาย ตามลำดับ กลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป เสียชีวิตแล้ว ๓ ราย ส่วนวัยแรงงาน เสียชีวิต ๑ ราย และพบการติดเชื้อมากในกลุ่มเกษตรกร”

 

 

 

 


28 1,522