19thJune

19thJune

19thJune

 

August 13,2021

โคราชพบคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่อง สั่งเฝ้าระวังแคมป์ก่อสร้าง-โรงงาน

โควิด-๑๙ ยังระบาดรุนแรง โคราชติดเชื้อสะสม ๑๑,๔๐๓ ราย เกิดคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่อง ด้านรองผู้ว่าฯ ห่วงคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างและโรงงาน บางแห่งระบาดหนักไม่หยุด ย้ำอำเภอรายงานยอดผู้ป่วยทุกวัน ห้ามสะสม ทำยอดพุ่ง หวั่นประชาชนตกใจ

ความคืบหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกที่ ๓ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยส่วนใหญ่นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าฯ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ความคืบหน้าวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พบผู้ติดเชื้อ ๕๖๒ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๑ ราย ติดเชื้อสะสม ๙,๔๗๑ ราย รักษาหาย ๓,๙๙๐ ราย รักษาอยู่ ๕,๔๐๙ ราย เสียชีวิตสะสม ๗๒ ราย

คลัสเตอร์สำคัญ

นางสาวทิพวรรณ ศรีทรมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.นครราชสีมา ในฐานะนักระบาดวิทยา รายงานคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดและพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง คือ คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง โครงการบ้านจัดสรร ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา, คลัสเตอร์บริษัท โรงงานแปรรูปไก่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย, คลัสเตอร์ โรงงานแปรรูปไก่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย, คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อจากบริษัท ซันฟู้ดฯ สระบุรี ซึ่งมีผู้ติดเชื้อในอำเภอด่านขุนทด ปากช่อง, คลัสเตอร์สนามเปตอง ด่านขุนทด, คลัสเตอร์ทหารอากาศ กองบิน ๑, คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน

ทำลายสิถิติอีกครั้ง

จากนั้นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๖๔๕ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๕ ราย รายที่ ๗๓ ของจังหวัด เป็นผู้ป่วยลำดับที่ ๖๔๒๓ เพศหญิง อายุ ๕๙ ปี ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด รายที่ ๗๔ ของจังหวัด เป็นผู้ป่วยลำดับที่ ๓๖๐๖ เพศชาย อายุ ๔๓ ปี ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว รายที่ ๗๕ ของจังหวัด เป็นผู้ป่วยลำดับที่ ๔๕๒๘ เพศชาย อายุ ๖๗ ปี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว รายที่ ๗๖ ของจังหวัด เป็นผู้ป่วยลำดับที่ ๗๐๕๐ เพศชาย อายุ ๓๐ ปี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง รายที่ ๗๗ ของจังหวัด เป็นผู้ป่วยลำดับที่ ๗๐๔๙ เพศชาย อายุ ๖๖ ปี ตำด่านคล้า อำเภอโนนสูง
 
ซิโนฟาร์ม’พระราชทาน
    
ต่อมาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕๖๒ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๕ ราย ติดเชื้อสะสม ๑๐,๙๑๕ ราย รักษาหาย ๔,๖๓๐ ราย รักษาอยู่ ๖,๑๙๙ ราย เสียชีวิตสะสม ๘๖ ราย โดยยังพบการระบาดในคลัสเตอร์เดิม
    
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า “วัคซีนซิโนฟาร์ม วัคซีนที่ได้รับพระราชทานจากฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ของโรงพยาบาลมหาราชฯ ได้รับมา ๑๕,๐๐๐ โดส คือ ๗,๕๐๐ คน และได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว ๕,๐๐๐ รายชื่อ และวันนี้ช่วงเย็นจะทำการประกาศรายชื่อเพิ่มอีก ๒,๕๐๐ รายชื่อ หลักการในการคัดเลือกประชาชน ได้แก่ ๑.กลุ่มอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ๒.บุคลากรทางการแพทย์ ๓.องค์กรการศึกษา ๔.พิการ ๕.ด้อยโอกาส ๖.กลุ่มการกุศล และ ๗.พระ หรือนักบวช ฉะนั้นการแบ่งจัดสรรโดยคณะกรรมการวัคซีนของโรงพยาบาลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยโรงพยาบาลมหาราชฯ จะทำการฉีดวัคซีน วันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา จึงแจ้งไว้ก่อน ส่วน อบจ.นม. ที่ได้จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม จะฉีดวัคซีนในสัปดาห์ถัดไป ส่วนทางโรงพยาบาลมหาราชฯ พยายามหาทุกทาง ไม่ว่าจะผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือผ่านกระทรวงที่ได้มา ก็พยายามหาเพิ่มเพื่อให้คนโคราชได้ฉีดวัคซีน ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้เจอเหตุการณ์ที่วุ่นวาย และต้องขออภัยทุกๆ ท่านในการประกาศ Walk In แต่สิ่งที่ได้มาคือได้กลุ่มประชากรที่อยากให้ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นคนโคราชเท่านั้น และได้เพิ่มมาเกือบ ๒๐,๐๐๐ คน คิดเป็น ๑% ของทั้งจังหวัดที่ต้องการ เพราะได้ตั้งเป้าไว้ ๒ ล้านกว่าคน”

เฝ้าระวังแคมป์-โรงงาน

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕๖๒ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๖ ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม ๑๑,๙๖๕ ราย รักษาหาย ๕,๓๙๔ ราย ยังรักษาอยู่ ๖,๔๗๙ ราย โดยวันนี้มีการนำเสนอคลัสเตอร์การระบาดของโควิด-๑๙ ๗ คลัสเตอร์ มีคลัสเตอร์เก่าได้แก่ ตลาดเทศบาลปากช่อง, บริษัท บีเอสวายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน, โรงงานแปรรูปไก่ที่ตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย, โรงงานแปรรูปไก่ ที่ตำบลกระโทก อ.โชคชัย นอกจากนี้ ยังพบใหม่อีก ๓ คลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ คลัสเตอร์ครอบครัวรถเร่ขายลูกชิ้นที่ตำบลดอนชมพู อ.โนนสูง, คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ตำบลหมูสี อ.ปากช่อง และคลัสเตอร์ไก่ย่างห้าดาว ตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย
    
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ได้เน้นย้ำในส่วนของโรงงานและแคมป์คนงานก่อสร้างว่ายังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็มีจำนวนมากเช่นกัน พร้อมทั้งให้แต่ละอำเภอสรุปตัวเลขผู้ป่วยแบบวันต่อวัน อย่าสะสมไว้แล้วมาสรุปรวม กลายเป็นมีจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตกใจ ซึ่งความจริงต้องรายงานแบบวันต่อวัน นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังและบล็อกให้ได้ในโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน และโชคชัย
    
“ยังดีที่ยอดติดเชื้อไม่ขึ้น ถือว่าทุกฝ่ายช่วยการประคับประคอง พยายามลดตัวเลข แต่ยังมีน่าเป็นห่วงในส่วนของโรงงาน และผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และมีข้อสังเกต รายงานยอดผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดขอให้รายงานเป็นวันต่อวัน เห็นหลายอำเภอรวบยอดรายงานทีเดียว ทำให้ยอดพุ่งมาทันที เช่น อำเภอคง ยอดติดเชื้อวันก่อน ๑๐๐ กว่าคน และโนนไทย ยอดติดเชื้อ ๕๐ กว่าคน เมื่อตรวจสอบก็บอกว่า เป็นยอดสะสมทั้งหมด ซึ่งต้องรายงานวันต่อวัน ให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ หรือผู้รับผิดชอบร่วมกันตรวจสอบด้วย หากสะสมยอดติดเชื้อครั้งหนึ่ง ยอดตัวเลขพุ่ง ทำให้คนในอำเภอตกใจ เพราะว่าทางจังหวัดพยายามดูตัวเลข และถามสาเหตุต่างๆ ตัวเลขที่สูงกว่าปกติเกิดจากอะไร” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว

รพ.สนามกระจายทุกพื้นที่

สำหรับสถานการณ์โรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสนามอำเภอเมือง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (Hall ๑ Hall ๒+หอพักพยาบาล) จำนวน ๕๓๑ เตียง ว่าง ๓๖๑ เตียง, โรงพยาบาลสนามอำเภอเมือง หน่วยกองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ พัน สร.๒๒ จำนวน ๖๐ เตียง ว่าง ๖๐ เตียง, โรงพยาบาลสนามอำเภอเมือง หน่วยกองพันเสนารักษ์ที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ พัน สร.๓ จำนวน ๖๐ เตียง ว่าง ๖๐ เตียง, โรงพยาบาลสนามอำเภอปากช่อง (โรงแรมโซลสยามรีสอร์ท) จำนวน ๑๓๘ เตียง ว่าง ๖๘ เตียง, โรงพยาบาลสนามอำเภอปากช่อง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีตำรวจกลาง (รพ.บุษราคัม) จำนวน ๑๐๗ เตียง ว่าง ๑๐ เตียง, โรงพยาบาลสนามอำเภอสีคิ้ว (สนามกีฬาริมบึง) จำนวน ๘๕ เตียง ว่าง ๓๑ เตียง, โรงพยาบาลสนามอำเภอคง (วัดตะคร้อ) จำนวน ๖๐ เตียง ว่าง ๙ เตียง, โรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งสนามนาง (อาคารชมรมข้าราชการบำนาญ) จำนวน ๓๐ เตียง ว่าง ๑๗ เตียง และโรงพยาบาลสนามอำเภอสีคิ้ว ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จำนวน ๔๐ เตียง ว่าง ๔๐ เตียง

อนึ่ง การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอก ๓ ในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา พบผู้ป่วยสะสม  สรุปจังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อสะสม ๑๑,๙๖๕ ราย ดังนี้ อำเภอเมือง ๑,๒๗๓ ราย, ปากช่อง ๒,๑๘๐ ราย, สีคิ้ว ๔๗๓ ราย, ด่านขุนทด ๗๐๙ ราย, สูงเนิน ๔๙๙ ราย, ชุมพวง ๑๗๗ ราย, บัวใหญ่ ๔๗๔ ราย, พิมาย ๔๒๙ ราย, โนนไทย ๓๒๓ ราย, ประทาย ๕๒๒ ราย, เมือง ๑,๒๗๓ ราย, ปากช่อง ๒,๑๘๐ ราย, สีคิ้ว ๔๗๓ ราย, ด่านขุนทด ๗๐๙ ราย, สูงเนิน ๔๙๙ ราย, ชุมพวง ๑๗๗ ราย, บัวใหญ่ ๔๗๔ ราย, พิมาย ๔๒๙ ราย, โนนไทย ๓๒๓ ราย, ประทาย ๕๒๒ ราย, หนองบุญมาก ๑๙๘ ราย, จักราช ๒๕๔ ราย, เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ราย, ลำทะเมนชัย ๓๕ ราย, สีดา ๑๑๙ ราย, โนนแดง ๑๗๕ ราย, บ้านเหลื่อม ๑๙๙ ราย, วังน้ำเขียว ๒๐๐ ราย, แก้งสนามนาง ๒๔๖ ราย, ขามสะแกแสง ๑๗๕ ราย และพระทองคำ ๒๒๕ ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม ๙๒ ราย

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนในจังหวัดนครราชสีมา กำหนดเป้าหมายประชากรอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๒,๑๑๒,๓๘๑ ราย ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว ๓๙๐,๘๗๖ ราย (๑๘.๕๐%) ฉีดเข็มที่สอง ๑๕๖,๖๒๗ ราย (๗.๔๑%) รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว ๕๔๗,๕๐๓ โดส


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๑ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


17 1,485