26thMay

26thMay

26thMay

 

November 13,2021

ศิลปินแห่งชาติร่วมหนุน‘อุบลราชธานี’ ‘เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี’จากยูเนสโก

กลุ่มศิลปินอุบลราชธานี ร่วมผลักดันจังหวัด เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีพื้นเมืองหมอลำ เพราะมีความโดดเด่นกว่าทุกจังหวัดในประเทศ มีศิลปินแห่งชาติด้านนี้ ถึง ๗ คน

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มศิลปินแห่งชาติที่เป็นศิลปินพื้นบ้านร่วมรับฟังและผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปะดนตรีของยูเนสโก โดยการผลักดันขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและการแสดงของดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเฉพาะการแสดงหมอลำ ทำให้จังหวัดฯ มีศิลปินแห่งชาติในกลุ่มนี้ถึง ๗ คน จากศิลปินแห่งชาติที่มีอยู่ทั้งสิ้น ๑๑ คน ซึ่งถือว่ามีศิลปินแห่งชาติอยู่ในจังหวัดมากที่สุดของประเทศไทย

นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวว่า ถ้าจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก จะเป็นผลดีเพราะได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก พร้อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านคุณภาพระดับนานาชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาสัมผัสเยี่ยมเยียนนำมาสู่รายได้มาสู่จังหวัดและสร้างเศรษฐกิจด้วย

สำหรับปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเครือข่ายขององค์การยูเนสโกด้านเมืองสร้างสรรค์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ แล้ว ๔ แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร, เชียงใหม่ เป็นเมืองด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, กรุงเทพฯ เมืองด้านการออกแบบ และสุโขทัย เมืองด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 

ในขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี จะถูกเสนอให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีในปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ต้องรอการตัดสินคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีศิลปินระดับชาติด้านหมอลำทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อาทิ นายทองมาก จันทะลือ หรือถูทา หมอลำเคน ดาเหลา, นายฉลาด ส่งเสริม หรือ ป.ฉลาดน้อย. บานเย็น รากแก่น และนายทองใส ทับถนน เป็นต้น

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๒ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

11 1,488