26thMay

26thMay

26thMay

 

October 25,2021

‘รพ.พล’สานศาสตร์แพทย์แผนไทย ผลิตยาสมุนไพร‘พลทิพย์’รักษาผู้ป่วย

‘รพ.พล’ ผลิตยาและสมุนไพรต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “พลทิพย์” สนองความต้องการของตลาด รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะ “กระชาย-ฟ้าทะลายโจร” ได้รับสนับสนุนเครื่องผลิตจาก SCGP พร้อมเดินเครื่องเต็มศักยภาพ

นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล อำเภอพล จ.ขอนแก่น กล่าวว่า พลทิพย์เป็นชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่โรงพยาบาลพลผลิตขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเดียวของจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเขตบริการสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในประเภทต่างๆ โดยเน้นให้บริการผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยใน (OPD) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษามากถึงร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือผู้ที่มารับบริการทั่วไป และสุดท้ายคือการสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งยาสมุนไพรไทยพลทิพย์จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๔๑ ด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะทำงานของโรงพยาบาลฯ ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยสถานที่และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยู่ภายในโรงพยาบาลฯ ส่วนวัตถุดิบซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่นำมาผลิตนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากพื้นที่ที่มีการส่งเสริมให้ปลูกภายในชุมชน ตามรอบและกรอบระยะเวลา เรียกได้ว่า โรงพยาบาลพลมีการบริหารจัดการและวางแผนในการผลิตผลิตภัณฑ์พลทิพย์ตั้งแต่ต้นน้ำคือ การส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ปลูกสมุนไพรไทย ตามความต้องการของตลาดและตามความต้องการของโรงพยาบาล กลางน้ำคือการรับซื้อมาผลิต และปลายน้ำคือ การจำหน่ายที่โรงพยาบาลพล โดยเน้นการนำสมุนไพรที่ผลิตมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเป็นหลัก

นพ.ประวีร์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลพล ได้ปรับพื้นที่ของอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ให้เป็นสถานที่ในการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ทั้งการจัดวางสินค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ การจัดพื้นที่นวดแผนไทยหรือการให้คำปรึกษา โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในขั้นตอนต่างๆ อย่างไรก็ตาม จากการได้รับมอบเครื่องอบสมุนไพร, เครื่องอบสมุนไพรด้วยแสงยูวี และสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบใบสดและใบแห้ง ๑ ตัน รวมมูลค่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสมุนไพรในกลุ่มแคปซูล โดยเฉพาะแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามแผนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่โรงพยาบาลกำหนดไว้

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์พลทิพย์ มีหลายรายการ แยกเป็นผลิตภัณ์สำหรับใช้ภายนอก ประกอบด้วย เสลดพังพอนคาลาไมน์ ลดอาการผดผื่นคัน ลมพิษ ตุ่มจากแมลงกัดต่อย, พิมเสนน้ำ แก้หน้ามืด เวียนศีรษะ, ลูกประคบ ช่วยแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดการติดขัดของข้อต่างๆ, สมุนไพรอบตัว ทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย บำรุงผิวพรรณ, เสลดพังพอนเจล ใช้รักษาโรคเริมและงูสวัด, ขี้ผึ้งไพล, ยาหม่องเสลดพังพอน และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับรับประทาน คือ ขมิ้นชัน แก้อาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ, มะระขี้นก ใช้ลดน้ำตาลในเลือดและลดไข้, ยาหอมอินทจักร แก้ลม วิงเวียน หน้ามืด, อัมฤควาทีแก้ไอ ขับเสมหะ และเจ็บคอ, ยาริดสีดวงทวาร, สหัสธารา แก้ปวดข้อ มือชา เท้าชา และปวดเมื่อยตามร่างกาย, ยาธาตุบรรจบ, ประสะไพล ใช้รักษาระดูมาผิดปกติ, จันทลิลา แก้ไข้ ตัวร้อน ปวดศีรษะ, บอระเพ็ด, ยาเบาหวาน, ยาหอมนวโกฐ, หญ้าดอกขาว ใช้ในการลดความอยากบุหรี่และแก้ไข้, ชารางจืดใช้ถอนพิษ และชุมเห็ดเทศ ที่ใช้รักษาอาการท้องผูกโดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่นอกเหนือจากฟ้าทะลายโจรแคปซูลแล้ว คือกลุ่มยากระตุ้นน้ำนมจากสมุนไพร, ยาธาตุอบเชย, ยาขมพลทิพย์, ยาแก้ไอมะขามป้อมสูตรมะนาวดอง ที่เป็นสูตรเฉพาะของโรงพยาบาลพล ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ผ่านการตรวจประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีทีมแพทย์แผนไทยและเภสัชกรของโรงพยาบาลพล กำกับควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม และกรรมวิธีผลิตตามมาตรฐานสากล


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๐ วันพุธที่ ๒๐ เดือนตุลาคม - วันอังคารที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


14 1,475