15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

July 26,2021

ผู้ว่าฯ กอบชัย เยี่ยมคลัสเตอร์ใหญ่ สนามเปตองด่านขุนทด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมให้กำลังใจชาวด่านขุนทด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจนเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของอำเภอด่านขุนทด จากสนามเปตอง และเยี่ยมชมชมความพร้อมสถานที่ดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยระบบชุมชน (Community Isolation: CI) อำเภอด่านขุนทด โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

ต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้มงวดเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีประชาชนที่ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ดังนั้นผู้ติดเชื้อจึงประสานมายังศูนย์ประสานงานจังหวัดเพื่อขอกลับมารักษาในพื้นที่บ้านเกิดหรือภูมิลำเนา โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการประสานงานและในส่วนของอำเภอด่านขุนทด และโรงพยาบาลด่านขุนทดสามารถรองรับได้เพียง 80 เตียง ดังนั้นทางอำเภอโดยนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหลักที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เช่น สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลด่านขุนทด และท้องถิ่นอำเภอ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการอื่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชุมปรึกษาหารือ ทั้งกลุ่มย่อยและระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ (Video Conference) จึงได้ร่วมกันสร้างสถานที่ดูแลผู้ป่วยด้วยระบบชุมชน (Community Isolation: CI) ขึ้น โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง และ CI นี้ เพราะจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยรองรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้วผ่องถ่ายจากโรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการก่อนกลับบ้าน ซึ่งจะมีหมอ พยาบาลคอยดูแลใกล้ชิดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ (Video Conference) มีเครื่องอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เตียง(กระดาษ)พร้อมที่นอน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือขั้นสูงยิ่งของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ โดยส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการเตรียมพื้นที่เพื่อสร้าง CI ครั้งนี้ เช่น การจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ เคลื่อนที่จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 2,400,000 บาท ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าคหบดีในพื้นที่ช่วยกันบริจาค เตียงกระดาษได้จาก SCG ที่นอนได้จากการประสานงานของ สส.และ สจ. ในพื้นที่และประชาชนร่วมกันบริจาค การพัดลม 50 ตัว ได้จาก คณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทด และนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด และในการเยี่ยมชม CI ครั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำเงินที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดมทุนมาร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการทางสาธารณสุขและการแพทย์ ของ 6 อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด เทพารักษ์ ขามทะเลสอ โนนไทย พระทองคำ และขามสะแกแสง รวมทั้งสิ้น 251,829 บาท

ภายหลังการตรวจเยี่ยมความพร้อมของ CI ดังกล่าว นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ได้ตรวจเยี่ยมชุมชน ที่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่กลางเมืองของอำเภอด่านขุนทด ซึ่งประกอบด้วยบ้านด่านขุนทด บ้านหาญ บ้านใหม่ไทยเจริญ ที่ประสบปัญหาจนต้องปิดหมู่บ้านจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มาจากคลัสเตอร์สนามเปตอง ทำให้มีผู้เดือดร้อนมากกว่า 1,000 คน มีผู้เสี่ยงสูง 90 คน และผู้ป่วยยืนยันแล้ว 15 คน และ ผวจ.นครราชสีมา ได้ฝากขอบคุณผ่านนายอำเภอ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการครั้งนี้จนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความพร้อมสูง

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด่านขุนทด เกี่ยวกับปัญหาในการดูแลผู้ป่วยพบว่า ยังมีประชาชนที่เข้าใจในความไม่ปลอดภัยของเชื้อไวรัสนี้ แต่ก็ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอีกจำนวนมาก ทำให้เกิดคลัสเตอร์ต่างๆ ตามมามากมายอย่างที่เห็น ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมาก เพราะกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทุกคนทำงานหนักมากเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่ย่อท้อ เพราะต้องแก้ปัญหาความหลากหลายของผู้มารับบริการตลอดเวลา บางคน 12 ชั่วโมงแทบไม่ได้พักเพราะผู้ป่วยมีจำนวนมาก จึงอยากขอร้องถึงประชาชนทุกคนให้ช่วยกันดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงหรือไม่ออกไปในที่เสี่ยงหรือไปในที่มีการรวมตัวกัน และหากมีความจำเป็นต้องไปในสถานที่ดังกล่าวให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และรับประทานอาหารที่ร้อนและสุก สำหรับการมารับบริการที่โรงพยาบาล ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข่าวสารจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และจากอำเภอ จะทำให้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและตรง และ จนท.ดังกล่าวยังฝากขอบคุณทางนายอำเภอ ส่วนราชการและประชาชนที่ร่วมบริจาคเพื่อช่วยให้งานสาธารณสุขเดินต่อได้

 


13 1,509